Flexibilní životní pojištění → Výhody a nevýhody 2024

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • Flexibilní pojištění vyplatí pojistku v případě úmrtí
 • Nabízí garantované zhodnocení
 • Pojistné je možné odečíst z daní
  1. Flexibilní životní pojištění

   Myslete dopředu a dobře zvažte, co si s sebou vezmete
   Flexibilní životní pojištění kryje tradiční rizika, jako jsou úraz, nemoc, smrt, trvalé následky úrazu, trvalé následky nemoci, invalidita různého stupně vzniklá úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici.

   Klient si kdykoli může určit kolik půjde z měsíčního pojistného na pojištění a kolik na spoření. Z hlediska zhodnocení je zde garantována tzv. kladná nula, takže zhodnocení naspořené částky nikdy nejde do mínusu.

  2. Výše pojistného

   Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitálový druh pojištění, není možné, aby si klient volil nebo měnil investiční strategii. Tu určuje pojišťovna.

   Na rozdíl od kapitálového pojištění se však u flexibilního pojištění dá měnit výše placeného pojistného, přerušit placení pojištění na určitou dobu apod. Každá pojišťovna nastavuje flexibilitu jinak. Daní za flexibilitu je menší výnosnost investic v pojištění.

  3. Částečný odkup

   Po několika letech trvání pojistné smlouvy je možné provést částečný odkup formou odkupného.

   Pojišťovny často také vedou a zpřístupňují klientovi jeho individuální účet, na němž jsou vidět platby od klienta, čerpání financí na pojistné a poplatky za správu pojištění, a také samotná kapitálová rezerva včetně jejího zhodnocení.

  4. Vyplacení pojistného

   Jestliže se během trvání pojištění přihodí úraz nebo přijde nemoc, invalidita, smrt, pojišťovna vyplácí pojistné plnění. Platba však přijde na řadu i v případě dožití se smluveného věku, nejčastěji 60 let.

   Následně jsou pojištěnému buď jednorázově, nebo v pravidelných platbách vypláceny naspořené prostředky. Při uzavírání smlouvy si lze stanovit počet výplat (jedna či více), nebo nastavit měsíční doživotní penzi.

   Tady ale pozor stejně jako u kapitálového životního pojištění, jestliže se pojištěný nedožije vyplacení všech naspořených prostředků, nejdou do dědického řízení, ale zůstávají pojišťovně. Platí i opačná situace, tedy když bude pojištěný žít déle, bude pojišťovna vyplácet doživotní penzi i poté, co vyplatila všechny naspořené peníze.

 1. Daňové zvýhodnění flexibilního životního pojištění

  Flexibilní životní pojištění se dá odečíst z daňového základu daně z příjmů, pokud splní podmínku 60+60, kdy pojištění bude uzavřeno alespoň na 60 měsíců, do alespoň 60 let.

  Pokud klient vypoví flexibilní životní pojištění ještě před tím, než dosáhne 60 let, a pokud během jeho trvání uplatňoval daňové zvýhodnění, musí doplatit daňové úlevy zpětně. To ovšem neplatí, pokud pojištěný pouze přechází od pojišťovny k pojišťovně. Jen je nutné počítat s tím, že u nové pojišťovny se roky spoření a pojištění počítají od začátku, na případné odkupné se znovu čeká od začátku.

 2. Výhody a nevýhody flexibilního pojištění

  • Finančně kryje riziko výpadků příjmů při úrazu, nemoci, smrti, trvalých následcích úrazu, trvalých následcích nemoci, invaliditě různého stupně vzniklé úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici.
  • Možnost měnit nastavení, kolik z pojistného půjde na pojištění a kolik na investování.
  • Umožňuje zhodnocení investovaných prostředků, ale jen konzervativní strategií.
  • Garantována kladná nula, zhodnocení nejde do mínusu.
  • Lze měnit výši placeného pojistného, možnost přerušit placení pojistného.
  • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné, pokud je splněna podmínka 60+60.
  • Lze přenášet mezi pojišťovnami, v průběhu pojištění je možné hledat lepší podmínky zhodnocení.
  • Výnosy nepokryjí inflaci, pojišťovny zde mají povolenu jen konzervativní (nejméně výnosnou) strategii.
  • Není možné aktivně ovlivňovat výnosy pojištění.
  • Pojištění nelze beztrestně zrušit, pokud pojištěný uplatňoval odpočty z daňového základu.
  • Investování je ve flexibilním životním pojištění velmi drahé, pojišťovna si účtuje vysoké poplatky, výnosy jsou minimální a navíc se daní.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Aktivní ovlivňování výnosu ✔️
Garantované zhodnocení ✔️ ✔️ ✔️
Flexibilita ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Pojistné je možné odečíst z daní ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Pojištění lze kdykoli beztrestně vypovědět ✔️

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.