Jak na rozvod manželství

Redakce
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak na rozvod manželství

  Jak na návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem

  Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem se logicky řeší, pouze když má pár děti. Ať už žije v manželském svazku, nebo jen “na hromádce”.

  Vždy však předchází rozchodu. Nejprve je nutné vyřešit, co s dětmi, pak je možné se rozvádět. Návrhy však mohou být podány současně.

  Při řešení otázky péče o děti je na místě si uvědomit několik věcí ještě předtím, než návrh podáte. I přes vzájemné spory to jsou společné děti rodičů, skutečnost, že i “ten druhý”, který rozpad vztahu třeba zavinil, má zájem o styk, je jeho právo a obvykle je spíše ve prospěch dětí, aby byli v nějakém kontaktu s oběma rodiči.

  Slovy jednoho soudce, sebehorší dohoda mezi rodiči je vždy lepší, než nejlepší rozhodnutí soudu. Soudce tedy může jednání o vašich potomcích – které nikdy neviděl a nemá k nim žádný vztah, buďto snahou o rozhodnutí tak, jak se rodiče dohodli a tak, že dohodu budou bez problému akceptovat, nebo tak, že se budou rodiče vzájemně osočovat a s rozhodnutím soudu nebude spokojen patrně ani jeden z nich.

  Navíc je třeba si uvědomit, kdy dítě dosáhne plnoletosti – a tím tedy patrně skutečnost, že ke styku s partnerem bude pravidelně docházet obykle po celou řadu let, a vzájemné spory je tedy na místě spíše mírnit.

 2. Jak podat návrh na úpravu péče a výživy dítěte

  Návrh na svěření dětí do péče musí obsahovat identifikační údaje rodičů, dětí, důvod návrhu, vylíčení rozhodných skutečností a jaké rozhodnutí navrhovatel navrhuje.

  V návrhu není nutné citovat žádné paragrafy, spíše se zaměřit na laické vylíčení podstatných skutečností a důvod, proč požadujete to, co požadujete. Podstatné rovněž je, kam návrh podat. Pro tento typ řízení platí, že se návrh podává k okresnímu soudu (v Praze k Obvodnímu) dle skutečného bydliště dětí – nikoli trvalého bydliště.

  Nezapomeňte případné odlišné bydliště v návrhu uvést, v opačném případě se nevyhnete průtahům, kdy si budou soudy vzájemně váš spis postupovat a přehazovat. Ten příslušný najdete v seznamu soudů.

  Podání je aktuálně osvobozeno od soudních poplatků – tedy zdarma.

  Po podání návrhu soud nařídí jednání, ke kterému se dostavte, a to obvykle během několika měsíců, kde dojde k projednání návrhu a zpravidla i rozhodnutí.

  V případě, že pár nejsou manželé, tímto starosti končí. (Za předpokladu, že je výživné řádně placeno a styk probíhá jak má.) V případě že o manžele jde, následuje návrh na rozvod manželství, který je vhodné podat současně (ale k projednání dojde až po pravomocném rozhodnutí ve věci).

 3. Jak podat návrh na rozvod manželství

  Postup pro rozvod je stejný v případě, že jde o rozvod s dětmi či bez dětí. Navrhovatel (žalobce) je ten, kdo návrh podává, žalovaný je ten, proti komu je návrh podáván. Návrh se, na rozdíl od svěření do péče, podává k soudu, kde má žalovaný trvalé bydliště (nikoli skutečné, pokud je jiné!). Tedy nikoli ten, kdo návrh podává.

  V návrhu se uvede identifikace účastníků, důvod návrhu, důležité skutečnosti a jaké rozhodnutí navrhovatel navrhuje. Návrh stačí psát volnou formou, laicky, uvést jak věci byly, co je důvodem rozvratu manželství, a co navrhovatel požaduje.

  Návrh je zpoplatněn částkou 2 000 Kč a některé soudy (praxe není jednotná) přiznávají při rozhodnutí náhradu nákladů druhým účastníkem ve výši 1/2 – tedy 1000 Kč, proto stojí za to toto navrhnout.

  Soudní poplatek se hradí na výzvu soudu, kterou soud zašle na adresu bydliště navrhovatele.

 4. Současné podání návrhu na rozvod a na úpravu styku

  V případě, že je návrh podáván současně s návrhem na určení péče o děti a výživného, dojde nejdřív k rozhodnutí v této věci a až následně k projednání návrhu na rozvod manželství.

  Věci rozhoduje téměř vždy jiný soudce, a proto je potřeba všechny skutečnosti vylíčit skutečně opakovaně, všechny přílohy doložit k oběma řízením apod.

  K řízení o rozvodu je nutné doplnit (uvést jeho spisovou značku na podání) rozhodnutí o svěření do péče s vyznačením právní moci, jakmile bude doručeno (právní moc vyznačí soud, který rozhodoval, na požádání).

Změna příjmení po rozvodu 2024

Poté, co rozhodnutí o rozvodu nabude právní moci, ten kdo si vzal příjmení po druhém z partnerů (obvykle žena, ale výjimkou dnes nejsou ani muži, co si vzali příjmení manželky) si může (ale nemusí) svoje rodné příjmení do 6 měsíců vzít zpět.

Při takovém rozhodnutí ale berte v potaz, že pokud máte děti, zůstane jim příjmení, které dosud mají a cesta k jeho změně je poměrně trnitá.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak postupovat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás