Kdy se chodí do školky

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Kdy se chodí do školky

  Kdy se chodí do školky

  Do školky se v České republice chodí povinně, a to poslední rok předtím, než se na dítě vztahuje povinnost začít navštěvovat základní školu. Poslednímu ručníku mateřské školy se obecně říká předškolní, dětem předškoláci, povinnost chodit do školky v tomto ročníku u nás byla zavedena v roce 2017.

  Ostatní roky návštěvy školky jsou zcela dobrovolné a přihlášení je plně v kompetenci rozhodnutí rodiče. Školka ovšem musí přijmout jen ty děti, které mají mateřskou školu navštěvovat povinně. Mladší děti přijmout sice může, ale nemusí. Přijetí mladšího dítěte, než je předškolák, si proto nelze vynutit, nárok na něj není.

  S chozením do školky je spojeno placení

  Podle povinnosti chodit do školky je rozlišeno i placení „školkovného“, tedy úplaty za předškolní vzdělávání. Předškoláci ji nehradí, těm rodiče zaplatí pouze stravu. Mladší děti pak chodí do školky za úplatu, a to i do školky zřízené městem, krajem, státem nebo církví. Sociálně slabé rodiny si mohou požádat o výjimku z placení. Rozhodnutí, zda jim bude vyhověno, je na řediteli(ce) školky.

  V soukromých mateřských školách bývá úplata výrazně vyšší než ve školkách veřejných, neboť rodiče musejí hradit i provoz školky (v případě školky zřízené městem jdou náklady na energie apod. právě za městem, tedy zřizovatelem).

  V roce 2020 se úplata pohybuje v částkách okolo 700 Kč za měsíc – výši úplaty stanovuje ředitel(ka) školky na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ještě na základě § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Stejně individuálně si úplatu stanovují pak i vysoké školy.

  Doba provozu mateřské školy je stanovena rozhodnutím zřizovatele, většinou se nastavuje tak, aby bylo možné dítě do školky dopravit a zase si jej vyzvednout, aniž by si rodiče museli zkracovat pracovní dobu.

  Provoz během prázdnin bývá ve školce většinou umožněn – vždy záleží na zájmu rodičů a na rozhodnutí zřizovatele. Ve městech, kde je více školek, může dítě mateřskou školu navštěvovat dokonce celý rok, protože se zařízení v provozu během letních prázdnin střídají.

 2. Od kdy se chodí do školky

  Do mateřské školy je možné dítě zapsat od dvou let věku, protože dvouletá rodičovská dovolená je u nás tou nejkratší, kterou je možné čerpat. Ale pozor, mateřská škola musí mít speciální podmínky pro to, aby mohla přijmout takto malé dítě.

  Většina školek se přizpůsobila přijetí dětí od 2,5 roku za podmínek, že dítě zvládá základní sebeobsluhu odpovídající jeho věku. Proto vás možná bude už teď zajímat, jak naučit dítě na nočník a později na toaletu.

  Zda rodič zapíše dítě v tomto věku do školky, je zcela na jeho zvážení, v nabídce jsou pak i dětské skupiny, které se na takto malé děti dokonce soustředí – jen pozor, nemusejí splňovat tak přísná pravidla, které se vztahují na školy mateřské.

  Co se ukončení docházky do mateřské školy týká, jde v podstatě o přechod ze školky do školy. K zápisu do základní školy musí jít každé dítě, které do září daného roku dosáhne šesti let. Bude zapsáno ve škole, ale může dostat odklad (zdravotní nebo sociální důvody).

  Jakmile je odklad schválen, zůstává dítě ve školce i do sedmi let, další rok jde zápisu znovu, může i do jiné základní školy, než ve které bylo zapsáno původně. Ve velmi ojedinělých případech se poskytuje i odklad delší.

 3. Může dítě do školky od 2 let

  Ano, dítě může být přijato do školky již ve dvou letech věku, ale pouze v tom zařízení předškolní výchovy, kde jsou k tomu odpovídající podmínky a kde školka (resp. zřizovatel) stanovila, že takto malé děti bude přijímat.

  Obecně je však přetlak poptávky po místech ve školkách nad nabídkou, takže dvouleté děti často vůbec přijaty být nemohou (z kapacitních důvodů). Přednost má totiž věk dítěte, pouze v některých školkách zřizovatel upřednostní místní příslušnost (spádovost) před věkem.

 4. Nástup do školky v průběhu roku – jde to

  Dítě může být do školky zapsáno, ale nastoupit až v průběhu roku, kdy dosáhne věku, ve kterém jeho rodiči končí rodičovská dovolená (2, 3 nebo 4 roky). Po celý školní rok je však nutné platit úhradu za předškolní vzdělávání, i když dítě nastoupí třeba až v březnu.

  Je vhodné také zvážit fakt, že kolektiv dětí se utvoří během prvního měsíce docházky do školy, tedy září, s učitelkami si děti najedou na rytmus, jaký je ve školce stanoven a život ve školce se postupně vyvíjí. Když nastoupí nové dítě v průběhu roku, bude mít začlenění do kolektivu značně těžší než děti, které chodí od září.

 5. Kdy nedávat dítě do školky

  Dítě do školky nepatří ve dny, kdy je nemocné. Tedy má velkou rýmu, kašel, teplotu a další příznaky nemoci, ovšem také třeba ekzém, bolesti břicha a podobně. Učitelky mateřské školy mohou dítě nepřijmout do třídy, pokud vidí, že dítě není zdrávo. Stejně tak mohou vyžádat na rodičích, aby si pro dítě během dne přijeli, pokud je dítěti zle.

  Stejné omezení platí i v případě, kdy má dítě například zánět spojivek (který je velmi infekční), když jej trápí průjem, když má jakoukoliv dětskou infekční nemoc, například neštovice.

  Navíc je nutné některé infekční nemoci ve školce nahlásit, aby se zavedla správná opatření. Jedná se o:

  • neštovice
  • spálovou angínu
  • pátou a šestou dětskou nemoc
  • mononukleózu
  • žloutenku
 6. Je potřeba potvrzení o očkování do školky

  Ano, bez toho, aby dítě bylo naočkované povinným očkováním, jej není možné do kolektivu přijmout. Nenaočkované dítě je ve velkém nebezpečí, že v kolektivu prolétne infekce, na kterou není lék, pouze prevence, typickým příkladem jsou spalničky, které mohou být u dítěte i smrtelné.

  Proto jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány pouze děti, jejichž bezpečí je zajištěno povinným očkováním.

 7. Znamená nepřijetí do školky, že dítě musí zůstat doma?

  Nepřijetí do školky z kapacitních důvodů rozhodně neznamená, že by dítě muselo zůstat doma. V nabídce jsou ještě dětské skupiny nebo dětské kluby, kde si dítě mohou ponechat i na několik hodin, navštívit je lze dokonce i několik dní v týdnu.

  Poptat se také můžete v soukromých mateřských školách, některé dokonce nabídnou platby jen za dny, kdy dítě do školky opravdu chodí. Během školního roku se může některé z dětí odstěhovat, přejít na jinou školku, a tak se může stát, že vyjde řada právě na vaše dítě.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma dítě


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás