Kapitálové životní pojištění 2020: Výhody a nevýhody

Kapitálové životní pojištění kombinuje rizikové pojištění s pojistkou pro případ smrti či dožití a také se spořením. U kapitálového životního pojištění je státem garantovaný výnos v podobě kladné nuly. To znamená, že co do spoření vložíte, to si také vyberete, nelze jít do ztráty. A když budete mít štěstí, dostanete i nějaké zhodnocení. Konkrétní výše zhodnocení však garantována není.

U kapitálového životního pojištění nelze volit investiční strategii, tu volí pojišťovna tak, aby na účtu i po odečtení poplatků za investování zůstalo alespoň nulové zhodnocení. Zhodnocují se ovšem jen ty prostředky, které zbyly z pravidelné měsíční platby pojištění, tedy po odečtení nákladů na pojistné. Pojistit se můžete stejně jako v případě rizikového pojištění – na úraz, nemoc, smrt, trvalé následky úrazu, trvalé následky nemoci, invaliditu různého stupně vzniklou úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici.

V případě úmrtí pojištěného před sjednaným datem je pozůstalým vypláceno pojistné a naspořená částka. Dožije-li se pojištěný sjednaného data, jsou mu buď jednorázově, nebo v pravidelných platbách vypláceny naspořené prostředky. Předem si lze stanovit počet výplat nebo nastavit měsíční doživotní penzi. Jenže pozor, pokud se pojištěný vyplacení všech naspořených prostředků nedožije, nejdou do dědického řízení, ale zůstávají pojišťovně. Naopak, pokud bude pojištěný žít déle, bude pojišťovna vyplácet doživotní penzi i poté, co vyplatila všechny naspořené peníze.

Jestliže se během trvání pojištění přihodí úraz nebo přijde nemoc, invalidita apod., pojišťovna vyplácí pojistné plnění.

Daňové zvýhodnění životního pojištění

Aby bylo možné odečítat pojistné částky z daní, je nutné kapitálové životní pojištění uzavřít alespoň na 60 měsíců a musí trvat minimálně do 60 let věku (podmínka 60+60). U některých smluv je možno si zajistit tzv. odkupné, kdy je po několika letech spoření za životním pojištění umožněno beztrestně vybrat část naspořených prostředků.

V případě, že by došlo k výpovědi kapitálového životního pojištění ještě před tím než pojištěný dosáhne 60 let, a bylo-li během jeho trvání uplatňováno daňové zvýhodnění, musí se doplatit veškeré daňové úlevy zpětně. To ale neplatí, pokud pojištěný pouze přechází od pojišťovny k pojišťovně. U nové pojišťovny se roky spoření a pojištění počítají od začátku, na odkupné se znovu čeká několik let. Jeho procentuální částka totiž roste s dobou trvání pojištění.

Výhody kapitálového životního pojištění

 • Finančně kryje riziko úrazu, nemoci, smrti, trvalých následků úrazu, trvalých následků nemoci, invalidity různého stupně vzniklé úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici.
 • Umožňuje zhodnocení investovaných prostředků, ale jen konzervativní strategií.
 • Garantována kladná nula, zhodnocení nejde do mínusu.
 • V případě pojistné události je vyplacena pojistná částka.
 • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné, pokud je splněna podmínka 60+60.
 • Po uzavření smlouvy lze snadno měnit její parametry, ale jen v oblasti pojištění.
 • Lze přenášet mezi pojišťovnami, v průběhu pojištění je možné hledat lepší podmínky nebo kapitálového zhodnocení.

Nevýhody kapitálového životního pojištění

 • Výnosy nepokryjí inflaci, pojišťovny zde mají povolenu jen konzervativní, tedy nejméně rizikovou a nejméně výnosnou strategii.
 • Nelze aktivně ovlivňovat výnosy pojištění.
 • Nelze beztrestně zrušit, pokud jste uplatňovali odpočty z daňového základu. Veškeré úlevy je nutné dodanit, s výjimkou případu, kdy přenášíte smlouvu k jiné pojišťovně.
 • Investování je velmi drahé, pojišťovna si účtuje vysoké poplatky, výnosy se navíc daní.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne
Pojištění lze kdykoli beztrestně vypovědět Ne Ne Ne Ne Ano