Jak se počítá spotřeba vody

Lenka Rutteová
Publikováno 13. března 2021
 1. Jak se počítá spotřeba vody

  Jak se počítá skutečná spotřeba vody v domácnosti

  Skutečnou spotřebu vody v domácnosti nijak nepočítáme, dělá to za nás totiž vodoměr, který ukazuje, kolik m3, tedy kubíků vody proteklo do dané domácnosti, tedy kolik jí spotřebovala, ať už ji využila jakkoliv.

  Co se v tomto případě počítá, je částka, ketou domácnost zaplatí za vodu za dané zúčtovací období. A tu zjistí samozřejmě velmi snadno. V minulém vyúčtování si najde (nebo při posledním odečtu vodoměru si zapíše), kolik bylo na vodoměru na začátku tohoto zúčtovacího období.

  To je startovní bod. Pak je potřeba se podívat, kolik ukazuje vodoměr na konci zúčtovacího období, obě čísla od sebe odečíst, abyste dostali výslednou spotřebu vody za dobu, kterou sledujete. Čísla jsou v metrech krychlových.

  Zjištěnou spotřebu vody pak vynásobíte cenou vody za metr krychlový, kterou vám účtuje dodavatel vody. Tím zjistíte, jak moc budete za vodu platit.

  Nezapomínejte ale, že vodné je pouze jednou částí platby za vodu, ještě musíte připočíst i pevnou složku za pronájem vodoměru (resp. za připojení k vodovodnímu řadu) a také stočné, jinými slovy platbu za odvod použité vody do kanalizace – pokud na ni jste připojeni.

  Vodné a stočné se platí měsíčními zálohami, které vycházejí ze spotřeby vody z předchozího období – ale jsou upravovány o navyšování cen vody a stočného. Zálohy se vyúčtují a vyrovnají ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně. Spotřebiteli může vzniknout přeplatek (dostane peníze zpět), nebo nedoplatek (musí dodatečně doplatit za vyšší spotřebu).

 2. Jak se počítá plánovaná spotřeba vody domácnosti

  Plánovaná spotřeba vody v domácnosti je údajem hlavně pro stavitele vodovodního řadu a kanalizací, kteří navrhují jejich kapacitu podle toho, kolik domácností se podle územního plánu obce chystá v oblasti bydlet, případně podle toho, jak se navýšil počet domácností a jak tedy udělat rekonstrukci těchto inženýrských sítí.

  Ale výpočet se může hodit i vám, a to při plánování výdajů poté, co se rozhodnete žít samostatně coby nová domácnost – a potřebujete si udělat představu o tom, kolik vás bude voda asi ročně (půlročně, měsíčně) stát.

  Statistiky uvádějí, že před revolucí byla spotřeba vody v domácnostech cirka 200 litrů na osobu a den (s cenou 1 Kč/1 m3, a to včetně stočného), v současnosti se spotřeba pohybuje okolo 100 litrů na osobu denně, ale s cenou 90 – 180 Kč/m3.

  Projektanti postupují při výpočtu plánované spotřeby vody podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR, kde jsou stanoveny jak roční průměrné hodnoty na osobu v domácnosti, na osobu v úřadu, obchodě apod., tak i výpočtové vzorce pro různé typy budov, včetně obchodů, administrativy, hotelů, továren apod.

  Nás teď z toho všeho zajímá jen stanovená roční průměrná spotřeba vody v metrech krychlových na obyvatele bytu podle toho, jak má do bytu vodu dovedenu.

  Je určena vyhláškou č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a říká se jí směrné číslo spotřeby vody pro obytné domy. Hodnoty spotřeby jsou následující:

  • roční spotřeba na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou – ale umístěnou mimo byt je 15 m3/os./rok
  • roční spotřeba na jednoho obyvatele bytu s tekoucí pouze studenou vodou v bytě je 25 m3/os./rok
  • roční spotřeba na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou i studenou vodou v bytě je 35 m3/os./rok
  • k plánované spotřebě se ještě u rodinného domu přidává 1 m3/os./rok, protože se počítá s vodou nutnou k údržbě okolí domu.
  • no a u rekreačních chat a chalup se plánovaná spotřeba zmenšuje podle toho, kolik měsíců v roce budou objekty využívány, ale minimem je tu 5 m3/os./rok
 3. Jak se počítá / snižuje stočné

  Výpočtu stočného a možnostem jeho snížení se věnujeme v článku Jak se počítá stočné.


AS
Alena Spevakova 20.07.2023 – 10:06

Vyuctovani za vodné a stočné v domě se společným vodomerem se účtuje dle velikosti bytu a ne podle osob žijících v jednotlivých bytech?

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás