, Rizikové životní pojištění → Výhody a nevýhody 2019 - Skrblík.cz

Rizikové životní pojištění 2019: Výhody a nevýhody

Rizikové pojištění nabízí pouze zajištění pro případ úmrtí, spořicí složka není u tohoto typu pojistky součástí, což rozhodně nelze považovat za nevýhodu.

Zajistit rizikovým životním pojištěním lze například hypotéku, která bude z pojistky doplacena v případě úmrtí pojištěného. V případě úmrtí pojištěného před sjednaným datem je tak pozůstalým vyplacena pojistná částka, při dožití není vyplaceno nic.

Nevýhodou rizikového životního pojištění je daňová neuznatelnost, neboť nesplňuje podmínku zahrnutí spořicí složky.

  • Kryje riziko úmrtí.
  • Po uzavření smlouvy nelze snadno měnit její parametry.
  • Životní pojistku je možné sjednat krátkodobě.
  • Rizikové životní pojištění není daňově uznatelné.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne


>