, Životní pojištění - Skrblík.cz

Životní pojištění

Životní pojistka chrání pojištěného a jeho blízké v případě nenadálé události, v důsledku které přijde rodina pojištěné osoby o pravidelný příjem.

Lze ji sjednat pro případ úmrtí, úrazu s trvalými následky tzv. na dožití, kdy jsou naspořené finanční prostředky vyplaceny po dosažení určitého věku. Vše se odvíjí od druhu životního pojištění a od konkrétní pojistné smlouvy.

Co je životní pojištění a pro koho je vhodné?

Životní pojištěníNad sjednáním životní pojistky by měli uvažovat zejména lidé, kteří:

  • ze svých příjmů živí jinou osobu nebo celou rodinu,
  • ze svých příjmů splácejí hypotéku či jiný úvěr nebo
  • dostávají na životní pojištění příspěvek od zaměstnavatele.

Lidé, kteří žijí sami a nemají žádné dědice, životní pojistku zase tak nutně nepotřebují. Vcelku nešťastnou volbou je životní pojištění také pro lidi, kteří si jím chtějí pouze naspořit peníze na důchod. To proto, že míra zhodnocení je u životních pojištění nízká a k tomuto účelu na trhu existuje řada vhodnějších produktů.

Jak funguje životní pojištění

Jak se platí za životní pojištění?


Životní pojištění je placeno pravidelnými měsíčními splátkami, kterým se říká pojistné.

Jeho výši ovlivňuje cílová částka a pravděpodobnost, s jakou banka odhaduje, že se pojištěný sjednaného věku dožije. Z tohoto důvodu je běžné, že pojišťovna může při zřizování pojistky požadovat nahlédnutí do zdravotní dokumentace.

Nižší ceny pojistného dosahují nekuřáci se zdravým životním stylem, kteří pravidelně absolvují preventivní prohlídky.

Kdy dojde k vyplacení pojistky?

Termín výplaty životní pojistky se odvíjí od faktu, zda se pojištěný dožil data uvedeného ve smlouvě:

  • Při úmrtí pojištěného se vyplácí sjednaná pojistná částka, kapitálová hodnota pojištění, anebo obojí.
  • Pokud se pojištěný uvedeného data dožije, je mu vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění.

Výplaty dalších případných připojištění se odvíjejí od konkrétních podmínek příslušné smlouvy.

Daňové úlevy

Sjednané životní pojištění s sebou nese možnost odečtu zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmů. Tato možnost se však týká pouze životních pojistek se spořicí částí, tedy u všech s výjimkou rizikového životního pojištění.

Ročně je možné odečíst až 12 000 Kč ze základu daně, je možné sčítat několik různých životních pojistek. Odpisu 12 000 Kč ročně lze dosáhnout při měsíčním příspěvku na pojištění ve výši 1 000 Kč. Roční daňová úspora v takovém případě při 15% rovné dani dosahuje 1 800 Kč.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu