Kdy se rozpadl Sovětský svaz

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Kdy se rozpadl Sovětský svaz

  Kdy vznikl Sovětský svaz

  Svaz sovětských socialistických republik vznikl 30. prosince 1922, k tomuto datu se vztahuje tzv. Deklarace o vytvoření SSSR. Šlo o stát vytvořený na většině území bývalé ruské říše, a to po bolševické revoluci v roce 1917.

  Existence tohoto státu stála zejména na expanzi socialistického režimu do okolí, a to i přes fakt, že zapojení jednotlivých republik ve svazku bylo proklamováno jako dobrovolné. Mnohé státy, například pobaltské v roce 1940, byly do SSSR začleněny vojenskými silami a nátlakem.

  Ekonomika státu byla centralizovaná, řízená prostřednictvím plánování, nejčastěji na pětileté období. Zemědělství fungovalo na bázi kolektivizace. Stát měl rozsáhlou armádu, která sehrála důležitou roli během druhé světové války, ale i v dalších konfliktech nebo okupacích.

  Světovou velmocí se SSSR stal po druhé světové válce, kdy se mu podařilo vytvořit vlastní blok států, RVHP a Varšavskou smlouvu. Rostl i po stránce technologické, v kosmonautice, ale též vojenské (mnozí máme v paměti závody USA a SSSR o dobytí oběžné dráhy, Měsíce, Marsu nebo vesmíru jako takového).

  Závod neminul ani oblast atomových zbraní, kdy nejznámější je asi tzv. Kubánská krize, ve které do zahájení atomového konfliktu chyběl již jen drobný krůček.

  Centrální plánování a nedostatek ekonomické motivace vedly ve druhé polovině osmdesátých let do ekonomické krize, která si vynutila politické reformy. Jenže situace se vyvíjela rychleji, než dokázal SSSR uřídit, a tak se tzv. sovětský blok koncem 80. let rozpadl, což postupně vedlo i k rozpadu samotného Sovětského svazu.

 2. Kdy se rozpadl Sovětský svaz

  SSSR trval až do 25. prosince 1991. Ten zanikl deklarací č. 142-H Nejvyššího sovětu Sovětského svazu, který oficiálně uznal rozpuštění Sovětského svazu jako státu a též jako subjektu mezinárodního práva.

  Deklarace zároveň uznala i samostatnost dvanácti svazových republik a vytvořila Společenství nezávislých států, ve zkratce Rusko, které trvá dodnes. Rozpad SSSR symbolicky značil i konec tzv. studené války.

  Nově vzniklé samostatné státy se rozdělily na dva politické tábory, přičemž jeden se od Ruska odvrátil (pobalstské státy či Gruzie), ten druhý (Bělorusko, Kazachstán) i v současnosti udržuje s Ruskem úzké styky a je členem ruských organizací, uveďme například Eurasijský ekonomický svaz.

 3. Na jaké země se rozpadl Sovětský svaz

  Sovětský svaz byl tvořen patnácti svazovými socialistickými republikami. Po jeho rozpadu se v Evropě vytvořily staronové státy, v současnosti nazývané Bělorusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Moldavsko.

  Samostatné státy pak vzniky i v asijské části území bývalého SSSR, a to jsou: Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Kyrgyzstán. Dalším nově vzniklým státem je samozřejmě Rusko.

  Možná vás zajíma, kdy se třou kapři nebo kdy se čipuje pes.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma kdy se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás