, Investiční životní pojištění - Skrblík.cz

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění kryje riziko úmrtí pojištěného a zároveň nabízí příležitost zhodnotit uhrazené pojistné.

Nevýhodou je poměrně velké riziko, neboť pojišťovna negarantuje žádné zhodnocení ani výši částky vyplacené při dožití.

Výhodou investičního životního pojištění je možnost měnit poměr mezi penězi vloženými do pojistné ochrany a těmi určenými k zhodnocení. V průběhu trvání pojištění je rovněž možné peníze z pojištění vybírat, popřípadě měnit investiční strategii.

  • Kryje riziko úmrtí.
  • Možnost zhodnotit investované prostředky.
  • Možnost měnit poměr vkladů určený k pojistné ochraně a ke zhodnocení.
  • V případě úmrtí je vyplacena pojistná částka.
  • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné.
  • Časté nekalé praktiky ze stran finančních poradců.
  • Pojišťovna negarantuje míru zhodnocení ani výši částky vyplacené při dožití.

Varování ČNB v souvislosti s investičním životním pojištěním

Česká národní banka před časem zveřejnila upozornění, které je zjevnou reakcí na nekalé praktiky některých finančních poradců.

Ti často i za použití manipulativních technik sjednávají investiční životní pojištění klientům, pro které není objektivně vzato prospěšné. Cílem jejich jednání je zpravidla zisk provize ze sjednaného pojištění.

Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ne Ne
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu