Jak se počítá zkušební doba

Lapetka
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá zkušební doba

  Jaká je délka zkušební doby

  V mnohých lidech zakořeněná myšlenka, že zkušební doba je vždy v délce 3 měsíců, je mylná. Zkušební doba může být kratší i delší. Důležitým, ale méně známým pravidlem je, že nesmí být delší, než je polovina doby sjednané pro pracovní poměr.

  Zákoník práce stanovuje, že zkušební doba nesmí být delší, než 3 měsíce u zaměstnanců a delší, než 6 měsíců u vedoucích pracovníků. Není tedy problém uzavřít zkušební dobu pouze na jeden měsíc, 14 dní, nebo ji dokonce neuzavírat vůbec.

 2. Další důležité informace o zkušební době

  Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována – pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne, že ji uzavře jen na jeden měsíc a po jeho uplynutí zjistí, že je to málo, nesmí ji už pak znova prodloužit, ani znova uzavřít, i kdyby celková doba nepřesáhla zákonem danou maximální délku 3 měsíců (nebo 6 měsíců u vedoucích pracovníků). Nic naopak nebrání tomu, aby byla zkušební doba zkrácená, nebo zrušená.

  Zkušební doba musí být sjednaná nejpozději v den, který byl v pracovní smlouvě určen jako den nástupu do práce – není tedy možné, aby s vámi v práci chtěli podepsat zkušební dobu třeba po prvním týdnu v novém zaměstnání.

  Zkušební dobu je možno sjednat pouze při vzniku pracovního poměru – pokud jste se dohodli na změně pracovní pozice, směnnosti, nebo čemkoliv jiném, nelze u této příležitosti sjednat novou zkušební dobu.

  Délku zkušební doby určuje zaměstnavatel. Musí být sjednaná písemně, většinou je součástí pracovní smlouvy, i když může být z jakéhokoliv důvodu sjednána samostatně – údaje o zkušební době nejsou povinnými údaji pracovní smlouvy.

 3. Jak se počítá zkušební doba

  Zkušební doba se počítá jako po sobě jdoucí dny pracovního poměru – pokud tedy pracovní poměr vznikl 1. 1. 2019, a byla sjednána 3měsíční zkušební doba, pak ta uplyne 31. 3. 2019. Nebere se tedy v potaz počet naplánovaných a odpracovaných směn, ale pouze uplynutí sjednané doby – v tomto případě 3 měsíců.

  Důležité je mít na paměti, že zkušební doba neskončí s koncem poslední směny, ať už 31. 3. 2019, nebo i dříve, pokud na poslední den nebyla směna naplánovaná. Zkušební doba je sjednána na kalendářní dny a zrušení pracovního poměru ve zkušební době je proto možno doručit druhé straně až do půlnoci posledního dne sjednané lhůty.

 4. Jak se počítá prodloužení zkušební doby

  Zkušební doba se prodlužuje o celodenní dovolenou a také o dobu, kdy zaměstnanec nepracoval z důvodu celodenních překážek v práci. Je přitom jedno, zda se jedná o překážky na straně zaměstnance (nemocenská, darování krve, pohřeb, svatba…), nebo na straně zaměstnavatele (prostoj) – pokud v průběhu zkušební doby z nějakého důvodu neodpracujete směnu, která je naplánovaná, zkušební doba se o tento den (tyto dny, pokud jich je více), prodlužuje.

  Jedná se přitom o prodloužení zkušební doby o tyto neodpracované dny              – překážky se mohou týkat pouze dnů opracovaných, tedy takových, ve kterých je naplánovaná směna a tudíž se i zkušební doba prodlužuje o adekvátní počet dnů pracovních.

  Důležitá informace přitom je, že zkušební doba se prodlužuje, nikoli přerušuje – zrušení pracovního poměru ve zkušební době může tedy nastat i během trvání dovolené nebo překážek v práci.

 5. Jak zrušit pracovní poměr ve zkušební době

  Během zkušební doby můžete zrušit pracovní poměr kdykoliv. Důvod přitom uvádět nemusíte, není to ani obvyklé – nicméně pokud se jedná o důvod, který by vedoucí zaměstnanec měl nebo mohl odstranit, který by mohl bránit nebo stěžovat práci i dalším zaměstnancům, kteří na danou pozici nastoupí, bude jistě rád, když mu důvod sdělíte. Pokud budete věcní, zpětnou vazbu jistě ocení i vedoucí týmu, kde jste se rozhodli skončit.

  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (nepleťte si s výpovědí) musí být písemné a dnem skončení pracovního poměru je den doručení dokumentu druhé straně (nebo datum pozdější).

  V minulosti jsme pro vás vytvořili vzorový formulář zrušení pracovního poměru ve zkušební době, tak si jej můžete v případě potřeby stáhnout a použít.

 6. Těhotenství ve zkušební době

  V těhotenství jsou ženy chráněny před výpovědi, bohužel však nikoliv vůči zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ani třeba proti skončení pracovního poměru uplynutím sjednané lhůty.

  V případě těhotenství tak zaměstnavatel může ve zkušební době pracovní poměr zrušit.

  Pokud se vás tato situace týká, podívejte se také na náš článek, který vás provede vším, co potřebujete znát o peněžité pomoci v mateřství.

 7. Nemocenská ve zkušební době

  V případě, že se v průběhu zkušební doby ocitnete v pracovní neschopnosti, musíte mít na paměti dvě věci – vaše zkušební doba se o dobu, kterou strávíte na nemocenské, prodlužuje.

  Příklad: nastoupili jste 1. 1. 2019, zkušební dobu máte do 31. 3. 2019. Na nemocenskou nastoupíte 20. 3. 2019 a vrátíte se 15. 4. 2019 – neplatí, že se vrátíte po měsíci do práce a máte po zkušební době. Naopak, vaše zkušební doba se prodlužuje o 8 pracovních dní (20. 3. je středa, tedy 3 dny do konce týdne a 5 dní za 25. 3. až 29. 3.).

  Druhou podstatnou informací je to, že zaměstnavatel může pracovní poměr ve zkušební době zrušit až po uplynutí prvních 14 dní pracovní neschopnosti, zatímco vy tak můžete učinit kdykoliv.

  Příklad: nastoupili jste 1. 1. 2019, zkušební dobu máte do 31. 3. 2019. Na nemocenskou nastoupíte 20. 3. 2019 – pokud se pracovní neschopnost neukončíte a nevrátíte do práce dříve, zaměstnavatel může k 3. 4. 2019 pracovní poměr zrušit ve zkušební době – i když by se mohlo zdát, že již po zkušební době máte, nezapomínejte na to, že ta se o dobu překážek v práci, tedy i nemocenské, prodlužuje.

 8. Dovolená ve zkušební době

  Jak už napovídá sám zákoník práce („…o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.“), čerpání dovolené v průběhu zkušební doby je možné.

  Obecně vzniká nárok na dovolenou po 21 odpracovaných dnech, v délce 1/12 celoroční dovolené. Pokud však již máte dovolenou zaplacenou před nástupem do zaměstnání, je ideální dohodnout si to hned u pohovoru / nástupu. Pokud jste udělali dobrý dojem, budoucí zaměstnavatel jistě ocení upřímnost a schopnost řešit problémy.

  Zaměstnavatel vám může povolit čerpání dovolené, i když nárok ještě nevznikl – stačí mu předpoklad, že do konce roku nárok vznikne. Pokud by se stalo, že pracovní poměr skončí dříve a nárok na dovolenou bude z tohoto důvodu kratší, než skutečně vyčerpaná dovolená, zaměstnavatel to v poslední mzdě zohlední jako přečerpanou dovolenou a „srazí“ vám peníze, které za dovolenou již zaplatil.

  A mimochodem – věděli jste, že vám pravidelně přinášíme tipy na levné letenky do celého světa?


IH
Ivana Havrlantova 31.07.2023 – 12:43

Dobrý den. Skončila mně 3mesicni zkušební doba, jenže zaměstnavatel se mnou už dále nemůže obnovit další pracovni poměr z důvodu poklesu tržeb ve firmě. Sepsal se mnou ukončení zkušební doby dohodou. Uznají mi to na úřadu práce, jestli budu moct pobírat podporu?

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás