Jak postupovat při ztrátě občanky

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak postupovat při ztrátě občanky

  Jak a kde nahlásit ztrátu občanky

  Jakmile zjistíme, že jsme ztratili občanku (nebo že nám byla ukradena), je vhodné tuto skutečnost nahlásit okamžitě, nebo alespoň neprodleně, tedy co nejdříve. Ochráníme tím totiž sami sebe před následky zneužití naší občanky, ke kterému může dojít ještě před nahlášením její ztráty. Čím dříve se dostane ztracená občanka do databáze neplatných dokladů, tím lépe pro nás.

  Jak postupovat při ztrátě občankyA kam ztrátu občanky nahlásíme? Pokud je ztráta spojená s krádeží, tak je vhodné navštívit Policii ČR a sepsat o krádeži protokol. Pak nahlaste ztrátu občanky i na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zde dostanete potvrzení o občanském průkazu.

  Nemusíte nutně na ten svůj úřad podle místa bydliště – když jste na cestách, půjdete ztrátu hlásit tam, kde to máte na obecní úřad nejblíže. A co je obecní úřad obce s rozšířenou působností? Ten je v takových městech, kde má pobočku i stavební úřad, finanční úřad nebo úřad práce. Vždy je takovým městem bývalé okresní město, nově ale na území okresů byla ustavena vždy další dvě až tři města s rozšířenou působností.

  Povinností úředníků je neprodlené zanesení ztraceného dokladu do již zmíněné databáze neplatných dokladů. Díky tomu právě zabráníte možnému zneužití vaší občanky. Zejména když je ztráta občanky spojená s krádeží, je nutné jednat co nejrychleji.

  Někteří z nás mají tzv. eObčanku, kde je při nahlášení její ztráty nutné zablokovat i její online přístupy – pokud jste na eObčance měl aktivovaný čip a přístupy vytvořeny. Na to nezapomínejte.

 2. Do kdy nahlásit ztrátu občanky

  Ztráta občanky se musí hlásit okamžitě. Když zjistíte ztrátu v noci (respektive jste byli okradeni večer či v noci), je nutné kontaktovat Policii ČR. V každém případě se na Policii obraťte, když je ztráta občanky spojená s krádeží.

  Pokud občanku ztratíte během pracovního dne a v pracovní době, je vhodné okamžitě kontaktovat úřad obce s rozšířenou působností a ztrátu nahlásit, aby úřad zanesl vaši občanku do databáze neplatných dokladů. Oběma postupy se ochráníte proti zneužití vaší občanky jinou osobou.

 3. Jak zabránit zneužití ztracené občanky

  Postup jsme popsali v prvním i druhém boxíku podrobně, proto zde jen zevrubně. Jediný způsob, jak zabránit zneužití ztracené občanky, je nahlášení ztráty, a tím zanesení vaší ztracené občanky do databáze neplatných dokladů. Hlásit ztrátu je potřeba na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě krádeže se obraťte na Policii ČR.

 4. Kdy dostanu provizorní doklad

  Jakmile ztrátu nahlásíte, máte možnost získat provizorní doklad, který částečně poslouží místo občanského průkazu po dobu, než vám stát vystaví průkaz nový. Nemá stejnou platnost jako občanský průkaz, takže například zásilku do vlastních rukou si na něj nepřeberete. Ale k běžné identifikaci poslouží – od července 2018 už jen při volbách.

  Žádost o provizorní doklad musíte podat zároveň s žádostí o občanský průkaz. Požádat můžete i o zrychlené vydání nového občanského průkazu, kdy za 1000 korun vám jej stát vytvoří do 24 hodin, za 500 Kč do pěti dní. Ale zajet si pro něj musíte do Prahy na Ministerstvo vnitra.

  Po nahlášení ztráty občanského průkazu dostanete od úřadu potvrzení o občanském průkazu. Také nemá platnost občanky, ale například pro hlídku Policie ČR, která vás zastaví při běžné silniční kontrole, stačit bude.

