, zaměstnavatel | Kategorie | Skrblík.cz

SKRBLOG

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Ukázka dopisu zasílaného zaměstnavatelem svému zaměstnanci zachycuje rozhodnutí o převedení zaměstnance na jinou práci, a to ze zdravotních důvodů. Dopis se zpravidla zasílá alespoň doporučeně. Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů je běžné zejména v případech, kdy se změní stav zaměstnance a ten již nemůže vykonávat svoji dosavadní práci. Zaměstnanec nejprve zašle svému zaměstnavateli žádost podloženou lékařskou zprávou […] Celý článek »

Pracovní smlouva

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Vzor pracovní smlouvy slouží všem zaměstnavatelům, kteří nově přijímají nového zaměstnance. Formulář o velikosti jedné strany rozměrů A4 stačí vyplnit, vytisknout a poté ho obě strany podepíší. Pracovní smlouva, respektive vzor pracovní smlouvy, obsahuje několik desítek povinně vyplňovaných polí, mezi kterými nechybí kompletní informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvalé bydliště […] Celý článek »

Dohoda o provedení práce

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor formuláře dohody o provedení práce slouží k uzavření smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné […] Celý článek »

Dohoda o pracovní činnosti

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor formuláře dohoda o pracovní činnosti slouží k uzavření písemného smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat […] Celý článek »

Osobní a mzdový list pracovníka

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová komentáře 4

Osobní a mzdový list pracovníka je nezbytným dokumentem, který nesmí chybět v žádné firmě. Slouží ke kompletní evidenci mj. odpracovaných hodin zaměstnance, dovolené, nemocí, náhradního volná popřípadě dosažených odměn. Vzor tiskopisu tvoří dvě strany dokumentu, který lze vyplňovat a skladovat buď na počítači, nebo vytištěný a vyplňovaný ručně. První stranu formuláře tvoří především informace o samotném zaměstnanci, jako jsou osobní údaje, […] Celý článek »

Upozornění na porušování pracovní kázně

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor upozornění na porušování pracovní kázně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí upozornit svého zaměstnance na jeho provinění, kterého se dopustil během plnění svých pracovních povinností. Dopis se zpravidla zasílá doporučeně si do vlastních rukou proviněného zaměstnance. Druhá část upozornění na porušování pracovní kázně by měla obsahovat konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a vypsání případných důsledků […] Celý článek »

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Ukázka dopisu zrušení pracovního poměru ve zkušební době poslouží všem zaměstnavatelům, kteří jsou nuceni ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců, kteří jsou stále ve zkušební pracovní době. Oznámení o zrušení je zpravidla zasílání doporučeně či do vlastních rukou zaměstnance. Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí obsahovat zákon, na který se zaměstnavatel odvolává spolu s důvodem […] Celý článek »

Inzerát na pracovní místo

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Ukázka inzerátu na pracovní místo je zajímavou inspirací, jak by se asi firma měla poohlížet po nových zaměstnancích na uvolněnou pracovní pozici. Inzerát na pracovní místo by měl být přehledný, jasně označit název pracovní pozice, na níž hledáte zaměstnance a jasně specifikovat všechny požadavky na zaměstnance. Na druhé straně by však rozhodně neměl chybět výpis toho, co […] Celý článek »

Informace o volných místech

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Dokument zachycuje ukázku obchodního dopisu, ve kterém obchodní společnost zasílá po předchozí domluvě potenciálnímu zaměstnanci informace o volných místech, na které je v dané době vypsáno výběrové řízení. Dopis s informacemi o volných místech je zpravidla zasílán doporučeně na adresu zájemce. Kromě odvolacích informací je jeho součástí i krátké sdělení, o čem vlastně dopis pojednává. Nedílnou součástí pak samozřejmě je příloha se […] Celý článek »

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor formuláře dohoda o rozvázání pracovního poměru je určen jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, který se se svým pracovníkem dohodl na ukončení spolupráce. Celá dohoda se řídí paragrafem 49 Zákoníku práce. Ten ve svých třech odstavcích praví následující: Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel […] Celý článek »