Proč je Zeus bez Dia

Marie Stejskalová
Publikováno 9. března 2021
 1. Proč je Zeus bez Dia

  Kdo je to Zeus?

  Zeus patří mezi nejvyšší bohy řecké mytologie. Byl synem Titána Krona, jehož manželkou byla Rheia (zároveň také byla i jeho sestrou a matkou boha Dia).

  Narodil se na řeckém ostrově Kréta s lidskou podobou i vlastnostmi (můžeme se dočíst, že Zeus byl velmi mstivý, záludný a intrikářský). Podle pověsti ho kojila koza a živil se také medem.

  Zeus byl nejmladší ze všech sourozenců (starší Démétér, Héra, Hádés, Hestia a Poseidón), a přesto dokázal vést vzpouru proti svému otci, aby ho zbavil vlády. Jeho jediného (na rozdíl od bratrů a sester) totiž nemohl Kronos po narození spolknout, neboť mu Rheia místo Dia podstrčila v plenkách zabalený kámen.

  Za manželku si Zeus vzal svoji sestru, bohyni Héru, se kterou zplodil 4 potomky. Dětí měl ale více, jejich matkami byly jiné bohyně, ovšem i normální smrtelnice. Diovi se totiž velmi líbily krásné ženy.

  Zeus spolu s dalšími vybranými bohy sídlil na řeckém Olympu. On sám byl bohem nebes, hromů a blesků. Taktéž ochraňoval právo, spravedlnost i všechna města a dohlížel nad řádem světa.

  Mezi symboly boha Dia patřil blesk, býk, dub, orel a žezlo. Zeus byl majitelem nezničitelného štítu aigis, který byl vyrobený z kozí kůže.

  Jeho římským protějškem, tedy nejvyšším římským bohem, je Jupiter.

 2. Jak se skloňuje slovo Zeus?

  U jmen řeckého a latinského původu při skloňování standardně odsouváme koncovku 1. pádu (tzv. antický způsob skloňování). Příkladem budiž Sofokles, 2. pád Sofokla. U některých podstatných jmen ale zůstávají prvky původního originálního skloňování (řeckého).

  Zrovna totiž skloňování slova Zeus je v českém jazyce taková menší záludnost, kterou si musíme zapamatovat. Jméno řeckého boha se skloňuje podle vzoru pán v jednotném čísle (podle vzoru muž v čísle množném).

  Čeština zná 7 pádů jednotného čísla (singulár, sg.) a 7 pádů množného čísla (plurál, pl.). Při skloňování se v každém pádě ptáme příslušnou pádovou otázkou. Skloňovat můžeme podstatná jména, přídavná jména, zájmena či třeba číslovky.

  Níže je uvedeno 7 pádů jednotného čísla včetně jejich latinských názvů včetně pádových otázek. Jak se tedy skloňuje slovo Zeus?

  Pád Pádová otázka
  1. pád (nominativ) Kdo? Co? Zeus
  2. pád (genitiv) Koho? Čeho? Dia
  3. pád (dativ) Komu? Čemu? Diovi
  4. pád (akuzativ) Koho? Co? Dia
  5. pád (vokativ) Oslovujeme, voláme! Die!
  6. pád (lokál) Kom? Čem? Diovi
  7. pád (instrumentál) Kým? Čím? Diem
 3. Proč je Zeus bez Dia?

  Zeus, jak je patrné z tabulky v boxíku č. 2, má tento tvar pouze v prvním pádě jednotného čísla. V ostatních pádech se užívá tvarů Dia, Diovi, apod.

  A proč je Zeus bez Dia? Jméno nejvyššího řeckého boha je odvozeno z indoevropského slova Djaus, přičemž se velice pravděpodobně do 1. pádu řeckého jazyka dostalo odvozením s písmeny DZ na začátku slova. Řeckým skloňováním jsme se tedy inspirovali.

  Starověká řečtina užívá jména Zeus, moderní potom jména Dias. Obdobu najdeme i ve jménech Deus, Tyr, Jupiter či Djaus Pitar.


L
Luděk 11.02.2021 – 18:29

Dobrý den, jen Vás chci upozornit na malou chybičku v 1. části, ve 3. odstavci odspodu má být "On sám byl" a nikoli "On sál byl". Děkuji.

Odpovědět

Lenka Chládková
Lenka Chládková redaktor Skrblíka 11.02.2021 – 18:34

Dobrý den, děkujeme za upozornění, opraveno :-)

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma proč je


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás