Jak citovat zákon

Denisa Jahodová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak citovat zákon

  Jak citovat zákon v textu?

  Přestože existuje několik způsobů, jak zákon správně citovat obecně platí, že citace má kromě samotného textu nezbytně obsahovat typ dokumentu, z něhož bylo čerpáno, dále jeho číslo, rok a titul.

  Typ dokumentu je identifikace toho, co citujeme, nejčastěji na prvním místě budeme uvádět slovo „zákon“, popřípadě „ústavní zákon“, „nařízení“, „usnesení“, „vyhláška“ apod.

  Číslem identifikujeme pořadové číslo citovaného zákona v dané Sbírce zákonů.

  Rok se uvádí za pořadovým číslem, oddělený lomítkem. Nemusí být shodný s datem schválení citovaného předpisu, určující je ročník Sbírky zákonů, ve které byl publikován. Za rokem uvádíme zkratku Sb. (Sbírka zákona).

  Titul vyjadřuje název dokumentu, např. Zákon o ochraně spotřebitele.

  Příklad: Zákon č. 634/1992 Sb. – Zákon o ochraně spotřebitele

  Tato forma citace odpovídá i normě známé jako Harvardský styl, neboli Harvardský systém.

 2. Jak citovat zákon anglicky?

  Postup je stejný jako u citace zákona v češtině, překládá se pouze slovo „zákon“ a zkratka pro číslo, tedy namísto „Zákon č. …“ uvedeme „Act no. …“.

 3. Jak citovat zákon podle ISO 690?

  ISO 690 je mezinárodně uznávaná citační norma, samotnou citaci legislativy ale nijak neřeší. Přesto ji můžeme použít, pokud se jí chceme řídit, a to aplikací modelu platného pro bibliografické citace z periodik.

  Příklad: ČESKO. Zákon č. 257 ze dne 14.července 2016 o spotřebitelském úvěru. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 100, s. 257-258. Dostupný také z: zde umístíte webový odkaz na příslušný zákon 

 4. Jak citovat zákon podle APA?

  Norma APA citování zákona pro české prostředí neřeší.

 5. Jak citovat paragraf zákona?

  Citujeme-li paragraf, před označení příslušného zákona vložíme značku pro paragraf, jeho číslo, nakonec typ dokumentu převedeme do 2.pádu, např.: § 55 zákona č. 262/2006 Sb. Dále se uvádí konkrétní ustanovení.

  Citaci více paragrafů označujeme takto: „§ 53 až 55“. Pokud však mezi jednotlivé paragrafy ještě potřebujeme vložit konkrétní odstavce, značku pro paragraf před každým z nich opakujeme.

  Slovo odstavec se zkracuje na „odst.“ pouze pokud je citován včetně značky pro paragraf – bez ní se vypisuje celým slovem. Totéž platí pro citaci jednotlivých písmen paragrafu.

  Příklad: „podle § 36 odst. 7 písm. b) bodu 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů“

 6. Jak citovat zákon v diplomové práci?

  Postupujte podle bodu č.3, jen mějte na paměti, že povolené akceptované množství citací v diplomové práci bývá omezeno.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak postupovat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás