Jak postavit plot

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak postavit plot

  Jak postavit plot z pletiva?

  Pletiva, jako takového, je mnoho druhů. My vybíráme klasické čtyřhranné pletivo.

  Materiál:

  • pletivo – dle obvodu pozemku + pár metrů rezerva
  • sloupky – počet dle obvodu pozemku (rozestup po 2,5 – 3 m)
  • vzpěry
  • napínací drát
  • vázací drát: průměr 1,4 nebo 2 mm (na 50 m pletiva potřebujete 30 m drátu)
  • napínáky
  • opasky na přichycení napínáku
  • očka na napínáky
  • příchytky na napínací drát
  • napínací tyč
  • očka na přichycení napínací tyče
  • branku
  • suchý beton nebo zemní vruty.

  Nástroje:

  • provázek
  • dřevěné kolíky
  • metr
  • tužka
  • vrták na sloupkové díry o průměru 15 cm
  • lopata
  • kolečko
  • vodováha
  • vrtačka s vrtákem 8 mm
  • kleště nebo sikovky
  • štípací kleště nebo kombinačky
  • speciální kleště Rocafix a spony (speciálně upravené kleště pro připevnění pletiva k napínacímu drátu).

  Začínáme

  Pomocí provázku a pár kolíků si vytyčte budoucí plot. Změřte si, jak je strana dlouhá a vyznačte si pozici sloupků, které by měly být po 2,5 až po maximálně 3 m (ideálně všechny stejně daleko od sebe) a vzpěr.

  Pomocí vrtáku na sloupkové díry vyvrtejte díry o hloubce 50 – 70 cm.

  Sundejte provázek a znovu jej natáhněte tak, aby procházel středem děr a byl umístěn ve výšce spodního napínacího drátu. Pomocí provázku také na jednotlivých sloupcích vyznačte výšku tak, aby byly sloupky ve stejné úrovni.

  Sloupky a vzpěry

  Následně usadíte vzpěry. Vzpěry musí být po každých 25 – 30 m plotu a v každém rohu. Boční vzpěry upevněte pomocí násadky a hákového šroubu ve 2/3 výšky sloupku nad zeminou.

  Sloupky a vzpěry dejte do vyvrtaných děr a zasypte suchým betonem. Kontrolujte správnou výšku, pomocí rysky a svislou polohu, pomocí vodováhy. Beton nechte vytvrdnout 3 – 5 dní.

  Napínací drát

  Od výšky plotu 150 cm se používají 3 napínací dráty. Ty se napínají pomocí napínáku. A napínák se ke sloupku uchytí opaskem.

  Na počátek a konec plotu, nebo u branky, použijte napínací tyč. Napínací tyč se montuje na napínáky pomocí očka se závitem. Tyč se přichytává pouze nahoře a dole. Takže na jednu tyč potřebujete pouze 2 očka se závitem.

  Napínák se přichytává pouze na sloupky, které mají vzpěru, jinak se sloupek vychýlí.

  Napínák přichyťte ke sloupku pomocí opasku a klasického šroubu s matkou (velikost M6). Pokud potřebujete napínák přichytit ze dvou stran (roh nebo průběžný sloupek), pak použijte dvě očka na přichycení napínáku. Ty navlečte na opasek.

  Na sloupky, kde nejsou napínáky, namontujte příchytky na napínací drát.

  Vezměte napínací drát a na jedné straně upevněte ke sloupku. Na druhé straně ho vložte do napínáku. Pomocí kleští nebo sikovek drát napněte. Neutahujte příliš, může se přetrhnout. Jakmile je drát dost napnutý, vložte ho do jednotlivých příchytek.

  Pletivo

  Roli pletiva postavte ke sloupku, první řadou ok provlečte napínací tyč a vložte ji do připravených oček na sloupku. Pletivo postupně rozmotávejte a zavěšujte na horní napínací drát. Po dokončení první role se vraťte na začátek a plot postupně napněte. Jakmile máte dokončeno, zaháčkujte pletivo ke spodnímu drátu.

  Pomocí kleští rocafix a spon přivažte pletivo ke střednímu napínacímu drátu (asi 3x) a ke každému sloupku (na 2 místech).

  Pokud používáte pletivo s již zapleteným napínacím drátem, pak je postup stejný. Napínací drát je ale již v pletivu zapleten a to nahoře a dole. Středový drát musíte zakoupit zvlášť a napnout mezi sloupky před montáží pletiva.

 2. Jak postavit plot ze dřeva?

  Klasický plaňkový plot. Někomu se líbí, někomu ne, ale i ten má své kouzlo. Můžete ho postavit, jak chcete. Z fošen, z planěk, horizontálně nebo vertikálně, průhledný, neprůhledný. Prostě: fantazii se meze nekladou. My pro Vás vybrali klasický dřevěný plaňkový plot s dřevěnými sloupky, které jsou uchyceny na patkách (pro větší životnost dřevěných sloupků).

  Materiál:

  • Sloupky (dřevěné)
  • patky
  • příčníky (příčné hranoly)
  • plaňky
  • spojovací úhelník
  • šrouby 4,5 x 40 mm a 4 x 35 mm
  • beton
  • lazura.

  Nářadí:

  • Metr
  • vrták sloupkových děr
  • nožík
  • šroubovák
  • vodováha
  • tužka
  • provázek
  • štětec
  • rukavice
  • brýle.

  Postup

  Opět si vyznačte provázkem, kde bude plot umístěn, a vyvrtejte otvory hluboké 60 cm.

  Díry vyplňte betonem a zastrčte kotevní patku, ve tvaru U. Patka by měla být 5 cm nad betonem. Pomocí vodováhy vyrovnejte svisle i vodorovně. Nechte beton vytvrdnout 3 – 5 dní.

  Příprava dřeva

  Dřevo na plot může být např.:

  • akát (životnost 6 – 8 let)
  • dub (životnost 5 – 6 let)
  • smrk (životnost 3 – 4 roky) bez jakékoli údržby.

  Pravidelnou údržbou prodloužíte životnost několikanásobně.

  Než začnete dřevo montovat, je dobré hoblované plochy přebrousit. Na ochranu dřeva je nejlepší lazura (nejlépe se roztírá). Nátěr by měl být proveden 2x – 3x.

  Sloupky

  Dřevěné sloupky uchyťte do kotevní patky pomocí vrutů. Tužkou si vyznačte místo upevnění horního a dolního příčného hranolu.

  Příčné hranoly

  Připravte si příčné hranoly a k nim našroubujte spojovací úhelníky. Na každou stranu hranolu 2. Jeden shora a druhý ze spodu.

  Příčný hranol přiložte ke sloupku a umístěte na střed. Přišroubujte pomocí samořezných šroubů (4,5 x 40 mm). Stejně tak postupujte při připevnění dolního příčného hranolu.

  Plaňky

  Nyní máte připravenou hrubou konstrukci k připevnění výplně. Ta může být různá. Kulatina, půlkulatina, plaňky apod.

  Pomocí provázku vytvořte horní rovinu, kde budou plaňky končit. Připevněte plaňky pomocí šroubů 4 x 35 mm. Výplň by měla být minimálně 5 cm nad terénem, aby nenasávala vlhkost.

 3. Jak postavit plot z gabionu?

  Gabion je drátěná konstrukce, která je vyplněna nejčastěji kameny. Můžete ale použít dřevo, sklo apod. Gabion můžete použít nejen na oplocení pozemku, ale jako protihlukovou zábranu, zpevnění terénu, nosnou konstrukci pergoly nebo jako opěrnou zeď.

  Materiál

  • Gabionové sítě
  • spojovací spirály
  • distanční táhla
  • výplň větší, než oko gabionu
  • případně plotový sloupek nebo zpevňovací tyč o průměru 48 mm.

  Nástroje

  • Kleště
  • vodováha
  • provázek
  • dřevěné kolíky
  • na vyrovnání podkladu beton, lopata, kolečko.

  Podklad

  Příprava podkladu je důležitá. Váha gabionového plotu je vysoká a proto musí stát na rovné ploše.

  U nižšího plotu (do 40 cm) stačí, když plochu zarovnáte a zhutníte.

  U plotu do 1,5 m výšky a 0,5 m šířky nejsou sloupky betonovat. Pouze, pokud je plot užší, tj. 0,3 m, pak od výšky 1 m zabetonujte sloupek do hloubky 50 – 70 cm. Následně podklad srovnáte, natáhnete geotextilií, vysypete štěrkem a zhutníte. Sloupky jsou poté schované uvnitř gabionu.

  Při plotu nad 1,8 m udělejte betonový základ. Ten by měl být po celé šířce gabionu.

  Gabion

  Gabionová síť může mít různá oka. Vybírejte dle toho, jak chcete, aby síť byla či nebyla vidět.

  Sítě se dodávají rozložené. Pomocí spirál sítě spojíme a vytvoříme koš. Jednou spirálou můžete spojit více košů najednou. Přesahující část spirály zahněte kleštěmi.

  Aby koše držely tvar, používají se distanční táhla. Jsou rohové o délce 0,5 m a příčné o délce 1 m. Táhla dáte dovnitř sítě, když naplníte gabion do 1/2 (při výšce 0,5 m) a do 1/3 (při výšce gabionu 1 m). Táhla se totiž při plnění nesmí poškodit.

  Plnění gabionu výplní

  Nejčastěji se používá kámen. Můžete mít skládaný gabion nebo sypaný gabion.

  U skládaného gabionu použijte lámaný kámen. Velikost kamene je 1,5 – 3x větší než oko sítě. Do sypaného drcený kámen o velikosti 63 – 125 mm a 150 – 300 mm. U sypaného gabionu je postup jednoduchý. Kámen pouze nasypete do košů.

  Skládaný gabion. Postavte se na pohledovou část a vyskládejte do 1/2 nebo 1/3. Pouze část, která je pohledová. Dovnitř dosypte kámen s frakcí 32 – 63 mm nebo 63 – 125 mm.

  Následně vložte distanční táhla a pokračujte až nahoru. Abyste zabránili deformacím gabionových sítí, je nutné zasypávat sousední gabiony naráz.

 4. Jak postavit plot ze ztraceného bednění?

  Ztracené bednění se nejčastěji používá na stavbu základů, zdí, sklepů, jímek, ale i plotů. K výstavbě nepotřebujete bednění, proto ten název.

  První si připravte základové pasy. Vykopejte rýhu v délce plotu, šířce ztraceného bednění a hloubce 80 – 100 cm. Vylijte betonem B20 a zapíchejte svislou výztuž. Ideálně tak, aby dvě výztuže procházeli jedním ztraceným bedněním. Vyztuž, musí být zapíchnuta min. 40 cm a přečnívat také min. 40 cm. Nechte vytvrdnout.

  Po vytvrdnutí betonu, plochu napenetrujte a natavte vodorovnou asfaltovou hydroizolaci. Zabráníte tím natahování vlhkosti do zdiva, opadávání omítky nebo jiné finální vrstvy a také zabráníte solným výkvětům.

  První řada tvárnic založte na cementovou maltu (vlhká betonová směs s frakcí kameniva do 4 mm). Nejprve usaďte krajní tvárnice a podle zednické šňůry usaďte další tvárnice. Průběžně kontrolujeme rovinu vodorovně i svisle.

  Vložte horizontální výztuž. Pokud jste zapomněli na výztuž vertikální v pasech, vložte i vertikální.

  Další vrstvu můžete již pokládat na sucho. Nezapomeňte na provázání ocelovou výztuží.

  Betonáž provádějte opatrně. Maximálně 5 řad bednění (do 1 m). Pokud bude plot vyšší, pak 5. řadu lijeme jen do poloviny, aby se provázala s dalšími řady.

  Vršek plotu doporučujeme zakrýt betonovými stříškami, ideálně s okapničkou, aby kapky ze stříšky nezatékaly mezi stříšku a stěnu. Stříšky buď položte na sucho, nebo přilepte stavebním lepidlem.

  Hotovou stěnu poté omítněte, obložte kameny nebo vytvořte mozaiku. Pokud jste výtvarně zdatní, můžete si na stěnu i něco nakreslit.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma stavba


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás