Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023

Hana Volencová
Publikováno 1. srpna 2023

Složitá doba způsobuje řadě lidí vyšší stresovou zátěž, což se může projevit oslabenou psychikou. Podle Svazu zdravotních pojišťoven ČR v české společnosti za poslední dva roky výrazně přibylo depresí a úzkostí, týkají se nyní téměř 700 tisíc obyvatel. Spotřeba léků na tytéž obtíže vzrostla v loňském a předloňském roce shodně o 7 %, nárůst tak oproti dřívějšku zrychlil.

České zdravotní pojišťovny se proto v roce 2023 snaží zpřístupnit péči specialistů tak, aby se nikdo nemusel bát říct si o pomoc třeba i z finančních důvodů. Objevují se rovněž příspěvky, které pomohou s výdaji třeba za logopeda. Zdravotní pojišťovny se také zaměřují na prevenci poruch paměťových a kognitivních funkcí, a to nejen u seniorů.

Počítejte však s tím, že příspěvky se obvykle vyplácejí zpětně a u většiny pojišťoven platí, že doklady mohou být v momentě žádosti staré maximálně 3 měsíce. Zároveň je potřeba si odborníka vybrat pečlivě tak, aby pojišťovna uznávala jeho odbornost. Pro tento účel mají pojišťovny obvykle sestavené vlastní seznamy akceptovaných pracovišť.

Informace o tom, jaké příspěvky podporující duševní zdraví můžete v letošním roce čerpat u jednotlivých zdravotních pojišťoven, uvádíme v následujícím přehledu.

 1. Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023

  Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

  Největší česká pojišťovna přispívá v roce 2023 dospělým i dětem od 7 let až 5 000 Kč na sezení u psychoterapeuta. Vybrat si však musíte ze schváleného seznamu terapeutů. Na jedno sezení lze čerpat maximálně 500 Kč, příspěvek tak můžete využít až na 10 návštěv.

  Před první konzultací musíte mít vystavený poukaz. O ten požádáte e-mailem na adrese opatrujse@vzp.cz nebo si ho vyžádáte na kterékoli pobočce.

  Sezení pak můžete absolvovat až do 31. prosince 2023. O příspěvek lze požádat rovněž nejpozději do 31. prosince 2023, to ovšem musíte zajít osobně na pobočku. Poštou nebo prostřednictvím online formuláře v aplikaci Moje VZP můžete žádat jen do 15. prosince 2023.

  Až 500 Kč přispívá VZP také klientům starším 65 let na pomůcky pro zlepšení paměti nebo na její testování. Schválené pomůcky jsou uvedeny v seznamu České alzheimerovské společnosti, testování paměti se provádí ve vybrané síti lékáren.

  O tento příspěvek lze požádat do 15. prosince 2023 v aplikaci Moje VZP, datovou schránkou, poštou nebo osobně na pobočce.

 2. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)

  Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023ZP MV ČR přispívá v roce 2023 až 4 000 Kč na klinickou psychologii, konkrétně na skupinovou formu nácviku asertivního chování nebo relaxačních dovedností, případně na psychosomatické konzultace. U nezletilých lze příspěvek využít i na kurzy pro děti s ADHD, na nácvik dyslektických návyků, na prevenci neurotizace apod. Nutné je, abyste vyšetření absolvovali u klinického psychologa (odbornost 901).

  Příspěvek 4 000 Kč využijete i na psychoterapeutické poradenství, a to na individuální, párové, rodinné i skupinové konzultace. Terapeuta je možné vybírat pouze ze seznamu schváleného pojišťovnou. Čerpat lze vždy 400 Kč na jedno sezení, příspěvek lze tedy uplatnit na 10 návštěv.

  Příspěvek 4 000 Kč je možné využít i na vyšetření v oboru klinické logopedie určeného na konzultace a vyšetření u klinického logopeda (odbornost 903). Čerpat ho můžete i na logopedické a komunikační pomůcky, které vám klinický logoped předepíše.

  Dospělým do 65 let přispívá ZP MV ČR až 4 000 Kč také na preventivní vyšetření poruch kognitivních funkcí a paměti, jejichž účelem je především včasná diagnostika poruch paměti v důsledku Alzheimerovy choroby nebo dalších forem demence. Bez věkového omezení pak lze příspěvek využít na pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností.

  Příspěvek 4 000 Kč mohou dospělí pojištěnci čerpat i na online kurzy procvičování paměti.

  O příspěvky můžete žádat do 31. prosince 2023 prostřednictvím E-komunikace, datovou schránkou, poštou nebo přímo na pobočce. U žádosti zaslané poštou rozhoduje datum podání.

 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

  Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023ČPZP přispívá v roce 2023 až 2 500 Kč dospělým i dětem od 7 let na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka ze schváleného seznamu. Příspěvek lze poskytnout i na konzultace, které probíhají online formou. Na každé sezení lze uplatnit příspěvek 500 Kč, využít ho tedy lze až na 5 návštěv.

  Příjem žádostí končí 31. prosince 2023. Příspěvek můžete čerpat postupně, klidně po každé konzultaci zvlášť, nebo kumulativně. V takovém případě nesmí být poslední doklad starší než 3 měsíce.

 4. Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023

  Oborová zdravotní pojišťovna (207)

  OZP v roce 2023 nenabízí žádný program cílený na duševní zdraví. Nicméně děti do 18 let, které mají diagnostikovanou obezitu, mohou využít příspěvek 1 000 Kč, který lze kromě jiného využít i na psychoterapeutické a psychologické podpůrné aktivity.

  Žádat o příspěvek můžete do 30. listopadu 2023 prostřednictvím aplikace Vitakarta, datovou schránkou, poštou nebo osobně na pobočce.

 5. Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023

  Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

  Vojenská zdravotní pojišťovna má v roce 2023 nový ucelený program Zdravá duše, který je zaměřený jak na dospělé, tak i na děti.

  Spadá sem příspěvek až 1 000 Kč na podporu rozvoje dětí a prevenci duševních poruch. Určený je pro děti od 1 roku do 18 let na některou z těchto aktivit:

  • neuro-vývojová stimulace,
  • trénink jazykových schopností podle Elkonina,
  • program Maxík – stimulační program pro předškoláky,
  • ABA terapie,
  • OTA metoda.

  Dětem od 1 roku do dovršení 16 let, u nichž byla diagnostikována porucha autistického spektra nebo bylo vysloveno podezření na tuto diagnózu, je k dispozici příspěvek až 800 Kč na online produkt Simple Steps, který je sestaven pro terapii autismu.

  Pro pojištěnce od 3 do 20 let je určen příspěvek až 500 Kč na terénní služby klinického psychologa, dětského psychiatra nebo klinického logopeda. Podmínkou je, že jsou tyto služby zprostředkovány pedagogicko-psychologickou poradnou, případně speciálně pedagogickým centrem, jsou poskytovány výlučně v místě předškolního nebo školního vzdělávání dítěte a jsou plně hrazené pojištěncem.

  Rodiče dětí s duševní poruchou mohou požádat také o příspěvek až 500 Kč na konzultaci u dětského psychiatra, klinického psychologa nebo klinického logopeda ohledně dalšího postupu u léčených dětí.

  Pojištěnci nad 40 let mají k dispozici příspěvek 300 Kč na preventivní vyšetření poruch paměti či kognitivních funkcí a na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností.

  Další možností, jak zapracovat na svém psychickém zdraví s VoZP, je zúčastnit se osmitýdenního intenzivního online programu na podporu osobní spokojenosti. Navštivte speciální webovou stránku VoZP, která je určena zájemcům o problematiku duševního zdraví.

  O příspěvky můžete žádat do 31. prosince 2023 přes Klientský portál VoZP nebo v mobilní aplikaci Zdraví na klik, osobně či poštou.

 6. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

  Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023RBP má v roce 2023 dva programy zaměřené na psychické zdraví. Pro všechny pojištěnce starší 7 let je připraven program Duševní pohoda, v jehož rámci se přispívá až 2 500 Kč na krizovou intervenci, psychoterapeutické konzultace, psychoterapii, na nácvik relaxačních dovedností a posilování stabilizačních schopností nebo na párové sezení apod. u vybraného klinického psychologa. Čerpat lze vždy až 500 Kč na jedno sezení, příspěvek tak můžete využít až na 5 návštěv.

  Pro pojištěnce RBP ve věku nad 60 let je k dispozici také program Lepší paměť, v jehož rámci je poskytován příspěvek až 500 Kč. Ten lze využít na kurzy tréninku paměti, na pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností či na vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra.

  O příspěvky lze žádat do 15. prosince 2023 přes aplikaci my213, poštou nebo osobně na pobočce.

 7. Přehled: Příspěvky pojišťoven na psychologa nebo logopeda 2023

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

  ZPŠ v roce 2023 přispívá na podporu duševního zdraví všem pojištěncům až 2 000 Kč. Příspěvek můžete uplatnit na psychologické nebo psychoterapeutické poradenství, které absolvujete u certifikovaného specialisty v oblasti psychologie nebo psychoterapie.

  Senioři od 65 let mohou požádat také o příspěvek až 500 Kč, který je kromě jiného určený i na specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Příspěvek využijete na položky ze seznamu doporučených pomůcek.

  Žádat o příspěvky můžete do 30. listopadu 2023 prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo přímo na pobočce.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Příspěvky pojišťoven


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás