, Důchodové životní pojištění → Výhody a nevýhody 2019 - Skrblík.cz

Důchodové životní pojištění 2019: Výhody a nevýhody

Důchodové životní pojištění slouží ke zvýšení životního standardu pojištěného v seniorském věku.

V průběhu života pojištěného jsou na speciální účet zasílány měsíční splátky, jež se rozdělí na dvě části – jedna z nich slouží k hrazení poplatků a nákladů souvisejících s pojistným rizikem, druhá je zhodnocována.

Po dosažení věku stanoveného ve smlouvě je pojištěnému vyplacena smluvená částka, a to buď jednorázově, nebo formou pravidelných splátek ve zvolených frekvencích. V případě úmrtí před dosažením sjednaného věku je pozůstalým vyplacen pouze úhrn zaplaceného pojistného.

Cílová částka i sazba pojistného je průběžně upravována podle výše inflace, nemůže se tedy stát, že by peníze v průběhu času ztrácely na hodnotě. Uhrazené pojistné u důchodového životního pojištění je možné odečíst ze základu daně.

  • Zaplacené pojistné je daňově uznatelné.
  • Nelze upravovat parametry pojištění.
  • Vždy je vyplacen alespoň úhrn zaplaceného pojistného.
  • Nekryje riziko smrti.
Vlastnost Životní pojištění
Důchodové Flexibilní Investiční Kapitálové Rizikové
V případě úmrtí dojde k vyplacení pojistky Ne Ano Ano Ano Ano
Tvoří se kapitálová hodnota (naspořená částka) Ano Ano Ano Ano Ne
Aktivní ovlivňování výnosu Ne Ne Ano Ne Ne
Garantované zhodnocení Ano Ano Ne Ano Ne
Flexibilita Ne Ano Ano Ano Ano
Pojistné je možné odečíst z daní Ano Ano Ano Ano Ne


>