, Flexibilní životní pojištění → Výhody a nevýhody 2019 - Skrblík.cz

Flexibilní životní pojištění 2019: Výhody a nevýhody

Flexibilní životní pojištění kryje jednotlivá rizika přesně dle potřeb pojištěné osoby – např. pojištění pro případ vážného onemocnění, hospitalizace či úrazu.

V průběhu spoření se tvoří kapitálová hodnota, kterou je možné zhodnocovat.

Na rozdíl od důchodového životního pojištění pokrývá také riziko úmrtí. Daní za možnost měnit poměr mezi zhodnocující se a nezhodnocující se částí účtu je menší výnosnost tohoto  typu pojištění.

  • Kryje riziko úmrtí.
  • Možnost měnit nastavení zhodnocujícího se poměru vkladů.
  • V případě úmrtí je vyplacena pojistná částka.
  • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné.
  • Nelze aktivně ovlivňovat kapitálovou část pojištění.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne


>