Jak se počítá rozptyl

Zdeňka Táborská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá rozptyl

  Co je rozptyl

  Rozptyl je pojem využívaný v teorii pravděpodobnosti, kde je znám pod názvem variance, a statistice. Pokud uslyšíte někoho mluvit o střední kvadratické odchylce, hovoří o rozptylu.

  Rozptyl nám ukazuje, jak jsou jednotlivá data statistického souboru rozptýlena kolem průměrné hodnoty tohoto souboru.

 2. Dělení rozptylu

  Ze statistického hlediska můžeme rozlišovat mezi populačním a výběrovým rozptylem. V čem se liší?

  Populační rozptyl je využitelný v případě, kdy máme k dispozici všechny hodnoty statistického souboru dat.

  Pokud máme k dispozici jen „výcuc“ dat ze statistického souboru, je nutné hodnotu rozptylu odhadnout. K tomu nám poslouží právě výběrový rozptyl.

 3. V jakých jednotkách se udává rozptyl

  Rozptyl se udává ve stejných jednotkách jako údaje souboru dat.

 4. Jak se počítá populační rozptyl

  Populační rozptyl σ2 (x) je definován jako průměr druhých mocnin rozdílu hodnoty xi a aritmetického průměru souboru dat. Tuto definici lze zapsat vztahem:

  • σ2 (x) = 1/n Σ(xi – průměr)2

  kde n je počet dat ve statistickém souboru.

 5. Jak se počítá výběrový rozptyl

  Výběrový rozptyl se značí s2 a je možné jej vypočítat dle následujícího vzorce:

  • s2 (x) = [1/(n-1)] Σ(xi – průměr)2
 6. Jak se počítá populační rozptyl v Excelu

  Pro výpočet populačního rozptylu v kancelářském programu MS Excel slouží statistická funkce var.p, která nebere v potaz logické hodnoty a text. Pokud chcete vypočítat rozptyl logických hodnot, využijte funkci varpa.

 7. Jak se počítá výběrový rozptyl v Excelu

  Podobně jako existují v MS Excel funkce pro výpočet populačního rozptylu, najdeme zde i funkce pro výběrový rozptyl. Funkce var.s odhadne rozptyl, ale nepočítá s logickými hodnotami a textem. Naproti tomu funkce vara zpracuje i logické hodnoty a text.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak spočítat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás