Jak poznat, že kočka umírá

Klára Hrnčířská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak poznat, že kočka umírá

  Co je to smrt

  Z biologického hlediska nastává smrt ve chvíli, kdy se zastaví životní funkce fyzického těla. Zatím co někdo je přesvědčen, že tím veškerý život končí, jiní se kloní k názoru, že je naše duše nesmrtelná a stejně tak i duše zvířat a že nás po smrti čeká další vývoj. Tím jsou další prožité inkarnace, skrze které duše sbírá nové zkušenosti a skrze které roste její uvědomění.

  Je otázkou, zda se duše, obývající zvířecí těla, inkarnují pouze jen jako zvířata nebo zda se mohou časem inkarnovat i do lidských těl. Mimosmyslové vnímání je velice jedinečné a subjektivní a proto se většinou lidé, kteří se těmito tématy zabývají, přímo neshodnou.

  Jako duše v lidských tělech, které prošly zapomněním, mezi sebou nejsme schopni přímé komunikace na úrovni myšlenek, ale jsme odkázáni většinou na lidská slova. Díky tomu dochází často ke zkreslení a nelze si vzájemně přímo předat zkušenosti, které vidíme během meditací.

  O hlubším pohledu na smysl inkarnací a smrti z duchovního hlediska si můžete přečíst v článku Jak poznat, že člověk umírá.

 2. Proč mám pocit, že kočka umírá

  Teď už se ale vraťme k samotné kočce. Prvně je důležité si uvědomit, že pokud máte pocit, že by mohla být kočička v jakémkoli špatném zdravotním stavu, měli byste s ní navštívit veterináře, který je způsobilý k tomu, aby určil, zda jí lze pomoci. Odhad laika nemusí být správný a už vůbec ne na základě článku z internetu.

  Když tedy odhlédneme od samotného zdravotního stavu kočky, podívejme se na to, proč máme vůbec pocit, že nám naše zvířátko umírá. Ne vždy musí naše pocity vycházet ze špatného zdravotního stavu zvířete. Někdy si jen můžeme pomyslet, že už je zvíře staré nebo že se příliš přejedlo, večer se nám nemusí pozdávat a přemýšlíme, zda ho ráno najdeme živé.

  Stejně jako v každé oblasti lidského života, i zde jsou samotné myšlenky pouhou energií a pokud máte myšlenky negativní, sami tím vytváříte negativní energii vůči samotnému zvířeti. Pocity a strachy, že o někoho přijdete, mohou pramenit už z našeho dětství.

  Žijeme ve společnosti, kde je téma smrti tabu a na smrt je pohlíženo až jako na něco téměř negativního, přitom je to přirozená součást životního koloběhu. Od malička nám chybí přirozené přijetí tématu smrti.

  To je často způsobeno převzatými vzorci chování od našich rodičů, kteří o smrti nemluvili vůbec nebo jen sporadicky. Většinou jsme se s tématem smrti setkali jen okrajově, když někdo v rodině zemřel a kdy jsme měli pocit, že se vše halí do smutku.

  Teprve až budete schopni přijmout smrt jako součást života, přestanete z ní mít obavy a budete ji brát jako něco přirozeného. Některé přírodní národy oslavují smrt stejně jako narození dítěte. Tak jak duše přijde do inkarnace, musí z ní také odejít a je jen na našem uvědomění, abychom v tom dokázali vidět radostnou událost splnění životního úkolu.

 3. Jak poznat, že kočka umírá

  Zůstaňme nadále u duchovního pohledu na smrt. Jestli se skutečně blíží moment, kdy má duše kočičky z fyzického těla odejít, můžeme to poznat hned několika způsoby prostřednictvím mimosmyslového vnímání.

  Určitě jste se setkali s tím, že když někdo zemře, lze chvílemi v domě, kde bydlel, jakoby cítit jeho přítomnost. Máme pocit, že je ten člověk stále s námi, i když je jeho fyzická schránka už dávno pohřbená.

  Stejně je to i s dalšími bytostmi. Ať už se jedná o lidskou nebo zvířecí duši, ve chvíli, kdy nadešel čas jejího odchodu, přichází pro ni mnohé další duše, aby jí odchod usnadnili. Ten kdo však přichází jako první je anděl proměny, kterého lze vnímat už několik dní před odchodem zvířátka v jeho blízkosti.

  Právě kvůli negativnímu vztahu k tématu smrti můžeme mít pocit, že bytost, která je personifikací smrti, je také negativní. Opak je ale pravdou. Samotný anděl proměny je někým, kdo duším pomáhá odejít. Ve chvíli, kdy duše opouští hmotný svět, opouští také lidi a zvířata, které během života znala. Stejně je to i u zvířat. A aby se zvíře najednou nebylo samo, péči o ně přebírá od jeho páníčka právě tento anděl. Je to takový náš průvodce.

 4. Co se stane s duší po smrti

  Duše z těla většinou neodejde během jednoho jediného okamžiku, ale může odcházet pozvolna i několik minut a to i po té, kdy už se životní funkce těla zastavily.

  Proto máme někdy pocit, že chvíli po smrti se stále díváme na toho, koho jsme milovali, a chvíli trvá, než nám samotné tělo přijde jako cizí. To je způsobeno tím, že naše duše podvědomě vnímá duši toho, kdo odchází a teprve až opustí těla, podvědomě máme pocit, že je pryč.

  Po opuštění těla čeká na duši kočičky kromě anděla proměny také zástup duší, s kterými se setkala v tomhle nebo v minulých životech. Všechny tyhle duše jí pomohou odejít do světla.

 5. Proč k nám kočky přicházejí

  Duše koček jsou velice specifické a od ostatních zvířat se liší. Kočka nikdy není zcela přítomna v naší realitě, ale je schopna vidět i do nehmotné části světa kolem nás.

  Není nic neobvyklého, že kočky běžně vnímají zbloudilé duše nebo vidí proudit energie, které jsou našemu zraku utajeny.

  Kočky zároveň fungují jako naši duchovní průvodci. Jsou mostem mezi naším a nehmotným světem a pomáhají nás chránit od všeho negativního, co by k nám mohlo přijít. Ne nadarmo má každá pohádková čarodějnice kočku. Stejně jak když se setkáte s člověkem, který je schopen mimosmyslově vnímat, většinou u něj najdete také alespoň jednu kočku. I kdyby si ji nepořídil záměrně, kočka se prostě jednoho dne objeví a už zůstane. Jsou to takoví naši strážci.

  Jestli máte zájem rozvíjet vlastní mimosmyslové vnímání, zkuste se podívat na náš článek Jak začít meditovat.


R
Radek 27.06.2022 – 13:07

Dobrý den, mám prosbičku, je možné, že když je kočka venkovní a majitelé starají a už kočka stárne a vynechávají orgány je možné, že kočka se rozloučí s majiteli a odejde najít místo kde vydechne a nebo zůstane u majitelů na zahradě a tak si najde místečko kde anděl vyzvedne? Děkuji.

Odpovědět

C
Ctirad 20.07.2022 – 07:21

Nevíte co by byla poslední vhodná aktivita s kocourem když brzo zemře

Odpovědět

M
Michaela 29.09.2022 – 19:35

@Ctirad: @Radek: ano jsem jedním ze svědků který to zažil a bylo to pro mě poněkud nepříjemné jenom chvilku po tom co se se mnou rozloučila tak jsem se koukla kam šla a tam si lehla po hodině jsem přišla a už nedýchala

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak poznat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás