Vzory zdarma

Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací zdarma ke stažení

Vzor dopisu oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací využijí všechny osoby, která se rozhodly převzít živnost po zemřelé blízké osobě. Dokument oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací se odesílá na příslušný živnostenský úřad.

V dokumentu oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací stačí upravit zejména jméno odesílatele, adresu daného živnostenského úřadu a samotný text, popřípadě odůvodnění oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací.

Náhled vzoru oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Jak Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2
IČ: 12345678

Pokračovatel v provozování živnosti:

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Živnostenský úřad Praha 2
Úřednická 2012
102 00 Praha 2

Praha 18. dubna 2021

Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Ohlášením živnosti “Výroba cukrářských výrobků” dne 13. května 1993 živnostenskému úřadu v Praze 2 vzniklo mému otci Janu Skrblíkovi oprávnění provozovat provedenou živnost. Živnostenský list mu byl vydán dne 13. května 1993 pod čj. ŽO/123/456/M.

Jan Skrblík zemřel 12. dubna 2021, aniž by zanechal závěť. Ze zákona jsou dva dědicové. Jana Novotná, dcera zesnulého, podniká v jiném oboru a nemá zájem pokračovat v otcově živnosti.

Eduard Skrblík souhlasí s tím, že v živnosti bude pokračovat sám, jako syn zemřelého. Vzhledem k tomu, že splňuji všechny podmínky podle § 6 a 7 živnostenského zákona oznamuji, že budu pokračovat v provozování výše uvedené živnosti ve smyslu § 13 písm. a) živnostenského zákona.

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Přílohy:

  • Opis úmrtního listu podnikatele
  • Notářsky ověřený souhlas syna podnikatele s pokračováním v uvedené živnosti
  • Kopie občanského průkazu pokračovatele
  • Výpis z trestního rejstříku pokračovatele
  • Výuční list a doklad o dosavadní praxi v oboru pokračovatele

Vzor “Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací” zdarma ke stažení

Ukázka formuláře oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Diskuze Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací