Vzory zdarma

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů zdarma ke stažení

Ukázka dopisu zasílaného zaměstnavatelem svému zaměstnanci zachycuje rozhodnutí o převedení zaměstnance na jinou práci, a to ze zdravotních důvodů. Dopis se zpravidla zasílá alespoň doporučeně.

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů je běžné zejména v případech, kdy se změní stav zaměstnance a ten již nemůže vykonávat svoji dosavadní práci. Zaměstnanec nejprve zašle svému zaměstnavateli žádost podloženou lékařskou zprávou s udáním důvodu.

Zaměstnavatel se po obdržení této žádosti pokusí převést zaměstnance na jinou pracovní pozici, která již bude z hlediska zdravotních důvodů zaměstnanci plně vyhovovat. A následně mu zašle klasickou poštou rozhodnutí o převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů.

Firma s. r. o.
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Praha 9. května 2021

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Vážený pane Skrblíku,

v důsledku Vašeho zdravotního stavu, doloženého přiloženou zprávou posudkového lékaře, a ve smyslu § 43 odst. 1. Písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Vás přeřazujeme ode dne 12. května 2021 z funkce terénní analytičky na místo recepční, jejíž výkon pro Vás nebude spojen se žádným zdravotním rizikem.

Věříme, že s tímto převedením souhlasíte a budete s Vaší novou prací spokojena.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
personální náměstek

Vzor “Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů” zdarma ke stažení

Ukázku převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Diskuze Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů