Důchodové životní pojištění 2020: Výhody a nevýhody

Důchodové životní pojištění slouží ke zvýšení životního standardu pojištěného v seniorském věku. Nejde však o doplňkové penzijní spoření realizované penzijními fondy (penzijko), nýbrž o nabídku soukromého důchodového životního pojištění od běžné pojišťovny. Státní příspěvky tu proto nečekejte, daňovou uznatelnost ano.

Převážně na dožití

Hlavním pojištěním “rizikem” je v případě důchodového pojištění dožití. Smlouva se uzavírá na předem stanovenou dobu, takže pokud se jí pojištěný dožije, vyplácí mu pojišťovna garantovanou a sjednanou pojistnou částku, kterou lze vyplatit jednorázově nebo v několika splátkách, případně formou doživotní penze.

Již při uzavírání smlouvy zná klient minimální garantovanou výslednou částku, která mu bude pojišťovnou při dožití vyplácena. Naspořená částka má totiž garantované minimální zhodnocení, které může být ve výsledku i vyšší, ale minimum musí pojišťovna dodržet vždy.

Ve smlouvě je uvedena garantovaná kapitálová výplata ke konci pojištění (pro případ, že si klient nechá vyplatit částku najednou, říká se jí i cílová částka) a také garantovaný měsíční důchod ke konci pojištění (když se bude vyplácet formu doživotní penze).

Koncem devadesátých let nabízely pojišťovny garanci zhodnocení i pět procent. Jestliže byla taková smlouva důchodového životního pojištění uzavřena, rozhodně by ji klient neměl rušit, ani kdyby mu pojišťovna slibovala hory, doly za uzavření smlouvy nové! Vyplacené zhodnocení může být navýšeno ještě o další podíly na výnosech, ale pravděpodobnost takové situace je nízká.

Lze připojistit i jiná rizika

Důchodové životní pojištění pojišťuje v základním nastavení jen dožití a smrt. Lze však připojistit i jakákoliv jiná rizika, jakými jsou například úraz, nemoc, invalidita apod.

Podle cílové částky a podle pojištěných rizik je nastavena měsíční úhrada. V průběhu trvání pojistné smlouvy je zasílána na speciální účet, kde se rozdělí na dvě části – jedna z nich slouží k hrazení poplatků a nákladů souvisejících s pojištěním, druhá část je zhodnocována.

Cílová částka i sazba pojistného může být průběžně upravována podle výše inflace, aby úspory inflací neztrácely na hodnotě. Nutné to navyšování ale není.

Co se stane v případě úmrtí během trvání pojištění?

V případě úmrtí před dosažením sjednaného věku je pozůstalým vyplacen pouze úhrn zaplaceného pojistného, nikoliv kapitálová hodnota pojištění. Pokud nastane jiná pojistná událost, kterou si klient připojistil, je vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Daňová uznatelnost ano, flexibilita nikoliv

Uhrazené pojistné u důchodového životního pojištění je možné odečíst ze základu daně, jestliže pojištění splňuje podmínku 60+60, tedy trvá alespoň 60 měsíců a do alespoň 60 let věku pojištěného, samozřejmě pojistník (plátce pojištění) musí být shodný s pojištěným.

Nastavení životního důchodového pojištění se příliš měnit nedá. Pouze podle inflace upravovat pojistné, a tím i garantovanou výplatu, případně minimalizovat platbu na 300 Kč měsíčně, když klient zjistí, že výnosy ze spoření by mohl mít jinde mnohem lepší. Nelze ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění formou výběru strategie.

  • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné, pokud je splněna podmínka 60+60.
  • Umožňuje zhodnocení investovaných prostředků, ale jen konzervativní strategií.
  • Upravuje se o inflaci, nikoliv povinně.
  • V případě dožití je vyplacena garantovaná částka, která může být garantována na vyšší výnos než nulový.
  • Lze rozšířit o připojištění rizik.
  • Nekryje riziko smrti plnohodnotně, v případě smrti je vyplacen pouze úhrn zaplaceného pojistného.
  • Nelze upravovat parametry pojištění a spoření.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne
Pojištění lze kdykoli beztrestně vypovědět Ne Ne Ne Ne Ano