Rizikové životní pojištění → Výhody a nevýhody 2024

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2023
 • Rizikové pojištění vyplatí pojistku v případě úmrtí
 • Nenabízí garantované zhodnocení
 • Pojistné nelze odečíst z daní
 1. Rizikové životního pojištění 2024

  Rizikovým životním pojištěním lze zajistit například hypotéku, která bude z pojistky doplacena v případě úmrtí pojištěného. V případě úmrtí pojištěného před sjednaným datem je tak bance vyplacena pojistná částka, přebytek nad dluhem posílá banka pozůstalým.

  Při dožití není z rizikové pojistky vyplaceno nic. Stejně je tomu v případě ztráty schopnosti pracovat, ať nastala vlivem nemoci nebo úrazu. Pojištěný obdrží pojistné plnění, ze kterého může svou hypotéku nadále splácet.

  Nevýhodou rizikového životního pojištění je daňová neuznatelnost, neboť nesplňuje podmínku zahrnutí spořicí složky a trvání alespoň pěti let (60 měsíců) a do alespoň šedesáti let věku pojištěného (tzv. podmínka 60+60).

 2. Pojistná rizika

  U rizikového životního pojištění je velmi důležité správně nastavit pojistná rizika. Mnohem častěji se lidé dostanou do invalidního důchodu vlivem nemoci než vlivem úrazu, poměr je dokonce 80 % invalidity z nemoci na 20 % z úrazu.

  Pojistné plnění je třeba nastavit na dostatečně vysoké částky tak, aby vyplacené plnění stačilo na krytí výpadků příjmů a nárůst výdajů na léčení nebo rehabilitaci.

 3. Výhody rizikového životního pojištění

  • Kryje riziko úmrtí, úrazu, nemoci, trvalých následků úrazu, trvalých následků nemoci, invalidity různého stupně vzniklé úrazem nebo nemocí, riziko pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici.
  • Nastavení rizikového pojištění lze kdykoliv změnit, na cokoliv se připojistit nebo cokoliv z pojistky vynechat.
  • Rizikové životní pojištění je možné kdykoli bez sankcí vypovědět, výpovědní lhůta je obecně 2 měsíce.
  • Lze mít i více než jedno rizikové pojištění.
  • Rizikové pojištění je možné sjednat i na velmi krátkou dobu
 4. Nevýhody rizikového životního pojištění

  • U rizikového životního pojištění nelze spořit, ale kdykoliv se dá předělat na investiční životní pojištění. Nicméně investice přes životní pojištění jsou těmi nejdražšími na trhu. Lépe je zvolit jiný způsob investování.
  • Rizikové životní pojištění není daňově uznatelné.
  • Jestliže se během trvání pojištění pojištěnci nic nestane, zaplacené peníze už nikdy neuvidí. Jsou pouze na krytí pojistné události, nikoliv na dožití se daného věku a následnou výplatu peněz.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Aktivní ovlivňování výnosu ✔️
Garantované zhodnocení ✔️ ✔️ ✔️
Flexibilita ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Pojistné je možné odečíst z daní ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Pojistné lze kdykoli vypovědět ✔️

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.