Jak postavit pergolu

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak postavit pergolu

  Pergola

  Než začnete se stavbou pergoly, zkuste si navrhnout, jak by měla vypadat. Odpovězte si na jednoduché otázky.

  Z jakého materiálu by měla být?

  Vybírat dnes můžete ze spousty materiálů. Mezi nejoblíbenější patří:

  • ocel
  • hliník
  • dřevo
  • cihly
  • kámen

  Ideální na svépomocné stavění je dřevo. Vybírejte z kvalitního borovicového nebo modřínového dřeva. Lépe odolává počasí. Nebo použijte KVH hranoly. Jsou ze smrkového dřeva, vysušené na 15 % vlhkosti a jsou zbaveny nedokonalostí a vad (suky, rozpraskané dřevo apod.). Tyto hranoly se k sobě slepí do nekonečné délky. Proto můžete vybírat tak dlouhé, jak budete potřebovat. Jsou už hoblované a mají sražené hrany. Stačí jen natřít a použít.

  Kde by měla být umístěna?

  Výběr místa byste neměli podceňovat. Musíte zvážit spoustu aspektů. Jestli chcete vyloženě relaxovat, číst si knihu a poslouchat zpívání ptáků, pak to hned vedle domu nebude. Pokud budete i grilovat zvažte, zda chcete, aby dým šel do domu nebo jestli s příbory raději procestujete celou zahradu.

  Jaký bude účel pergoly?

  Zvažte, zda budete pod pergolou pouze sedět nebo ležet na lehátku. Budete tam mít i stůl, popřípadě gril? A vejde se Vám tam i vířivka? Budete často pořádat párty pro 10 lidí? Charakterizujte si tak činnosti, které v pergole budete dělat.

  Jakou by měla mít velikost?

  Na účel přímo navazuje velikost pergoly.

  Příkladem může být rodina, která má 4 členy. Pod pergolou bude stůl a 4 židle. Maminka si po obvodu postaví na zem pár květináčů. To znamená minimálně 8 m2.

  Pokud chcete i grilovat, musíte gril někam postavit. Zvažte, zda budete potřebovat i stolek na odložení grilovacího náčiní. Potom zvětšete pergolu na 12 m2.

  Pokud si stále nevíte rady s velikostí, zkuste si z papíru vystřihnout malé tvary, dle skutečných zařizovacích předmětů. Ideálně, ve zmenšeném měřítku. Pak je uspořádejte na papír. Následně stačí pouze orámovat.

  Jakou by měla mít podlahu?

  Jednoduchá otázka? Stačí si jen vybrat.

  Tráva

  Je nejlevnější řešení. Stačí plochu vyrovnat a zaset trávník. Při takovéto „podlaze“ doporučujeme zatravňovací dlaždice, abyste trávu nezašlapali.

  Dlažba (betonová)

  Má jakýkoli tvar, barva, skladba. Záleží jen na vás.

  Dřevo

  Je krásný materiál, o který ale musíte pečovat. Důležité je pravidelně ho natírat a je mnohem náchylnější na opotřebení. Nicméně má v sobě své kouzlo.

  Kámen

  Je přírodní materiál. Pokud vyberete ploché kameny, můžete je pokládat přímo do hlíny nebo do betonu.

  Beton

  Je naopak umělý kámen. Můžete vytvořit dokonale rovnou plochu pod dlažbu nebo nechat beton odkrytý. Můžete použít i ražený beton, kdy napodobíte kámen, dřevo i dlažbu. Beton se dá i barvit a vytvořit tak zajímavý dekor.

  Dlažba (keramická)

  .
  Je to jeden z ideálních materiálů na podlahy. Jediné, co potřebujete je dobrý betonový základ, který bude rovný.

  Plast

  .
  Je to novodobý materiál. Snadno se udržuje. Nicméně pořizovací cena je vysoká.

  Měla by být zastřešena? Pokud ano, čím?

  Pokud chcete pergolu využívat i za špatného počasí, pak ji určitě zastřešte. Na výběr je opravdu mnoho materiálů.

  Komůrkové polykarbonátové desky

  Vybírejte desky, které jsou odolné vůči UV záření. Jsou velmi odolné, ale neudělají úplný stín, protože jsou průhledné.

  Plné polykarbonátové desky

  Vypadají jako sklo, ale nejsou sklo. Opět vybírejte desky, které jsou odolné vůči UV záření.

  Vlnité a trapézové desky

  Na výběr je z mnoha profilů i barev. Desky mohou být jak z kovu, tak z plastu nebo polykarbonátu.

  Tašky

  Klasické střešní tašky buď betonové, nebo keramické. U této krytiny musíte počítat s vysokou zátěží a dimenzovat tak tloušťku nosných prvků pergoly.

  Asfaltové šindele

  Vybírat můžete z různých tvarů, barev i velikostí. Jsou snadné na připevňování.

  Sklo

  Zde se nejedná o klasické sklo. Musíte použít takové, aby vydrželo kroupy a zatížení sněhem. Používá se bezpečnostní sklo, kalené sklo nebo lepené sklo. Opět musíte konstrukci přizpůsobit hmotnosti. 8 mm kalené sklo váží 20 kg/m2. Pokud budete sklo řezat, podívejte se na to, jak řezat sklo.

 2. Stavba pergoly – povolení.

  Pokud tedy znáte vše o Vaší budoucí pergole, pak musíte zjistit, zda ji můžete postavit jen tak. Zde však narazíme na zákony.

  Nový stavební zákon v § 103 zákona č. 183/2006 Sb. říká, že:
  Stavba do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

  Zjednodušeně řečeno, pokud tedy nepřesáhnete plochu 25 m2, výšku 5 m a postavíte ji 2 m od hranic pozemku, pak můžete stavět.

  Pokud ne, musíte požádat o územní souhlas nebo rozhodnutí. Zákon říká, co vše musíte doložit. Nicméně, než začnete obíhat všechny projektanty apod., zajděte na stavební úřad a zeptejte se. Pracovnice, která má na starosti Vaši obec, Vám jistě ráda vše sdělí. Každý úřad totiž vyžaduje něco jiného.

 3. Jak postavit pergolu?

  V této fázi jste připraveni na stavbu pergoly. Doporučuji, konstrukci nechat posvětit statikem. Je to lepší, než aby na někoho pergola spadla. Nebo, minimálně, si opatřete projekt, který vysvětluje všechny detaily. Rozměry hranolů, jaké vruty, jak vypadají spoje, zavětrování apod.

  Pokud chcete stavět pergolu svépomocí, připravte si kvalitní materiál, vrtačku, pilu, kladivo, dláto, vodováhu, metr a trochu odvahy.

  Vyznačení pergoly

  Vyměřte si pomocí kolíků a nataženého provázku půdorys. Změřte si také úhlopříčky, abyste zkontrolovali pravoúhlost.

  Dále sejměte ornici. To znamená vykopání přibližně 20 cm hlíny obsahující drny, plevel, trávu apod.

  Zkontrolujte, zda se Vám kolíky, při kopání, nějak nepohnuly. Vyznačte polohu patek.

  Patky

  Pergolu můžete umístit buď na betonové patky, nebo na zemní vruty.

  Zemní vruty se zavrtají do země a jsou připraveny k osazení sloupky.

  Betonové patky se umisťují do nezámrzné hloubky. Ta je 80 – 100 cm od rostlého terénu.

  Patky se betonují do takové výšky nad terénem, jakou si určíte. Z prken, polystyrenu nebo osb desek vytvořte krychle o šířce 30 x 30 cm a výšce takové, aby horní hrana byla minimálně 10 cm pod úrovní podlahy. Krychle usaďte, k vyhloubeným dírám, do vodováhy.

  Poté patky vybetonujte. V případě, že použijete patky (kování) do betonu, zatlačte trn do středu patky a vyrovnejte.

  Patky (kování). Jedná se o kotevní patky, které upevňují sloupky. Můžete použít patky do betonu. Ty se zabetonovávají do zavadlého betonu. Druhou variantou jsou patky pro již ztvrdlý beton. U nich musíte vyvrtat díry, umístit patku a přes chemickou kotvu vložit šrouby.

  Po 24 – 48 hodinách, můžete bednění odstranit a případně připevnit patky.

  Nosná konstrukce

  Nyní si připravíme sloupky. Pokud byste rádi zkosenou střechu, sloupky na jedné straně pomocí pily zkraťte.

  Nosnou konstrukci si sestavte na zemi. První sestavte zadní rám. Sloupky tedy položte a vyměřte vzdálenost mezi nimi. Připravte si vrchní trám (vaznici), který spojuje sloupky a také zavětrování. Vše připevněte. Nosnou konstrukci vztyčte a provizorně podepřete latěmi. Pokud by se Vám to dělalo špatně, pak lze postup otočit a nosnou konstrukci sestavovat rovnou.

  Sloupky pomocí minimálně 2 vrutů zajistěte k patce. Vodováhou kontrolujte svislost.

  Stejně tak sestavte přední nosnou konstrukci druhé stěny a vztyčte. Nezapomeňte provizorně podepřít.

  Sestavení pergoly

  Připravte si krokve. Vytáhnete nahoru ty krokve, které jsou nad sloupky, a ustavte na místo. Krokev připevněte pomocí vrutu k vaznici. Je dobré úplně nedotahovat, kdyby bylo potřeba konstrukci poupravit.

  Jakmile máte krokve nad sloupky připevněné, připravte si boční zavětrování a připevněte.

  Odstraňte provizorní latě. Vodováhou zkontrolujte rovinu i svislost. Dotáhněte nedotažené vruty.

  Zbylé krokve připevněte na místo.

  Pokud budete pergolu zastřešovat, namontujte si střešní latě. Ty jsou křížem ke krokvím. Rozměry a vzdálenosti máte v projektu nebo je udává také výrobce Vámi vybrané krytiny.

  Nakonec dodělejte podlahu, kterou jste si vybrali.

 4. Jak postavit pergolu k domu?

  Než začnete, se stavbou pergoly k domu, zvažte, zda materiál, ze kterého je dům nebo stěna postavena, takovou zátěž unese.

  U zděných domů

  Pergolu postavíte stejně, jako v předchozím boxíku. Budete se ale potýkat s nedostatkem prostoru. Proto si projděte jednotlivé kroky postupu a zvažte, zda se tam dostanete s nářadím. Například při připevňování patky (kování) k betonové patce. Připevníte ji ve všech otvorech?

  Pergolu k nosné zdi připevníte za použití závitových tyčí.

  Před stavbou pergoly si připravte závitovou tyč. Vyvrtejte díru do zdiva. Tu vyčistěte od prachu (ideálně vysavačem). Vyplňte chemickou kotvou a ihned vsuňte závitové tyče. Chemická kotva schne velmi rychle. Nechte však pořádně zaschnout.

  Provrtejte vazník, aby jím mohla projít závitová tyč. Při vztyčování zadní stěny protáhněte tyč dírou. Nakonec s pomocí podložky přišroubujte vazník.

  U zděných domů se zatepleným zdivem

  U takovýchto pergol musíte počítat s délkou zateplení. Pokud prochází závitová tyč v místě vytápěného prostoru a bojíte se tepelných mostů, pak lze použít speciální kotvící systém do zateplené fasády. Náklady pak budou ale vyšší.

  Pomocí sloupků (tzv. stojky)

  Sloupky se používají u lehkých staveb (dřevostavby), nestabilních zdí nebo u těžkých krytin.

  Pergola je stejná, tedy stojí samostatně, jen vaznice je přiražená ke zdi.

  Můžete využít i kombinaci stojek a kotvení k domu. Pergola pak bude stabilnější.


M
Milena 17.09.2020 – 12:26

Dobrý den, rádi bychom postavili pergolu k domu se skosenou střechou, velikost 6x5 metrů, střešní krytina bude hliníkový plech, chceme se vyhnout sloupkům uprostřed pergoly, mít jen boční nosní hranoly. Můžete nám poradit jak široké hranoly, vaznice, děkujeme za radu, Milena

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma stavba


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás