, Životní pojištění → Daně 2020, vyplacení pojistky, daňové úlevy

Životní pojištění: Daně 2020, vyplacení pojistky, daňové úlevy

Životní pojistka chrání pojištěného a jeho blízké v případě nenadálé události, v důsledku které přijde rodina pojištěné osoby o pravidelný příjem.

Lze je sjednat pro případ úmrtí, úrazu s trvalými následky tzv. na dožití, kdy jsou naspořené finanční prostředky vyplaceny po dosažení určitého věku. Vše se odvíjí od druhu životního pojištění a od konkrétní pojistné smlouvy.

Co je životní pojištění a pro koho je vhodné?

Životní pojištěníNad sjednáním životní pojistky by měli uvažovat zejména lidé, kteří:

  • ze svých příjmů živí jinou osobu nebo celou rodinu,
  • ze svých příjmů splácejí hypotéku či jiný úvěr nebo
  • dostávají na životní pojištění příspěvek od zaměstnavatele.

Lidé, kteří žijí sami a nemají žádné dědice, životní pojistku zase tak nutně nepotřebují. Vcelku nešťastnou volbou je životní pojištění také pro lidi, kteří si jím chtějí pouze naspořit peníze na důchod. To proto, že míra zhodnocení je u životních pojištění nízká a k tomuto účelu na trhu existuje řada vhodnějších produktů.

Jak funguje životní pojištění

Jak se platí za životní pojištění?


Životní pojištění je placeno pravidelnými měsíčními splátkami, kterým se říká pojistné.

Jeho výši ovlivňuje cílová částka a pravděpodobnost, s jakou banka odhaduje, že se pojištěný sjednaného věku dožije. Z tohoto důvodu je běžné, že pojišťovna může při zřizování pojistky požadovat nahlédnutí do zdravotní dokumentace.

Nižší ceny pojistného dosahují nekuřáci se zdravým životním stylem, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky.

Kdy dojde k vyplacení pojistky?

Termín výplaty životní pojistky se odvíjí od faktu, zda se pojištěný dožil data uvedeného ve smlouvě:

  • Při úmrtí pojištěného se vyplácí sjednaná pojistná částka, kapitálová hodnota pojištění, anebo obojí.
  • Pokud se pojištěný uvedeného data dožije, je mu vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění.

Výplaty dalších případných připojištění se odvíjejí od konkrétních podmínek příslušné smlouvy.

Daňové úlevy u životního pojištění

Sjednané životní pojištění s sebou nese možnost odečtu zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmů. Tato možnost se však týká pouze životních pojistek se spořicí částí, tedy u všech s výjimkou rizikového životního pojištění.

Z daňového základu lze již od roku 2017 odepsat až 24 000 Kč.

Odepisuje se však pouze část určená ke spoření plus životní krytí. Nelze odepisovat placené doplňkové složky, jako je úrazové pojištění, krytí při pracovní neschopnosti, pojištění závažných onemocnění atd. Nelze si tak platit životní pojištění 2 000 Kč měsíčně a automaticky od pojišťovny získat roční potvrzení na 24 000 Kč.

Taková pojistka navíc musí být sjednaná minimálně do 60 let věku klienta.

Klient může zároveň odepsat až 24 000 Kč ze svého penzijního spoření – z první tisícikoruny měsíčně placené dostává 230 Kč státního příspěvku měsíčně. Pokud klient platí vyšší částku, to co dává nad 1 000 Kč, uplatňuje z daňového základu až do uvedených 24 000 Kč. Nejvýhodnější je tedy spoření 3 000 Kč měsíčně. I zde platí povinnost daňové vratky v případě storna smlouvy před 60 rokem věku.

>