Jak vyřešit konflikt

Veronika Jelínková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak vyřešit konflikt

  Jak předejít konfliktu

  Snažte konfliktům předcházet tím, že drobné věci, které vás štvou, budete řešit ihned. Na rovinu řekněte, co vám vadí a zda to můžete vyřešit na místě.

  K velkým konfliktům dochází hlavně v momentě, kdy jednomu, nebo více osobám, dojde trpělivost a vyjde na povrch potlačovaná emoce. Nahromážděný vztek způsobuje agresi a stres. Jak se zbavit stresu? Navíc spory zvětšuje.

  K předcházení konfliktům patří také pravidla. Ať už se jedná o pravidla v péči o domácnost, nebo pravidla pracoviště. Při nastavování řádu je nutné, aby se nikdo necítil ukřivděný. Každý ze zúčastněných by měl mít jak povinnosti, tak práva.

 2. Jak vyřešit konflikt

  Ať už se jedná o jakýkoliv typ konfliktu, je nejprve potřeba zklidnit rozbouřené emoce.

  V první fázi musíte odstranit emoční zabarvení konfliktu. Teprve po uklidnění můžete pokročit k fázi dvě. V té se zaměřte na příčinu konfliktu.

  Společně zhodnoťte situaci a ujasněte si, o jaký problém se jedná. Pojmenujete si příčinu střetu. Může se stát, že ke konfliktu došlo kvůli malému nedorozumění, nebo jazykové bariéře.

  Jestliže je problém větší, dejte si navzájem prostor k tomu, abyste vyjádřili názory a myšlenky. Nechte protistranu v klidu promluvit a neskákejte ji do řeči. Naslouchejte. Snažte se pochopit myšlení osoby, se kterou konflikt řešíte, a přijměte možný jiný úhel pohledu. To samé by pak mělo být dopřáno i vám.

  V komunikaci buďte upřímní a věcní. Rozhovor vnímejte celý. Není nutné slovíčkařit, nebo vytrhávat slova z kontextu. Sporu to nepomůže.

  Nezapomeňte, že slova nejde vzít zpět, proto si dobře rozmyslete, co řeknete.

  Snažte se spolupracovat a najít řešení sporu, nebo alespoň kompromis k vyřešení střetu a řídit se jím. Kompromis by měl vyhovovat oběma stranám. Každá strana by měla podat svůj návrh a mít prostor na argumentaci.

  Pokud je to nutné, vytvořte si pravidla a řád, kterým se všichni musí řídit. S pravidly se snižuje riziko dalších konfliktů.

  Konflikt je vyřešený v momentě, kdy jsou obě strany spokojené s výsledkem a řešením.

 3. Jak vyřešit konflikt v práci

  Malé spory mezi kolegy se dají vyřešit jednáním na pracovišti mezi čtyřma očima. Postupujte podle předchozího návodu.

  Pokud dojde k velkému sporu v pracovním prostředí, bývá to záležitost nadřízeného.

  Jako nadřízený byste měl nestranně posoudit situaci a mít dostatek informací o daném sporu. Samozřejmostí je vyslechnutí obou stran. Žádné straně nenadržujte, buďte objektivní.

  Při řešení pracovního konfliktu je nutné, aby obě strany měli na konflikt stejný pohled (shodli se na objektu sporu) a aby souhlasili s tím, že se pokusíte jejich spor vyřešit vy.

  Konflikt vyřešte co nejdříve. Spor členů pracovního kolektivu může ovlivnit celý tým, případně produktivitu firmy.

  Navrhněte, aby obě strany střetu podaly návrh na vyřešení. Veďte diskuzi, buďte oporou jednání. Udržujte klidné prostředí a každý agresivní krok zastavte.

 4. Jak vyřešit konflikt v rodině

  Spory v rodině a s partnery bývají těmi nejhoršími. A to kvůli emocím. Při hádce s někým, ke komu chováme velké city, se těžko emoce ovládají. Přesto je vhodné se nejdříve uklidnit.

  Nejrychlejšími metodami bývá hluboký nádech a výdech, nebo počítání do deseti. Bez zklidnění by mohlo dojít k hádce v afektu, což mívá zbytečné následky.

  Do konfliktu by se neměly zapojovat další rodinní příslušníci. Reálně hrozí rozhádání celé rodiny.

  Pokud chcete, aby se někdo konfliktu zúčastnil, mělo by jít o někoho, kdo je rázný a nebude v konfliktu podporovat pouze jednu stranu. Stejně jako u nadřízeného v práci, i tady se musí dodržovat pravidla jednání a řešení střetových situací.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma práce


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás