Vzory zdarma

Žádost o obnovu daňového řízení zdarma ke stažení

Vzor dopisu žádost o obnovu daňového řízení zachycuje dopis živnostníka, který ze zcela závažných důvodů nemohl dodržet termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a nemohl ani ustanovit pro případ daňového přiznání svého zástupce.

Správce daně mu v důsledku marných pokusů o doručení písemností vyměřil daň z podkladů, které měl k dispozici. Takto vyměřené daně však byly podstatně vyšší, než jsou realizované příjmy z posledního roku.

Náležitosti žádosti

Nesmí chybět některé základní přílohy – zápis živnostníka či podnikatele v obchodním rejstříku, jeho identifikační číslo, daňové identifikační číslo a doklad potvrzující závažné důvody, kvůli kterým nebylo možné dodržet stanovený termín.

Forma

Žádost je podávána formou dopisu.

Nutné náležitosti

  • jednoznačná identifikace živnostníka vč. IČO a zápis v OR
  • doklad potvrzující neschopnost podat přiznání včas
  • podpis

Kam doručit

Žádost o obnovu daňového řízení se posílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu

Doporučení k žádosti

Žádost podejte do šesti měsíců od doby, kdy se ukázal důvod pro obnovu řízení.

Právní náležitosti

Zákon 280/2009 Sb., daňového řádu

Náhled vzoru Žádost o obnovu daňového řízení

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

Finanční úřad pro Prahu 2
Vinohradská 2488/49,
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Praha dne 18. března 2021

Žádost o obnovu daňového řízení

Vážení,

žádám Vás o obnovu řízení, neboť bezprostředně před zahájením daňového řízení jsem musel podniknout služební cestu mimo území České republiky, na které jsem při dopravní nehodě utrpěl vážná zranění, a můj pobyt se v zahraničí v důsledku nezbytné hospitalizace prodloužil na tři měsíce. Z těchto důvodů jsem nemohl dodržet termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a nemohl jsem ani ustanovit pro případ daňového přiznání svého zástupce.

Správce daně mi v důsledku marných pokusů o doručení písemností vyměřil daň z podkladů, které měl k dispozici. Takto vyměřené daně jsou podstatně vyšší, než jsou realizované příjmy z roku 2020.

Veškeré účetní doklady jsem ochoten přiložit k provedení daňové kontroly, která bez mého zavinění nemohla být provedena.

Dále uvádím důležité údaje:

  • Zápis v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1279
  • IČO: 8621805146
  • DIČ: CZ4502081165

Vzhledem k tomu, že předložení veškerých dokladů bude mít podstatný vliv na další rozhodnutí a zejména výše daně, žádám Vás o povolení obnovy řízení v této věci ve lhůtě stanovené zákonem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Přílohy:

Kopie dokladu o pobytu v nemocnici

Vzor “Žádost o obnovu daňového řízení” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o obnovu daňového řízení je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o obnovu daňového řízení

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o obnovu daňového řízení

Diskuze Žádost o obnovu daňového řízení