Jak se počítá rychlost

Zdeňka Táborská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá rychlost

  Jak se značí rychlost a jaké jsou její jednotky

  Rychlost charakterizuje těleso, které se pohybuje známou dobu po určité dráze.

  Ve fyzice se rychlost značí písmenem v a její hlavní jednotkou podle SI je m/s.

  Další užívanou jednotkou je km/h, přičemž mezi těmito dvěma jednotkami platí vztah:

  • 1 m/s = 3,6 km/h
 2. Jak se počítá rychlost

  Nejznámější vzoreček pro výpočet rychlosti je ten, který kromě rychlosti obsahuje i dráhu a čas. Konkrétně pro výpočet rychlosti ve tvaru:

  • v = s/t

  kde v je rychlost; s značí dráhu, kterou těleso urazilo a t je čas, po který tento pohyb trval.

 3. Jak se počítá rychlost při kruhovém pohybu

  Pohyb po kružnici je ve fyzice speciální případ lokomoce. V tomto případě se uplatňují pojmy jako obvodová rychlostúhlová rychlost.

  Pro výpočet obvodové rychlosti platí všeobecný vztah pro rychlost (viz. výše).

  Úhlová rychlost popisuje otáčivý pohyb tělesa vykonávajícího pohyb po kružnici a je dána vztahem:

  • ω = φ/t

  kde ω je úhlová rychlost v rad/s; φ je označení pro středový úhel v radiánech a t čas v sekundách.

  Mezi obvodovou a úhlovou rychlostí platí vztah:

  • ω = v/r

  kde r je poloměr kružnice.

 4. Jak se počítá rychlost volného pádu

  Jak už sám pojem „volný pád“ napovídá, jedná se o pohyb tělesa směrem dolů.

  Rychlost volného pádu vypočítáme na základě vztahu v = gt nebo v = √(2gh), kde g je tíhové zrychlení, které vzhledem k Zemi má pro zjednodušení hodnotu cca 10 m/s2; t je čas, po který těleso setrvávalo ve volném pádu (než dopadlo na zem); h je počáteční výška, z níž těleso padalo.

 5. Věděli jste, že…

  Na rychlost tělesa ve volném pádu, v případě, že lze zanedbat odpor vzduchu, nemá žádný vliv jeho hmotnost ani tvar? Již Galileo Galilei dokázal svým pokusem ve vakuované trubici, že na všechna tělesa (v jeho případě peří a kulička) působí stejné tíhové zrychlení, dopadnou tedy ve stejný okamžik.

 6. Rychlost světla

  Pro výpočty s rychlostí světla se počítá s hodnotou 3×108 m/s.

  Tato hodnota byla experimentálně stanovena v prostředí vakua. Podívejte se, proč je rychlost světla konstantní.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma fyzika


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás