Důchodové životní pojištění 2020: Výhody a nevýhody

Důchodové životní pojištění slouží ke zvýšení životního standardu pojištěného v seniorském věku.

V průběhu života pojištěného jsou na speciální účet zasílány měsíční splátky, jež se rozdělí na dvě části – jedna z nich slouží k hrazení poplatků a nákladů souvisejících s pojistným rizikem, druhá je zhodnocována.

Po dosažení věku stanoveného ve smlouvě je pojištěnému vyplacena smluvená částka, a to buď jednorázově, nebo formou pravidelných splátek ve zvolených frekvencích. V případě úmrtí před dosažením sjednaného věku je pozůstalým vyplacen pouze úhrn zaplaceného pojistného.

Cílová částka i sazba pojistného je průběžně upravována podle výše inflace, nemůže se tedy stát, že by peníze v průběhu času ztrácely na hodnotě. Uhrazené pojistné u důchodového životního pojištění je možné odečíst ze základu daně.

  • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné.
  • Nelze upravovat parametry pojištění.
  • Vždy je vyplacen alespoň úhrn zaplaceného pojistného.
  • Nekryje riziko smrti.
VlastnostŽivotní pojištění
DůchodovéFlexibilníInvestičníKapitálovéRizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistkyNeAnoAnoAnoAno
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka)AnoAnoAnoAnoNe
Aktivní ovlivňování výnosuNeNeAnoNeNe
Garantované zhodnoceníAnoAnoNeAnoNe
FlexibilitaNeAnoAnoAnoAno
Pojistné je možné odečíst z daníAnoAnoAnoAnoNe


>