Flexibilní životní pojištění 2020: Výhody a nevýhody

Flexibilní životní je v podstatě kapitálovým životním pojištěním, které dokáže být flexibilní zejména v přijímání mimořádných plateb pojistného nebo v přesouvání placeného pojistného mezi spořením a pojištěním.

Flexibilní životní pojištění kryje tradiční rizika, jako jsou úraz, nemoc, smrt, trvalé následky úrazu, trvalé následky nemoci, invalidita různého stupně vzniklá úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici. Klient si kdykoli může určit kolik půjde z měsíčního pojistného na pojištění a kolik na spoření. Z hlediska zhodnocení je zde garantována tzv. kladná nula, takže zhodnocení naspořené částky nikdy nejde do mínusu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitálový druh pojištění, není možné, aby si klient volil nebo měnil investiční strategii. Tu určuje pojišťovna. Na rozdíl od kapitálového pojištění se však dá u flexibilního pojištění měnit výše placeného pojistného, přerušit placení pojištění na určitou dobu apod. Každá pojišťovna nastavuje flexibilitu jinak. Daní za flexibilitu je menší výnosnost investic v pojištění.

Po několika letech trvání pojistné smlouvy je možné provést částečný odkup formou odkupného. Pojišťovny často také vedou a zpřístupňují klientovi jeho individuální účet, na němž jsou vidět platby od klienta, čerpání financí na pojistné a poplatky za správu pojištění, a také samotná kapitálová rezerva včetně jejího zhodnocení.

Jestliže se během trvání pojištění přihodí úraz nebo přijde nemoc, invalidita, smrt, pojišťovna vyplácí pojistné plnění. Platba však přijde na řadu i v případě dožití se smluveného věku, nejčastěji 60 let. Následně jsou pojištěnému buď jednorázově, nebo v pravidelných platbách vypláceny naspořené prostředky. Při uzavírání smlouvy si lze stanovit počet výplat (jedna či více), nebo nastavit měsíční doživotní penzi. Tady ale pozor stejně jako u kapitálového životního pojištění, jestliže se pojištěný nedožije vyplacení všech naspořených prostředků, nejdou do dědického řízení, ale zůstávají pojišťovně. Platí i opačná situace, tedy když bude pojištěný žít déle, bude pojišťovna vyplácet doživotní penzi i poté, co vyplatila všechny naspořené peníze.

Daňové zvýhodnění flexibilního životního pojištění

Flexibilní životní pojištění se dá odečíst z daňového základu daně z příjmů, pokud splní podmínku 60+60, kdy pojištění bude uzavřeno alespoň na 60 měsíců, do alespoň 60 let.

Pokud klient vypoví flexibilní životní pojištění ještě před tím, než dosáhne 60 let, a pokud během jeho trvání uplatňoval daňové zvýhodnění, musí doplatit daňové úlevy zpětně. To ovšem neplatí, pokud pojištěný pouze přechází od pojišťovny k pojišťovně. Jen je nutné počítat s tím, že u nové pojišťovny se roky spoření a pojištění počítají od začátku, na případné odkupné se znovu čeká od začátku.

 • Finančně kryje riziko výpadků příjmů při úrazu, nemoci, smrti, trvalých následcích úrazu, trvalých následcích nemoci, invaliditě různého stupně vzniklé úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici.
 • Možnost měnit nastavení, kolik z pojistného půjde na pojištění a kolik na investování.
 • Umožňuje zhodnocení investovaných prostředků, ale jen konzervativní strategií.
 • Garantována kladná nula, zhodnocení nejde do mínusu.
 • Lze měnit výši placeného pojistného, možnost přerušit placení pojistného.
 • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné, pokud je splněna podmínka 60+60.
 • Lze přenášet mezi pojišťovnami, v průběhu pojištění je možné hledat lepší podmínky zhodnocení.
 • Výnosy nepokryjí inflaci, pojišťovny zde mají povolenu jen konzervativní (nejméně výnosnou) strategii.
 • Není možné aktivně ovlivňovat výnosy pojištění.
 • Pojištění nelze beztrestně zrušit, pokud pojištěný uplatňoval odpočty z daňového základu.
 • Investování je ve flexibilním životním pojištění velmi drahé, pojišťovna si účtuje vysoké poplatky, výnosy jsou minimální a navíc se daní.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne
Pojištění lze kdykoli beztrestně vypovědět Ne Ne Ne Ne Ano