Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Veronika Jelínková
Publikováno 27. října 2021

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů je běžné zejména v případech, kdy se změní stav zaměstnance a ten již nemůže vykonávat svoji dosavadní práci. Zaměstnanec nejprve zašle svému zaměstnavateli žádost podloženou lékařskou zprávou s udáním důvodu.

Zaměstnavatel se po obdržení této žádosti pokusí převést zaměstnance na jinou pracovní pozici, která již bude z hlediska zdravotních důvodů zaměstnanci plně vyhovovat. A následně mu zašle klasickou poštou rozhodnutí o převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů.

Náležitosti převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Kdy použít

Žádost o převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů využijí zaměstnanci, kteří nemohou dále z vážných zdravotních důvodů vykonávat přidělenou pracovní činnost.

Forma

Forma tohoto dokumentu je písemná a předává se zaměstnavateli osobně nebo doporučeně poštou.

Nutné náležitosti

  • Zaměstnanec
  • Zaměstnavatel
  • Místo a datum
  • Předmět žádosti
  • Důvod žádosti
  • Odkázání na legislativu
  • Podpis
  • Příloha

Na co nezapomenout

K žádosti je třeba doložit lékařské zprávy, ze kterých vyplývá nemožnost vykonávání přidělené práce.

Právní náležitosti

Touto problematikou se zabývá Zákoník práce, konkrétně § 42 zákona č. 262/2006 Sb.

Ukázka dopisu od zaměstnavatele o převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Firma s. r. o.
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Praha 28. listopadu 2023

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Vážený pane Skrblíku,

v důsledku Vašeho zdravotního stavu, doloženého přiloženou zprávou posudkového lékaře, a ve smyslu § 43 odst. 1. Písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Vás přeřazujeme ode dne 12. prosince 2023 z funkce terénní analytičky na místo recepční, jejíž výkon pro Vás nebude spojen se žádným zdravotním rizikem.

Věříme, že s tímto převedením souhlasíte a budete s Vaší novou prací spokojena.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
personální náměstek

Vzor “Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů” zdarma ke stažení

Ukázku převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie práce


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás