Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Veronika Jelínková
Publikováno 21. srpna 2022

Vzor dopisu oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací využijí všechny osoby, která se rozhodly převzít živnost po zemřelé blízké osobě.

Náležitosti oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Ve vzoru oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací stačí upravit zejména jméno odesílatele, adresu daného živnostenského úřadu a samotný text, popřípadě odůvodnění oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací.

Kdy použít

Dokument mohou použít všechny osoby uvedené v § 13 zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenského zákona, v platném znění. Zde je uvedeno, kdo může (za splnění podmínek uvedených dále v tomto paragrafu) pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli.

Ve zkratce jsou to tyto osoby, pro více detailů včetně případných výjimek je potřeba pročíst uvedený paragraf:

 • správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti,
 • dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
 • dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
 • insolvenční a likvidační správce,
 • pozůstalý manžel nebo partner, pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo
 • svěřenský správce.

Forma

Forma oznámení není stanovená, proto lze po úpravách osobních údajů použít formulář v příloze, který se podá na živnostenský úřad. Lhůta pro oznámení pokračování v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je 3 měsíce ode dne úmrtí podnikatele.

Nutné náležitosti

Náležitosti nejsou zákonem stanoveny, proto je vhodné využít náš formulář, kde jsou zahrnuty všechny potřebné informace. Jedná se zejména o:

 • informace o obou stranách, tedy zemřelém i pokračovateli
 • datum úmrtí původního provozovatele živnosti
 • odůvodnění oznámení
 • seznam příloh prokazujících oprávněnost pokračování v provozování živnosti
 • vlastnoruční podpis

Na co nezapomenout

Po nahlášení pokračování v živnosti zůstane IČ stejné a ke jménu zemřelého se přidá dovětek, např. „a dcera“, „junior“, nebo lze přidat jméno osoby, která v živnosti pokračuje. I v této době je potřeba plnit všechny povinnosti OSVČ.

Do 3 měsíců od skončení dědického řízení je pak potřeba si zřídit vlastní živnostenské oprávnění (a IČ).

Právní náležitosti

Pro období do skončení dědického řízení je z hlediska oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací důležitý zákon o živnostenském podnikání, č. 455/1991 Sb., v aktuální znění, konkrétně pak § 13. Ten stanovuje okruh osob, které mohou v provozování živnosti pokračovat, dále lhůty pro jednotlivá ohlášení a podmínky, které musí tyto osoby splnit.

Náhled vzoru oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Jak Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2
IČ: 12345678

Pokračovatel v provozování živnosti:

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Živnostenský úřad Praha 2
Úřednická 2012
102 00 Praha 2

Praha 30. září 2022

Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Ohlášením živnosti “Výroba cukrářských výrobků” dne 13. května 1993 živnostenskému úřadu v Praze 2 vzniklo mému otci Janu Skrblíkovi oprávnění provozovat provedenou živnost. Živnostenský list mu byl vydán dne 13. května 1993 pod čj. ŽO/123/456/M.

Jan Skrblík zemřel 19. září 2022, aniž by zanechal závěť. Ze zákona jsou dva dědicové. Jana Novotná, dcera zesnulého, podniká v jiném oboru a nemá zájem pokračovat v otcově živnosti.

Eduard Skrblík souhlasí s tím, že v živnosti bude pokračovat sám, jako syn zemřelého. Vzhledem k tomu, že splňuji všechny podmínky podle § 6 a 7 živnostenského zákona oznamuji, že budu pokračovat v provozování výše uvedené živnosti ve smyslu § 13 písm. a) živnostenského zákona.

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Přílohy:

 • Opis úmrtního listu podnikatele
 • Notářsky ověřený souhlas syna podnikatele s pokračováním v uvedené živnosti
 • Kopie občanského průkazu pokračovatele
 • Výpis z trestního rejstříku pokračovatele
 • Výuční list a doklad o dosavadní praxi v oboru pokračovatele

Vzor “Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací” zdarma ke stažení

Ukázka formuláře oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.