Jak sanovat vlhké zdivo

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak sanovat vlhké zdivo

  Proč dochází ke vzlínání vody ve zdivu

  Nejčastější výskyt vlhkého zdiva jsou starší domy, které nemají žádnou hydroizolaci, nebo stará hydroizolace již nefunguje. V případě asfaltových izolací se udává životnost okolo 30 let.

  Vlhkost na zdech se projevuje:

  • zatuchlý zápach
  • viditelné mokré mapy
  • opadávání omítek
  • vlhké textilie
  • plísně
  • bobtnání omítek
  • solné výkvěty

  Příčiny vlhkého zdiva

  Nejčastější příčinou vlhkého zdiva je právě chybějící hydroizolace. Voda se nachází pod základy (nebo podlahou, pokud dům základy nemá). Porézní materiály (kámen, cihla) vodu natahují vlivem kapilárních sil.

  Voda také může pocházet ze svahu, který končí přímo u domu. Při deštích tak voda stéká na dům a vytváří vlhké zdivo. Vlhkost se objevuje nárazově a u zdi, kde se svah nachází.

  Pokud narazíte na vlhkost, která není v celém domě, ale jen na jednom místě a ještě například na příčkách, které nejsou venkovními zdmi, pak zkontrolujte rozvody. Vodu, topení i kanalizaci.

  Nezapomeňte zkontrolovat střechu a okapy, případně svody dešťové vody.

  Jak se bránit?

  Nepoužívejte odvlhčovače. Je to naprosto zbytečné. Představte si nekonečnou zásobu vody pod domem a Vy máte malinký přístroj k odvlhčení. Takto byste to nikdy nedokázali. Navíc sice snížíte vlhkost vzduchu, ale zeď bude stále mokrá. Musíte vyřešit, jakým způsobem vodu zastavit v její cestě do zdi.

 2. Jak sanovat vlhké zdivo?

  Tím řešením je sanace. Jsou různé metody.

  Aktivní elektroosmóza

  Jedná se o malé elektrické zařízení, které je trvale připojeno k elektrické síti. Nenarušuje statiku budovy a instalace je provedena velmi rychle.

  Funguje to tak, že do vlhkého zdiva se instalují kladné elektrody a pod základy elektroda záporná. Řídící jednotka poté elektromagnetickými impulsy zabraňuje vzlínání vody. Voda je přitahována k záporné elektrodě, tedy zpět do základů.

  Chemická injektáž

  Provádí se tak, že se zdivo navrtá a tlakem se aplikují chemické přípravky, které zdivo buď utěsňují, nebo působí vodoodpudivě, nebo kombinace obojího. U této technologie je nevýhodou vyšší cena a nižší životnost.

  Sanační omítka

  Taková metoda neexistuje. Nicméně spoustu majitelů nemovitostí ji používá, protože se domnívá, že stačí omítku oklepat, nanést sanační omítku a zdivo vyschne. Omítka sice vydrží na zdi déle, nicméně pak udělá to samé. Zeď je stále vlhká a Vy jste nezabránili pronikání vlhkosti do zdi.

  Sanační omítku použijte v případě, že jste hydroizolaci již provedli (nebo odstranili příčinu vznikání vlhkosti). Takováto omítka má větší množství pórů a rychleji propouští vlhkost. Zeď tím rychleji vyschne a nezanechá po sobě mapy.

  Zeď nejprve očistěte od původní omítky, spáry vyškrábejte do hloubky až 2 cm. Dál postupujte dle pokynů jednotlivých výrobců.

  Novou zeď budete jistě malovat. A víte, jak správně malovat válečkem?

  Vkládání hydroizolace

  Touto metodou se budu zabývat níže, v části Odizolování zdi.

  Doplňková sanace

  Jako doplňkovou sanaci se doporučuje vytvořit okolo domu odpovídající drenáž. Princip spočívá v odvedení přitékající vody dál od domu. Základy se odkopou, vloží se nopová fólie, drenážní trubka obalená geotextilií (proti ucpání) a zasype se kamenem. Díky kameni voda vysychá a díky trubce přebytečná voda odchází pryč (kanalizace nebo se zasakuje dál od domu).

  Pokud se na tuto sanaci chystáte svépomocí, dá se to tak udělat, nicméně u starších domů dbejte na zvýšenou bezpečnost. Základy se odkopávají po 1 m. Nikdy ne celou stranu. Postupuje se postupně. Pokud odkopete celou jednu stranu domu najednou, pak riskujete sesunutí domu.

  Jak pomoci vlhkosti ven?

  Jakmile odstraníte zdroj vlhkosti, pomáhejte domu znovu vyschnout. Ať už zvolíte sanační omítku nebo vysoušeč. Takováto vlhká zeď může schnout i 6 měsíců. Určitě pravidelně větrejte. Větračka Vám však nepomůže. Všechna okna musíte mít úplně otevřená tak, abyste vytvořili průvan. V zimním období topte nebo temperujte takovýto prostor a větrejte při plně otevřených oknech 15 minut minimálně 2 – 3x denně.

  Svépomocí?

  Nedoporučuji. Pokud nemáte zkušenosti nebo nemáte k ruce člověka, který to zná, nepouštějte se do toho. Provádění hydroizolace závisí na technickém stavu budovy. Pokud se zdivo hodně drolí nebo je poškozené, může se dům sesunout. Může se Vám stát, že nedodržíte technologické postupy. Např. špatně řešená venkovní omítka, nesprávně napojené izolace zdí, nedostatečné překrývání hydroizolačních pásů apod.

  Jediné, čím můžete napomoci, je zhotovení doplňkové sanace a větráním.

 3. Jak na odizolování zdi

  Nejdokonalejší, prý téměř 100 %, sanační metoda je podřezání zdiva. Technika je taková, že pomocí pily nebo lana se prořízne zeď a vloží se hydroizolace. Je nutné se před těmito metodami poradit se statikem, zda takový zásah budova snese.

  Zdi můžeme tedy izolovat pomocí:

  Narážení nerezových plechů

  Jedná se o desky vlnitého plechu. Ty se zaráží do ložné spáry zdiva. Desky se zaráží strojně nebo ručně, pneumatickým kladivem. Krajní vlny desek by se měly překrývat. Životnost plechů je velmi dlouhá. Nicméně pokud dům nemá pravidelnou vodorovnou spáru, nemůžete takovouto metodu použít.

  Podřezání zdiva řetězovou pilou

  Je vhodná na podřezání cihelného zdiva s průběžnou spárou.

  Jako první se odseká stará omítka v místě řezu. Řezací zařízení provede řez o délce 1 m. Drážka se vyčistí a vloží se izolace. Přesah izolace musí být 3 – 5 cm. Zbytek spáry se vyplní rozpínavou maltou. Takováto sanace má také dlouhou životnost (záleží na použitém materiálu).

  Cena: 1.900 – 2.500 Kč/m2 (bez DPH).

  Podřezání zdiva diamantovým lanem

  Používá se u zdí z jakéhokoli zdiva a jakékoli tloušťky.

  Zeď se nejprve navrtá ve dvou místech. Těmito otvory se protáhne lano a provede se řez. Vloží se izolační fólie a mezery se vyplní cementovou směsí. Takováto hydroizolace má dlouhou životnost.

  Cena: 2 600 – 7 500 Kč/m2 (bez DPH).


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma bydlení


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás