Flexibilní životní pojištění 2022: Výhody a nevýhody

Petr Novák
Publikováno 22. března 2021
 • Flexibilní pojištění vyplatí pojistku v případě úmrtí
 • Nabízí garantované zhodnocení
 • Pojistné je možné odečíst z daní

Flexibilní životní pojištění kryje tradiční rizika, jako jsou úraz, nemoc, smrt, trvalé následky úrazu, trvalé následky nemoci, invalidita různého stupně vzniklá úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici. Klient si kdykoli může určit kolik půjde z měsíčního pojistného na pojištění a kolik na spoření. Z hlediska zhodnocení je zde garantována tzv. kladná nula, takže zhodnocení naspořené částky nikdy nejde do mínusu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitálový druh pojištění, není možné, aby si klient volil nebo měnil investiční strategii. Tu určuje pojišťovna. Na rozdíl od kapitálového pojištění se však dá u flexibilního pojištění měnit výše placeného pojistného, přerušit placení pojištění na určitou dobu apod. Každá pojišťovna nastavuje flexibilitu jinak. Daní za flexibilitu je menší výnosnost investic v pojištění.

Po několika letech trvání pojistné smlouvy je možné provést částečný odkup formou odkupného. Pojišťovny často také vedou a zpřístupňují klientovi jeho individuální účet, na němž jsou vidět platby od klienta, čerpání financí na pojistné a poplatky za správu pojištění, a také samotná kapitálová rezerva včetně jejího zhodnocení.

Jestliže se během trvání pojištění přihodí úraz nebo přijde nemoc, invalidita, smrt, pojišťovna vyplácí pojistné plnění. Platba však přijde na řadu i v případě dožití se smluveného věku, nejčastěji 60 let. Následně jsou pojištěnému buď jednorázově, nebo v pravidelných platbách vypláceny naspořené prostředky. Při uzavírání smlouvy si lze stanovit počet výplat (jedna či více), nebo nastavit měsíční doživotní penzi. Tady ale pozor stejně jako u kapitálového životního pojištění, jestliže se pojištěný nedožije vyplacení všech naspořených prostředků, nejdou do dědického řízení, ale zůstávají pojišťovně. Platí i opačná situace, tedy když bude pojištěný žít déle, bude pojišťovna vyplácet doživotní penzi i poté, co vyplatila všechny naspořené peníze.

Daňové zvýhodnění flexibilního životního pojištění

Flexibilní životní pojištění se dá odečíst z daňového základu daně z příjmů, pokud splní podmínku 60+60, kdy pojištění bude uzavřeno alespoň na 60 měsíců, do alespoň 60 let.

Pokud klient vypoví flexibilní životní pojištění ještě před tím, než dosáhne 60 let, a pokud během jeho trvání uplatňoval daňové zvýhodnění, musí doplatit daňové úlevy zpětně. To ovšem neplatí, pokud pojištěný pouze přechází od pojišťovny k pojišťovně. Jen je nutné počítat s tím, že u nové pojišťovny se roky spoření a pojištění počítají od začátku, na případné odkupné se znovu čeká od začátku.

 • Finančně kryje riziko výpadků příjmů při úrazu, nemoci, smrti, trvalých následcích úrazu, trvalých následcích nemoci, invaliditě různého stupně vzniklé úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici.
 • Možnost měnit nastavení, kolik z pojistného půjde na pojištění a kolik na investování.
 • Umožňuje zhodnocení investovaných prostředků, ale jen konzervativní strategií.
 • Garantována kladná nula, zhodnocení nejde do mínusu.
 • Lze měnit výši placeného pojistného, možnost přerušit placení pojistného.
 • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné, pokud je splněna podmínka 60+60.
 • Lze přenášet mezi pojišťovnami, v průběhu pojištění je možné hledat lepší podmínky zhodnocení.
 • Výnosy nepokryjí inflaci, pojišťovny zde mají povolenu jen konzervativní (nejméně výnosnou) strategii.
 • Není možné aktivně ovlivňovat výnosy pojištění.
 • Pojištění nelze beztrestně zrušit, pokud pojištěný uplatňoval odpočty z daňového základu.
 • Investování je ve flexibilním životním pojištění velmi drahé, pojišťovna si účtuje vysoké poplatky, výnosy jsou minimální a navíc se daní.
VlastnostŽivotní pojištění
DůchodovéFlexibilníInvestičníKapitálovéRizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky✔️✔️✔️✔️
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka)✔️✔️✔️✔️
Aktivní ovlivňování výnosu✔️
Garantované zhodnocení✔️✔️✔️
Flexibilita✔️✔️✔️✔️
Pojistné je možné odečíst z daní✔️✔️✔️✔️
Pojištění lze kdykoli beztrestně vypovědět✔️

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.