Držení nože v zahraničí → aktuální pravidla pro 2024

Redakce
Publikováno 1. března 2024
 • V Německu za držení a převážení nože hrozí pokuta až 100 eur
 • Rakousko zastává v otázce držení nože liberálnější postoj
 • V některých dalších zemích je nošení nože zakázáno
 1. Držení nože v Německu

  Držení nože v NěmeckuV Německu platí velmi přísná pravidla pro držení a převoz zbraní, přičemž jsou poměrně striktně vymáhána. Pokuty dosahují až 2 380 Kč€100, přičemž převoz některých těchto zbraní v ČR je povolen.

  Mezi zakázané zbraně v Německu patří:

  • nože s pevnou čepelí delší 12 cm
  • vystřelovací nože s čepelí delší než 8,5 cm
  • vystřelovací nože s oboustranně broušenou čepelí
  • pěstní nože (ty mohou mít pouze držitelé loveckých lístků nebo zpracovatelé kožešin)
  • jednoručně otevíratelné nože s pojistkou (tzv. motýlek)

  Tyto nože není možné mít u sebe, ani s nimi není možné manipulovat na veřejně přístupných místech, jinak se vystavujete riziku pokuty. Nože je třeba převážet v uzamykatelném obalu, mít povolení k používání zakázaných nožů nebo musí existovat tzv. oprávněný zájem k držení nožů. Tím je např. převážení v souvislosti s výkonem povolání, s dodržováním tradic, se sportem nebo musí nože sloužit všeobecně uznávanému účelu.

  Mezi povolené nože v Německu se řadí kapesní nože s jednostranně broušenou čepelí kratší 8,5 cm, záchranné nože, nože s pevnou čepelí do 12 cm nebo vyhazovací nože, jejichž čepel vystřeluje z rukojeti ze strany a není delší 8,5 cm, ve svém středu vykazuje minimálně 20% šířku své délky, není oboustranně naostřená a má spojitý hřbet, který se směrem k ostří zužuje.

  Pakliže potřebujete v Německu převážet nůž, který spadá do zákona o zbraních, mějte jej vždy v uzamykatelné skříňce. Pokud bude nůž převážen “na volno” tak, aby k němu měl kdokoliv snadný přístup, vystavujete se nebezpečí postihu a následné pokuty.

 2. Držení nože v Rakousku

  Držení nože v RakouskuRakousku zastává v otázce držení zbraní liberálnější postoj. V místním zákoně o zbraních není vyloženě předpis, který by držení nožů upravoval, pouze rakouský vrchní soud popisuje a rozděluje nože dle jejich způsobu použití.

  Většina nožů je považována za předměty k běžnému použití. Výjimkou jsou nože s vystřelovací čepelí, které mohou být považovány za zbraň a jejich držení je zakázáno. To samé platí o boxerech a nožích s konstrukcí maskovanou či upravenou pro větší ranivý účinek.

  V Rakousku je zakázáno nosit nože do škol, na veřejné akce a do veřejných budov.

 3. Držení nože na Slovensku

  Držení nože na SlovenskuNa Slovensku platí podobná pravidla držení nožů jako u nás – zákon o střelných zbraních a střelivu se na ně nevztahuje.

  Zmínka o držení nožů na Slovensku je v přestupkovém zákoně. Přestupku se dopustí ten, kdo na veřejně přístupných místech nosí chladné zbraně, především pak dýky, bodáky, šavle a jiné předměty, kterých by mohlo být užito k násilí či k hrozbě násilí.

  Výjimku tvoří případy, kdy jsou takové zbraně součástí výstroje a výzbroje bezpečnostních sborů nebo slouží k výkonu povolání, rybářského a mysliveckého práva apod.

 4. Držení nože v Polsku

  V Polsku není žádný zákon, který by držení nožů upravoval. Pouze zákon o zbraních a munici z roku 1999 upravuje pojem sečné zbraně.

  V případě sečné zbraně, jejíž ostří je ukryto v předmětu, který nevypadá jako zbraň, je nutné mít povolení pro převoz přes území Polské republiky. To se vyřizuje na konzulárním oddělení zastupitelského úřadu Polské republiky v dané zemi. Je nutno brát ohled na skutečnost, že polská legislativa v jistých situacích postihuje držení jakéhokoliv druhu nože. Jedná se zejména o hromadné akce, veřejná místa a okolnosti, které nasvědčují tomu, že nůž je držen za účelem spáchání trestného činu.

 5. Držení nože ve Francii

  Držení nože ve FranciiProblematiku držení a nošení zbraní ve Francii upravuje zákon o vnitřní bezpečnosti. Zbraně rozděluje do čtyř kategorií, nože a další chladné zbraně spadají do skupiny D.

  Některé zbraně kategorie D lze získat bez povolení, jiné podléhají registraci. Francouzské zákony mohou považovat za zbraň i některé běžné pracovní nástroje, které dokáží způsobit bodnořezné zranění. Vždy však záleží na logice věci a na účelu jejich použití.

  Pakliže si vezmete sekeru či dýku na koncert či na veřejné shromáždění, bude i takový pracovní nástroj považován za zbraň se všemi právními následky. S argumentací vlastní sebeobrany neuspějete.

  Nelegální držení a nošení zbraní všech kategorií je trestné. Nejnižší pokuta za nelegální držení a nošení zbraně kategorie D je 17 853 Kč€750. V závažnějších případech může pokuta dosáhnout až 357 056 Kč€15000 a hrozí i trest odnětí svobody.

 6. Držení nože v Anglii

  Držení nože v AngliiAnglie se potýkala s výrazným nárůstem útoků noži, proto se i legislativa tomuto trendu přizpůsobila. V rámci režimu tzv. “offensive weapon act” může být téměř jakýkoliv předmět považován za zbraň.

  Výslovně zakázané jsou nože typu motýlek, vystřelovací a vyhazovací nože, nože neodhalitelné detektory kovů (tedy vyrobené např. z plastu), nože upravené k nesnadnému odhalení atd. Pokud se dostanete pod drobnohled policistů, musíte mít oprávněný důvod a podat pádné vysvětlení, proč u sebe máte něco, co může být považováno za zbraň. Kromě nožů se může jednat o šroubovák, montážní klíč a další věci denní potřeby.

  Pokud se svým vysvětlením neuspějete, můžete být obviněni a odsouzeni až k 4 letům odnětí svobody nebo k úhradě tučné pokuty. Policisté bývají nekompromisní a laxní vysvětlení jim obvykle nestačí.

  Obecně tolerovány jsou zavírací nože bez pojistky čepele s délkou do 7,6 cm, nicméně není možné je brát na fotbalové zápasy nebo na veřejná shromáždění.

 7. Držení nože v Dánsku

  Držení nože v DánskuDánsko se řadí v otázce nošení nožů někam mezi Německo a Rakousko.

  Jejich pravidla nejsou tak přísná jako v Německu z hlediska přepravy ve vozidle – nože nemusí být v uzamčených schránkách, ale nesmějí být “po ruce” připraveny k okamžitému použití. Nože je vhodné vozit v kufru vozidla ještě v kufříku, tašce apod.

  Mezi zakázané se v Dánsku řadí nože typu motýlek, vystřelovací nože, nože otevíratelné jednou rukou, nože s délkou čepele nad 12 cm a nože na první pohled zaměnitelné s jinými předměty. Zavírací nože do 7 cm délky jsou povoleny, pokud nemají v konstrukci pojistku pro zajištění čepele.

  Na některých veřejně přístupných místech (koncerty, manifestace, kluby, školy atd.) je lepší u sebe žádný nůž nemít (ani ten povolený). V případě kontroly je dobré mít připraven pádný důvod, proč u sebe povolený nůž máte. V opačném případě hrozí tučná pokuta a v krajních případech i několikadenní vězení.

 8. Držení nože v Chorvatsku

  Držení nože v ChorvatskuChorvatsko nemá jednoznačnou právní úpravu zakázaných zbraní. V tomto ohledu v zemi panuje jistá nejednoznačnost a bude hodně záležet, na koho narazíte.

  Zbraně rozeznává Chorvatsko zakázané a pro boj zblízka. Mezi zbraně zakázané se mohou řadit i ty pro boj z blízka, pokud jejich konstrukce umožňuje větší ranivý účinek. Co si pod tímto pojmem představit, zákon neudává.

  Opět se zakazuje nosit nože na místech veřejně přístupných. Převoz nožů se doporučuje tak, aby k nim nebyl okamžitý přístup. Zatím však nemáme informace o tom, že by turisté měli s nošením nožů v Chorvatsku větší problémy a byli za to nějak trestáni.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.