, Kapitálové životní pojištění → Výhody a nevýhody 2019 - Skrblík.cz

Kapitálové životní pojištění 2019: Výhody a nevýhody

Kapitálové životní pojištění kombinuje pojištění pro případ úmrtí či dožití se spořením a státem garantovaným výnosem alespoň 1,9 % ročně.

Zhodnocují se prostředky, které zbyly z pravidelné měsíční platby po odečtení nákladů na pojistné. V případě úmrtí před sjednaným datem je pozůstalým vypláceno pojistné a naspořená částka.

Dožije-li se pojištěný sjednaného data, jsou mu buď jednorázově, nebo pravidelně vypláceny pouze naspořené prostředky.

  • Kryje riziko úmrtí.
  • Možnost zhodnotit investované prostředky.
  • Je garantováno minimální zhodnocení (TÚM)
  • V případě úmrtí je vyplacena pojistná částka.
  • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné.
  • Po uzavření smlouvy nelze snadno měnit její parametry.
  • Nelze aktivně ovlivňovat výnosy pojištění.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne


>