Rizikové životní pojištění 2020: Výhody a nevýhody

Rizikové pojištění nabízí zajištění pro případ negativní pojistné události, jakou je úraz, nemoc, smrt, trvalé následky úrazu, trvalé následky nemoci, invalidita různého stupně vzniklá úrazem nebo nemocí, pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici. U tohoto typu pojistky není součástí spořicí složka, tím pádem nejsou možné ani odpočty z daní. To ovšem nelze považovat za nevýhodu, rizikové životní pojištění prostě kryje rizika. A dokonce nemusí trvat ani do šedesáti let jako spořicí formy životního pojištění, délku trvání si stanovujete sami.

Rizikovým životním pojištěním lze zajistit například hypotéku, která bude z pojistky doplacena v případě úmrtí pojištěného. V případě úmrtí pojištěného před sjednaným datem je tak bance vyplacena pojistná částka, přebytek nad dluhem posílá banka pozůstalým. Při dožití není z rizikové pojistky vyplaceno nic. Stejně je tomu v případě ztráty schopnosti pracovat, ať nastala vlivem nemoci nebo úrazu. Pojištěný obdrží pojistné plnění, ze kterého může svou hypotéku nadále splácet.

Nevýhodou rizikového životního pojištění je daňová neuznatelnost, neboť nesplňuje podmínku zahrnutí spořicí složky a trvání alespoň pěti let (60 měsíců) a do alespoň šedesáti let věku pojištěného (tzv. podmínka 60+60).

U rizikového životního pojištění je velmi důležité správně nastavit pojistná rizika. Mnohem častěji se lidé dostanou do invalidního důchodu vlivem nemoci než vlivem úrazu, poměr je dokonce 80 % invalidity z nemoci na 20 % z úrazu. Pojistné plnění je třeba nastavit na dostatečně vysoké částky tak, aby vyplacené plnění stačilo na krytí výpadků příjmů a nárůst výdajů na léčení nebo rehabilitaci.

Výhody rizikového životního pojištění

  • Kryje riziko úmrtí, úrazu, nemoci, trvalých následků úrazu, trvalých následků nemoci, invalidity různého stupně vzniklé úrazem nebo nemocí, riziko pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici.
  • Nastavení rizikového pojištění lze kdykoliv změnit, na cokoliv se připojistit nebo cokoliv z pojistky vynechat.
  • Rizikové životní pojištění je možné kdykoli bez sankcí vypovědět, výpovědní lhůta je obecně 2 měsíce.
  • Lze mít i více než jedno rizikové pojištění.
  • Rizikové pojištění je možné sjednat i na velmi krátkou dobu

Nevýhody rizikového životního pojištění

  • U rizikového životního pojištění nelze spořit, ale kdykoliv se dá předělat na investiční životní pojištění. Nicméně investice přes životní pojištění jsou těmi nejdražšími na trhu. Lépe je zvolit jiný způsob investování.
  • Rizikové životní pojištění není daňově uznatelné.
  • Jestliže se během trvání pojištění pojištěnci nic nestane, zaplacené peníze už nikdy neuvidí. Jsou pouze na krytí pojistné události, nikoliv na dožití se daného věku a následnou výplatu peněz.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne
Pojistné lze kdykoli vypovědět Ne Ne Ne Ne Ano