 5. Za jak dlouho dostanu novou občanku

  Nový občanský průkaz se vydává do jednoho měsíce ode dne požádání o něj – tedy nikoliv od nahlášení ztráty. Musíte totiž udělat dva úkony – jednak nahlásit ztrátu občanky a jednak požádat o občanku novou – lze také na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost o novou občanku musíte podat do 15 dní ode dne nahlášení ztráty nebo krádeže občanky. Někdy nelze vyřídit obojí najednou, protože k podání žádosti potřebujeme jiné osobní doklady.

  Jestliže si celý měsíc trpělivě počkáte a jestliže se u vás jedná o ztrátu ojedinělou (tedy ne několikátou v řadě), bude proces za poplatek 100 Kč. Pokud chcete vydání občanky urychlit, můžete si ji objednat hned na následující den, ale za 1 000 Kč. A jet pro ni musíte do Prahy na Ministerstvo vnitra. Stejné je to s termínem vydání do 5 dní, za který zaplatíte 500 Kč, ale místo výdeje zůstává stejné.

  Pokud jste občanku ztratili už poněkolikáté a brzy po sobě, můžete počítat s pokutou.

 6. Jak postupovat při zničení občanky

  Když se občanka neztratila a ani nebyla ukradena, nýbrž se vám povedlo ji nějak zničit, poškodit, prostě znehodnotit, je nutné tuto skutečnost také neprodleně hlásit. Úřad si zničenou občanku vezme, zcela ji zlikviduje a zanese do databáze neplatných dokladů. Vám vystaví (na základě další žádosti) občanku novou.

  Ale pozor, zničení občanky je přestupkem, za který můžete vyfasovat tučnou pokutu, a to až deset tisíc korun – to když se prokáže, že zničení bylo úmyslné, případně z nedbalosti, ale že jste mu mohli zabránit. Povinností nás občanů totiž je chránit občanský průkaz před poškozením, ztrátou a zneužitím. Porušení této povinnosti je bráno jako přestupek. (Asi není nutné dodávat, že v případě znehodnocení občanky je lepší ji zcela (!) zničit, vyhodit a nahlásit její ztrátu).

 7. Kolik stojí ztráta nebo zničení občanky

  Když se jedná o ojedinělou ztrátu nebo o nezaviněné zničení, kterému nešlo ani zabránit (například autonehoda, požár v bytě a podobně), je vystavení nové občanky spojeno s poplatkem 100 Kč.

  Ale jestliže ztrácíte občanku pravidelně nebo jestliže se zjistí, že jste se na jejím ničení podíleli, můžete dostat tučnou pokutu, a to až do výše deseti tisíc korun. Jedná se totiž v obou případech o přestupky.

  A ještě pozor – pokud se prokáže, že jste ztrátu nebo zničení občanky nenahlásili včas (tedy neprodleně), můžete dostat úplně stejnou pokutu. A ještě můžete být nuceni splácet úvěr, který si na vás mezitím někdo díky vaší ztracené občance vzal.

 8. Co dělat, když najdete ztracenou občanku

  Pokud najdeme svou ztracenou občanku, kterou už jsme nahlásili na úřadě a která už je v databázi neplatných dokladů., je nejlepším postupem ji zlikvidovat. Už stejně neplatí a jejím donesením na úřad nebo na Policii ničemu neprospějeme.

  Ale když najdeme cizí občanku, je vhodné s ní na úřad nebo na Policii ČR, či na policii městskou zajít a odevzdat ji tam. Možná je ještě platná a možná o její ztrátě její majitel ještě ani neví. Pokud už platná nebude, je povinností úřadu ji zlikvidovat.


s
simona 02.08.2020 – 10:28

Dobrý den,bude stačit k nové občance,pouze pas a zdr.pojištění? Děkuji

Odpovědět

L
Lukáš 18.01.2021 – 19:45

Dobrý večer co bude potřeba k nove občance děkuji

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma doklady


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás