Jak vybrat životní pojištění: 6 triků finančních poradců

Před sjednáním životního pojištění doporučujeme porovnat si co nejvíce nabídek různých pojišťoven od co největšího počtu zprostředkovatelů.

Více srovnání proveďte z toho důvodu, že různí zprostředkovatelé mohou mít od pojišťoven zajištěné různě vysoké provize, v důsledku čehož se cena pojištění může lišit. V průběhu srovnávání nabídek se nikomu nezavazujte.

Určitě nedoporučujeme přijímat první nabídku na životní pojištění, jež se vám naskytne. Ve většině případů je jednou z nejméně výhodných.

Pro srovnání doporučujeme využít tyto internetové stránky:

Rady a doporučení

1Životní pojištění není spořicí produkt

Mnoho lidí životní pojistku nesprávně používá jako spořicí produkt. Životní pojištění má sloužit v první řadě jako ochrana pro případ úmrtí, úrazu či vážné nemoci a spořicí složku je nutné brát jen jako jistý doplněk.

2Před podpisem smlouvy si přečtěte všechny podmínky pojištění

Velmi běžnou chybou je nepřečtení si podmínek smlouvy při sjednávání životního pojištění. Některé pasáže smlouvy přitom pojednávají o důležitých podmínkách výplaty či možnostech vypovězení smlouvy a výši penále.

3Životní pojištění je závazek na mnoho let

Uzavřít a hradit životní pojištění (s výjimkou rizikového) je třeba po dobu alespoň 10 let, nejlépe až do doby odchodu do penze. V opačném případě se jedná o nevýhodný produkt, na kterém nelze nic vydělat, jen prodělat na poplatcích a provizích.

4V období finanční tísně životní pojistku nerušte

Častou chybou lidí, kteří se dostanou do finančních obtíží (např. vlivem ztráty zaměstnání) je zrušení životní pojistky. Tím přijdou nejen o výplatu pojistného v případě úmrtí, ale zejména v několika prvních letech po uzavření smlouvy o peníze za poplatky a za provize pro zprostředkovatele.


Triky finančních poradců

Finanční poradci a pojišťovací zprostředkovatelé jsou za sjednané pojistky odměňováni provizí.

Výše jejich provize navíc roste s výší splátek, kterou se pojištěný zaváže hradit. V důsledku toho klientům velmi často podávají nepřesné, zavádějící a bohužel někdy i vyloženě lživé informace s jediným cílem – přesvědčit klienta, aby smlouvu uzavřel.

1Informace od poradce si ověřte

Vzhledem k vysoké provizi má poradce velký zájem, abyste smlouvu o životním pojištění uzavřeli zrovna u něj. S podpisem smlouvy nepospíchejte, vezměte si několik dní na rozmyšlenou a všechny podané informace si ověřte u nezávislého zdroje.

2Nepřecházejte z jednoho pojištění na druhé

Ve snaze prodat zprostředkovatelé často nabízejí na první pohled výhodnější pojištění od jiné společnosti. Za každou takovou změnu inkasují tučnou provizi, kterou klient zaplatí  na poplatcích. Ve většině případů je taková změna nevýhodná, neboť je nutné platit poplatky za zrušení pojistky či za sjednání té nové. Pokud se necháte ke změně pojištění přemluvit a následně vypovíte smlouvu ještě před jejím vypršením, poradce či zprostředkovatel musí svoji provizi vrátit.

3Nepodceňte výši pojistné částky

Další chybou je podcenění pojistné částky na úkor prostředků věnovaných na spoření. Při pojistné události pak vyplacená částka nemusí být plně dostačující.

4Nenavyšujte dodatečně cílovou částku

Provizi (hrazenou z vašich poplatků) zprostředkovatelé inkasují rovněž v situacích, kdy cílovou částku v průběhu placení pojistného navýšíte. Výše provize roste s cílovou částkou, proto ji neseriózní zprostředkovatelé doporučují navýšit až do nesmyslných výšin.

5Životní pojištění není povinné

Někteří nepoctiví zprostředkovatelé uvádějí, že je životní pojištění povinné, což není pravda. Jedná se o dobrovolný produkt a o jeho zřízení se může každý dobrovolně rozhodnout.

6Časově omezená nabídka a další jedinečné příležitosti

Zprostředkovatelé se často snaží vyvinout na klienta psychický nátlak způsobem, když tvrdí, že prezentovaná nabídka na životní pojištění je časově omezená a její platnost končí právě v daný den. Přesvědčují vás o nutnosti okamžitě podepsat smlouvu, neboť nabídka již nikdy nebude tak výhodná.

V drtivé většině případů se jedná jen o další trik, jak si rychle vynutit podpis smlouvy. Je více než pravděpodobné, že stejně limitovanou nabídku zprostředkovatel představí další den jiné oběti.