Zdravotní pojišťovny: Přehled termínů a podmínek pro čerpání příspěvků

Sobota, 07. listopadu 2020, Zdeňka Kolářová

Zdravotní pojišťovny nabízejí svým pojištěncům výhodné benefity v podobě finančních příspěvků na preventivní očkování, nákup ochranných pomůcek, nákup vitamínů apod. Již konec listopadu znamená u některých pojišťoven možnost posledního dodání potřebných dokladů. Podání žádosti je velmi snadné, v některých případech lze žádat dokonce online prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace.

1 VZP: žádosti jen do 30. listopadu 2020

Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny musí doručit žádost o příspěvky do 30. listopadu 2020. Výjimkou je příspěvek na bezlepkovou dietu, který se dokládá až do konce prosince 2020.

Jak žádat: Žádost o příspěvek je možné podat na jakékoli pobočce VZP, případně jej lze zaslat poštou. K žádosti se přikládá doklad o zaplacení, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pro žádost využijte formulář, který naleznete na webových stránkách pojišťovny.

Vybrané příspěvky VZP:

 • až 3 000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku
 • až 2 500 Kč na odvykání kouření
 • až 2000 Kč na různá očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • až 2 000 Kč pro nastávající maminky
 • až 1 000 Kč na pohybové aktivity pro děti
 • ž 500 Kč pro osoby nad 65 let na pomůcky pro tréninky paměti

Kompletní přehled všech příspěvků naleznete na Příspěvky a výhody Všeobecné zdravotní pojišťovny.

2 VoZP: žádosti do 31. prosince 2020

Pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny mohou o benefity žádat až do 31.12.2020. Mohou využít maximálně 3 příspěvky. Termín podání posledních žádostí je sice konec roku 2020, ale je nutné si pohlídat datum předkládaných dokladů. Ty nesmějí být starší než 90 dnů, a proto je vhodné čerpat benefity postupně během celého roku.

Jak žádat: Žádost o příspěvek je možné podat na jakékoli pobočce VoZP, případně jej lze zaslat poštou. K žádosti se přikládá doklad o zaplacení, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pro žádost využijte formulář, který naleznete na webových stránkách pojišťovny.

Oblíbené příspěvky VoZP:

 • až 1 000 Kč na očkování pro děti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • až 800 Kč na vyšetření v rámci prevence karcinomu prsu
 • až 500 Kč na na očkování pro děti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • až 500 Kč na školní sportovní a ozdravné pobyty pro děti
 • až 500 Kč na pohybové aktivity pro všechny pojištěnce
 • až 400 Kč na dentální hygienu
 • až 400 Kč na plavání
 • až 800 Kč na vyšetření v rámci prevence karcinomu prsu

Kompletní přehled všech příspěvků naleznete na Příspěvky a výhody Vojenské zdravotní pojišťovny.

3 ČPZP: žádosti do 31. prosince 2020

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí pro každou věkovou kategorii programy, ve kterých lze čerpat jednotlivé bonusy do určené maximální výše. Děti a mládež do 17 let včetně – až 1 500 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.
Ženy a muži od 18 let – až 1 000 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit. Samostatnou skupinu představují preventivní programy pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy.

Jak žádat: Potřebné doklady a údaje ( viz Zásady čerpání preventivních programů) lze podat na jakékoli pobočce ČPZP, případně jej lze zaslat poštou.
Dále je možné pro podání žádosti využít mobilní aplikaci “Zdraví v mobilu” (platí pro uživatele E-přepážky ČPZP).

Oblíbené příspěvky ČPZP:

 • až 1 500 Kč na očkování pro děti do 17 let
 • až 1500Kč na letní tábory pobytové i příměstské od 6-16 let
 • až 1000 Kč na očkování pro dospělé
 • až 1 000 Kč na laserové operace očí
 • 1000 Kč pro nového dárce krve
 • až 700 Kč na pohybové aktivity pro dospělé
 • až 500 Kč na zubní rovnátka pro děti
 • až 500 Kč na ochrannou helmu

Kompletní přehled všech příspěvků naleznete na Příspěvky a výhody České průmyslové zdravotní pojišťovny.

4 OZP: žádosti do 31. prosince 2020

Klienti Odborové zdravotní pojišťovny mají možnost čerpat benefity ve 3 podobách:

1) Vitakarta – elektronická aplikace, kde lze nasbírané kredity uplatnit za příspěvek na očkování, brýlové obruby, rovnátka apod.

2) kupony na prevenci -lze čerpat všechny nabízené kupóny

 • až 2000Kč na dentální hygienu
 • až 1200 Kč na preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění
 • až 1000 Kč na očkování
 • až 500 Kč na očkování proti chřipce
 • až 500 kč na preventivní aktivity (sportovní aktivity, vitamíny apod.)

3) v rámci preventivních programů

 • až 4000Kč v programu STOP kouření

Jak žádat: Žádost o příspěvek je možné podat na jakékoli pobočce OZP, případně jej lze zaslat poštou. Pro žádost využijte formulář, který naleznete na webových stránkách pojišťovny.

Kompletní přehled všech příspěvků naleznete na Příspěvky a výhody Oborové zdravotní pojišťovny.

5 ZPŠ : žádosti do 11. prosince 2020

Klienti Zaměstnanecké pojišťovny Škoda mohou žádat o příspěvky do 11.12.2020, ale výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, kdy u dětí narozených v prosinci 2020 se prodlužuje vyzvednutí tohoto příspěvku do 31. 1. 2021.

Jak žádat: Žádost o příspěvek je možné podat na jakékoli pobočce ZPŠ, případně jej lze zaslat poštou. Pro žádost využijte formulář, který naleznete na webových stránkách pojišťovny.

Vybrané příspěvky:

 • až 4000 kč na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • až 2500 Kč na neinvazivní prenatální testování
 • až 2000 Kč na rovnátka
 • až 1000 Kč na pobyt n nadstandartním pokoji po porodu
 • až 800 Kč na prevenci karcinomu prsu
 • až 500 Kč na dentální hygienu pro děti od 6-18 let
 • až 500Kč pro seniory nad 65 let na pohybové aktiviny, hůlky Nordic walking či pomůcky na trénování paměti

Kompletní přehled všech příspěvků naleznete na Příspěvky a výhody Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

6 ZPMV ČR: žádosti jen do 30. listopadu 2020

Klienti Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra mohou uplatnit žádosti pouze do 30.11.2020,  ale je nutné si pohlídat datum předkládaných dokladů. Ty nesmějí být starší než 3 měsíce, a proto je vhodné čerpat benefity postupně během celého roku.
Výhodou je, že rodiče mohou postoupit svůj příspěvek ve prospěch dítěte.

Jak žádat: Žádost o příspěvek je možné podat na jakékoli pobočce ZPMV, případně jej lze zaslat poštou. Pro žádost využijte formulář, který naleznete na webových stránkách pojišťovny.

Vybrané příspěvky:

 • až 1000 Kč na cvičení nebo plavání pro děti do 18 let
 • až 1000 Kč na preventivní vyšetření tupozrakosti, rovnátka, sportovní prohlídku apod. pro děti do 18let
 • až 500 Kč na preventivní prohlídky proti civilizačním onemocněním

Kompletní přehled všech příspěvků naleznete na Příspěvky a výhody Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.

7 RBP: žádosti do 30. listopadu 2020

Klienti Revírské bratské pokladny mohou uplatnit žádosti pouze do 30. listopadu 2020, ale je nutné si pohlídat datum předkládaných dokladů. Ty nesmějí být starší než 2 měsíce, a proto je vhodné čerpat benefity postupně během celého roku.

Výhodou u RBP je možnost sloučení finančních příspěvků, kdy lze za pevně stanovených podmínek čerpat až 10 000 Kč.

Jak žádat: Žádost o příspěvek je možné podat na jakékoli pobočce RBP, případně jej lze zaslat poštou. Pro žádost využijte formulář, který naleznete na webových stránkách pojišťovny.

Od 22.10. – 30.11.2020 pojišťovna akceptuje žádosti o úhradu preventivních a bonusových programů zaslané na e-mail rbp@rbp-zp.cz

Vybrané příspěvky:

 • až 15 000 Kč na lázeňský pobyt pro seniory
 • až 1 000 Kč na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • až 1000 Kč na pobytový nebo příměstský tábor pro děti
 • až 1 000 Kč na zubní rovnátka pro děti
 • až 500 Kč na organizovaný kurz plavání pro děti
 • až 500 Kč na nákup doplňků stravy
 • až 1 000 Kč pro nastávající maminky
 • až 1 000 Kč pro maminky po porodu

Kompletní přehled všech příspěvků naleznete na Příspěvky a výhody Revírní bratrské pokladny

Komentáře