Investiční životní pojištění → Výhody a nevýhody 2024

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • Investiční pojištění vyplatí pojistku v případě úmrtí
 • Nenabízí garantované zhodnocení
 • Pojistné je možné odečíst z daní
   1. Investiční životní pojištění 2024

    Co lze pojistit

    V rámci životního životního pojištění je možné pojistit rizika, kterými typicky bývají úraz, nemoc, smrt, trvalé následky úrazu, trvalé následky nemoci, invaliditu různého stupně vzniklou úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici.

    Pokud se něco z toho stane, pojištěný, nebo jeho pozůstalí dostanou finanční pojistné plnění. To slouží jako náhrada příjmů v době, kdy vlivem negativní události příjmy pojištěného vypadávají.

    Investiční strategie

    Investiční životní pojištění nabízí několik typů investičních strategií – od nejvíce konzervativní po strategii nejvíce riskantní, tzv. dynamickou. Strategii si volí klient sám, může ji různě kombinovat a měnit. Deset let před ukončením smlouvy se doporučuje čistě konzervativní strategie.

    Nevýhodou je poměrně velké riziko v oblasti investování, neboť pojišťovna negarantuje žádné zhodnocení ani výši částky vyplacené při dožití. Dokonce se může dostat do mínusových položek. Na druhou stranu, pokud se trhu daří, investiční životní pojištění nabízí zhodnocení i nad 10 % ročně.

  1. Daňový odpočet investičního životního pojištění 2024

   Investiční životní pojištění lze uzavřít na jakkoliv dlouhou dobu, aby jej ale bylo možné odečítat ze základu daně z příjmů, musí splnit podmínku 60+60. To znamená, že musí být uzavřeno alespoň na 60 měsíců a musí trvat minimálně do 60 let věku.

   Nastavení lze kdykoli v průběhu pojištění měnit. V případě, že by klient smlouvu ukončil před šedesátým rokem věku, musí dodanit částky, o které si snižoval daňové základy. To se ale netýká přenosu smlouvy mezi pojišťovnami, při přechodu k jiné pojišťovně se tento proces daní nijak nedotkne.

   Dotkne se však takzvaného odkupného, které umožňuje výběr části naspořených peněz po několika letech trvání pojištění. Při převodu pojistky k nové pojišťovně se trvání pojištění počítá od nuly.

   Výplata naspořené částky při dožití je možná buď najednou, nebo postupně, a to v předem určeném počtu výplat, případně doživotně.

   Pokud se pojištěný nedožije vyplacení všech naspořených prostředků, zůstává přeplatek pojišťovně. Ale i naopak – když bude pojištěný žít déle, bude pojišťovna vyplácet doživotní penzi i poté, co vyplatila všechny klientovy naspořené peníze.

  2. Výhody a nevýhody investičního životního pojištění

   • Kryje riziko úmrtí, nemoci, smrti, trvalých následků úrazu, trvalých následků nemoci, invalidity různého stupně vzniklé úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici
   • Možnost zhodnotit investované prostředky
   • V případě pojistné události je vyplacena pojistná částka
   • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné
   • Po uzavření smlouvy lze snadno měnit její parametry
   • Lze přenášet mezi pojišťovnami
   • Pojišťovna negarantuje míru zhodnocení – lze jít i do mínusu.
   • Nelze beztrestně zrušit, veškeré daňové úlevy je nutné dodanit
   • Investování je drahé, pojišťovna si účtuje poplatky a výnosy se daní
  Vlastnost Životní pojištění
  Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
  V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
  Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
  Aktivní ovlivňování výnosu ✔️
  Garantované zhodnocení ✔️ ✔️ ✔️
  Flexibilita ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
  Pojistné je možné odečíst z daní ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
  Pojištění lze kdykoli beztrestně vypovědět ✔️


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.