Kdy se chodí do důchodu

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Kdy se chodí do důchodu

  Kdy se chodí do důchodu

  Kdy se chodí do důchodu? V posledních letech to v České republice bylo, je a ještě několik let bude různé. Vzhledem k tomu, že se navyšoval věk pro odchod do důchodu, pro lidi narozené v různých letech platily také různé věkové hranice odchodu do důchodu tak, aby byl posun postupný, nikoliv skokový.

  Zatímco nejstarší generace šly do důchodu v 60 letech (v případě mužů) nebo v 57 letech (v případě bezdětné ženy – ale třeba žena se třemi dětmi šla do důchodu v 54 letech), u dnešních šedesátníků je tomu již dost jinak, do důchodu chodí mnohem, mnohem později.

  Důchodová komise navrhla posun ochodu do důchodu na 65 let u žen i mužů, bez rozdílu toho, kolik ženy vychovaly dětí. Cílem tohoto posunu bylo zajištění, aby lidé strávili v důchodu více než čtvrtinu svého života. Komise vycházela z průměrného věku dožití. Kvalita posledních let života přitom v potaz brána nebyla.

  Původně bylo pod vedením pravicových vlád navrhováno, aby se odchod do důchodu ještě opožďovat, a to v souvislosti s dalším očekávaným prodlužováním průměrného dožívaného věku v České republice, revize se měla dělat každý pátý rok, s koncovkou 4 a 9.

  Tento plán byl ale v pozdějších letech zrušen a nahrazen ustanovením v zákoně o důchodovém pojištění, že strop věku odchodu do důchodu bude trvale zakotven na 65 letech. Zda toto rozhodnutí přetrvá i další léta, to se teprve uvidí. Ostatní země EU mají buď také tento strop, nebo dokonce i mnohem nižší.

  Například žena se třemi dětmi narozená v roce 1973 tak ve srovnání se ženou se třemi dětmi narozenou v roce 1941 může odejít do důchodu až o celých 11 let později! Podrobnější informace najdete v následujícím boxíku a v tabulce.

 2. Jaký je věk odchodu do důchodu v roce 2024

  Věk odchodu do důchodu se stále mění, a to podle systému, který je ustaven v zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. a jeho novelách. Ročník 1972 budou první důchodci, kteří půjdou do důchodu všichni ve stejném věku, tedy v 65 letech. V roce 2024 chodí do důchodu muži ve věku necelých 64 let, ženy ve věku od 60 let (s 5 a více dětmi) do téměř 64 let (bezdětné).

  Podrobnosti najdete v níže uvedené tabulce věku odchodu do důchodu členěné jak podle roku narození, tak podle pohlaví a v případě žen i počtu vychovaných dětí. V tabulce jsou roky označeny písmenem „r“ a měsíce písmenem „m“.

  Důchodový věk pojištěnců v ČR podle roku narození, pohlaví a u žen podle počtu dětí

  Rok narození Muž Žena bezdětná Žena s 1 dítětem Žena se 2 dětmi Žena se 3 a 4 dětmi Žena s 5 a více dětmi
  1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60rf4m 59r 57r+8m
  1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
  1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
  1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
  1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
  1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
  1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
  1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
  1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
  1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
  1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
  1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
  1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
  1969 65r 65r 65r 65r 65r 63+8m
  1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
  1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m
  1972 65r 65r 65r 65r 65r 65r

  Zdroj: Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb. „Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971“ Pro rok 1972 bylo použito ustanovení zákona, že důchodový věk bude shodný pro všechny, a to ve výši 65 let.

 3. Jaké jsou minimální odpracované roky do důchodu

  Pokud chce jít český občan do důchodu, musí splnit několik základních podmínek, aby mu důchod mohl být vyměřen a také vyplácen. Jednou z nich je věk, jak jsme ukázali v předchozích boxících, tou druhou pak odpracované roky neboli délka trvání důchodového pojištění.

  Potřebná doba pojištění se prodlužovala, stejně jako věk odchodu do důchodu. Postupně prodlužování bylo nastaveno z původních nutných minimálně odpracovaných 25 let pro odchod do důchodu v roce 2010, až na současných 35 let (které platí již pro všechny, kdo odchází do důchodu od roku 2018).

  Minimální délka trvání důchodového pojištění se měnila následovně:

  • 25 let pro důchodový věk dosažený před rokem 2010
  • 26 let v roce 2010
  • 27 let v roce 2011
  • 28 let v roce 2012
  • 29 let v roce 2013
  • 30 let v roce 2014
  • 31 let v roce 2015
  • 32 let v roce 2016
  • 33 let v roce 2017
  • 34 let v roce 2018
  • 35 let po roce 2018

  V současnosti je tedy nutno mít odpracováno 35 let, aby vznikl nárok na starobní důchod. Do odpracovaných let se některým generacím ještě započítává i doba studia, ženám také doba strávená s dětmi, všem zaměstnancům též dočasná pracovní neschopnost apod. (jen se ve vyloučené době nehodnotí příjem pro účely stanovení výše důchodu, ale do doby odpracovaných let se počítá).

  A co lidé, kteří tak dlouhou dobu pojištění nenasbírají? Ti musejí v současnosti splnit jednu ze tří následujících podmínek:

  1. mít důchodový věk a alespoň 30 let tzv. „čisté“ doby pojištění, tj. doby pojištění získané odpracovanými roky nebo odváděním dobrovolného důchodového pojištění,
  2. mít alespoň 15 let důchodového pojištění a dosáhnout o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození,
  3. splnit podmínky nároku na invalidní důchod a dosáhnout věku 65 let.

  O pět let později, než je stanovený důchodový věk, mohou jít do důchodu ti, kdo dosáhli doby důchodového pojištění (tzv. odpracovaných let) v délce trvání alespoň 20 let.

 4. Do důchodu již v 55 letech

  Tohle už je dávnou minulostí. V současné době lze jít do důchodu nejdříve pět let před zákonem stanoveným důchodovým věkem, a to nejdříve při dosažení 60 let. Takže dřív než v 60 letech se s v současnosti do starobního důchodu dostat nelze (netýká se výsluhových penzí u ozbrojených složek).

  Dřívějšímu odchodu do důchodu spojenému s pobíráním starobní penze se říká předčasný důchod. Liší se od tzv. předdůchodu. Na detaily se podíváme v následujících boxících.

 5. Jaké jsou podmínky předčasného důchodu

  Pro odchod do předčasného důchodu je nutno jednak získat stanovenou dobu důchodového pojištění (mít odpracované roky), jednak splnit jednu ze dvou základních variant důchodového věku a věku dosaženého. Varianty jsou následující:

  1. do dosažení důchodového věku chybí: 3 roky, pokud je důchodový věk nižší než 63 let
  2. do dosažení důchodového věku chybí 5 roků, pokud je důchodový věk alespoň 63 let a žadatel o důchod dosáhl věku alespoň 60 let

  S předčasným důchodem je spojeno trvalé snížení státem vyplácené penze, aby si člověk „zafinancoval“ právě delší dobu pobírání důchodu. Předčasný důchod se krátí za každé devadesátidenní období před řádným důchodem, a to následujícím způsobem:

  • 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 0 do 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 361. do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 721. kalendářního dne.

  Možnosti dalšího výdělku v podobě zaměstnání nebo podnikání jsou při přiznání předčasného důchodu velmi omezené. Nelze klasicky pracovat nebo podnikat, můžete si pak jen:

  • přivydělat coby zaměstnanec do 3 000 Kč měsíčně
  • přivydělat na DPP do 10 000 Kč měsíčně
  • přivydělat si podnikáním na hranici, která zakládá povinnost platit sociální pojištění (v roce 2020 je to celkem 83 603 Kč za rok).

  Pokud byste některou z hranic přesáhli, bude výplata předčasného důchodu zastavena, přičemž obnovena bude až v době, kdy tuto činnost ukončíte, přičemž se upraví procentní výměra předčasného starobního důchodu podle doby, jakou jste odpracovali.

  Toto omezení platí samozřejmě jen a pouze do dosažení důchodového věku. Ale pozor, ani po dosažení důchodového věku se vyplácený starobní důchod nezvýší, neboť snížení penze je v tomto případě trvalé, doživotní.

  Během předčasného důchodu není nutné čerpat své vlastní prostředky z penzijního spoření, ty si lze ponechat až na dobu dosažení důchodového věku. Pak lze vybírat postupně nebo i najednou.

 6. Jaké jsou podmínky předdůchodu

  Předdůchod je také odchodem do starobního důchodu o něco dříve, ale za své peníze, nikoliv za státní. Předdůchod je totiž vyplácen z vlastních úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti, takže vám jej nevyplácí stát, ale penzijní fond.

  I proto se nesnižuje důchod starobní, který začnete brát až po dosažení důchodového věku. Ale čerpáte peníze, které byly původně určeny jako přilepšení k vaší penzi. Proto je vhodné vědět, jak vysoký příjem budete v klasickém starobním důchodu mít, abyste se mohli rozhodnout, zda si část z naspořených peněz můžete dovolit vyčerpat již formou předdůchodu.

  Jaké jsou tedy podmínky předdůchodu?

  • musíte mít uzavřeno doplňkové penzijní spoření, ze kterého pak budete naspořené peníze v předdůchodu čerpat,
  • musíte mít zároveň naspořeno dost peněz, aby bylo co čerpat, a to konkrétně alespoň takovou částku, aby měsíční výplata z předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Potřebnou částku lze přitom doplatit i jednorázově.
  • spořit jste museli začít nejpozději 5 let před počátkem kýženého předdůchodu
  • musíte již dostatečně dlouho spořit a
  • také musíte být ve věku maximálně 5 let před starobním důchodem určeným pro váš ročník
  • předdůchod musíte naplánovat na minimálně 2 roky

  Dobrou zprávou je, že předdůchod téměř neomezuje pozdější výplatu starobního důchodu, až dosáhnete důchodového věku, není moc významně krácen, protože se jen počítá do vyloučené doby (jako mateřská nebo jako nemoc).

  V průměru se starobní důchod sníží o 200 – 300 korun za každý rok trvání předdůchodu, a to je ve srovnání se snížením o několk tisíc u předčasného důchodu v podstatě zanedbatelné. Na druhou stranu budete celý předdůchod žít ze svého, stát za vás jen bude platit zdravotní a sociální pojištění.

  Obě varianty je vždy nutné předem propočítat, zejména pokud neplánujete další výdělek. Ale jestliže si chcete během předdůchodu přivydělávat, máte neomezené možnosti. Dokonce můžete být i na podpoře v nezaměstnanosti nebo čerpat nemocenské dávky. Podrobné podmínky stanovuje zákon 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření.

  Mohlo by vás zaujmout porovnání penzijního spoření 2020 nebo třeba odpověď na otázku, kdy daní důchodci.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma kdy se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás