Důchodové životní pojištění → Výhody a nevýhody 2024

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • Důchodové pojištění nevyplatí pojistku v případě úmrtí
 • Nabízí garantované zhodnocení
 • Pojistné je možné odečíst z daní
  1. Převážně na dožití

   Hlavním pojištěním “rizikem” je v případě důchodového pojištění dožití. Smlouva se uzavírá na předem stanovenou dobu, takže pokud se jí pojištěný dožije, vyplácí mu pojišťovna garantovanou a sjednanou pojistnou částku, kterou lze vyplatit jednorázově nebo v několika splátkách, případně formou doživotní penze.

   Již při uzavírání smlouvy zná klient minimální garantovanou výslednou částku, která mu bude pojišťovnou při dožití vyplácena. Naspořená částka má totiž garantované minimální zhodnocení, které může být ve výsledku i vyšší, ale minimum musí pojišťovna dodržet vždy.

   Ve smlouvě je uvedena garantovaná kapitálová výplata ke konci pojištění (pro případ, že si klient nechá vyplatit částku najednou, říká se jí i cílová částka) a také garantovaný měsíční důchod ke konci pojištění (když se bude vyplácet formu doživotní penze).

   Koncem devadesátých let nabízely pojišťovny garanci zhodnocení i 5 %. Jestliže byla taková smlouva důchodového životního pojištění uzavřena, rozhodně by ji klient neměl rušit, ani kdyby mu pojišťovna slibovala hory, doly za uzavření smlouvy nové! Vyplacené zhodnocení může být navýšeno ještě o další podíly na výnosech, ale pravděpodobnost takové situace je nízká.

  • Lze připojistit i jiná rizika

   Důchodové životní pojištění pojišťuje v základním nastavení jen dožití a smrt. Lze však připojistit i jakákoliv jiná rizika, jakými jsou například úraz, nemoc, invalidita apod.

   Podle cílové částky a podle pojištěných rizik je nastavena měsíční úhrada. V průběhu trvání pojistné smlouvy je zasílána na speciální účet, kde se rozdělí na dvě části – jedna z nich slouží k hrazení poplatků a nákladů souvisejících s pojištěním, druhá část je zhodnocována.

   Cílová částka i sazba pojistného může být průběžně upravována podle výše inflace, aby úspory inflací neztrácely na hodnotě. Nutné to navyšování ale není.

  • Co se stane v případě úmrtí během trvání pojištění?

   V případě úmrtí před dosažením sjednaného věku je pozůstalým vyplacen pouze úhrn zaplaceného pojistného, nikoliv kapitálová hodnota pojištění.

   Pokud nastane jiná pojistná událost, kterou si klient připojistil, je vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

  • Daňová uznatelnost ano, flexibilita nikoliv

   Uhrazené pojistné u důchodového životního pojištění je možné odečíst ze základu daně, jestliže pojištění splňuje podmínku 60+60, tedy trvá alespoň 60 měsíců a do alespoň 60 let věku pojištěného, samozřejmě pojistník (plátce pojištění) musí být shodný s pojištěným.

   Nastavení životního důchodového pojištění se příliš měnit nedá. Pouze podle inflace upravovat pojistné, a tím i garantovanou výplatu, případně minimalizovat platbu na 300 Kč měsíčně, když klient zjistí, že výnosy ze spoření by mohl mít jinde mnohem lepší. Nelze ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění formou výběru strategie.

  • Výhody a nevýhody důchodového životního pojištění

   • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné, pokud je splněna podmínka 60+60
   • Umožňuje zhodnocení investovaných prostředků, ale jen konzervativní strategií
   • Upravuje se o inflaci, nikoliv povinně
   • V případě dožití je vyplacena garantovaná částka, která může být garantována na vyšší výnos než nulový
   • Lze rozšířit o připojištění rizik
   • Nekryje riziko smrti plnohodnotně, v případě smrti je vyplacen pouze úhrn zaplaceného pojistného
   • Nelze upravovat parametry pojištění a spoření
  • Vlastnost Životní pojištění
   Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
   V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
   Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
   Aktivní ovlivňování výnosu ✔️
   Garantované zhodnocení ✔️ ✔️ ✔️
   Flexibilita ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
   Pojistné je možné odečíst z daní ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
   Pojištění lze kdykoli beztrestně vypovědět ✔️

  Zatím žádné komentáře

  Napsat komentář


  💵

  Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

  🖋️

  Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

  😊

  Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

  Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

  🙏

  Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.