Proč je rodné číslo dělitelné 11

Marie Stejskalová
Publikováno 9. března 2021
 1. Proč je rodné číslo dělitelné 11

  Co znamená rodné číslo?

  Rodné číslo je unikátní číslo, které slouží k naší identifikaci, především při komunikaci s úřady. Nikdo v České republice nemůže mít stejné. Nejčastěji nám je přiděleno při narození, ale dá se k němu “přijít“ i jinak. K tomu je nutné splnit podmínky, které upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

  Rodné číslo určuje ministerstvo vnitra, a protože se jedná o osobní údaj, lze ho užít pouze se souhlasem jeho nositele (či jeho zákonného zástupce), nebo tam, kde to zákon povoluje.

  První dvě čísla z každého rodného čísla představuje rok narození (poslední dvě číslice z roku narození), druhá dvě čísla znamenají měsíc narození a třetí dvojčíslí určuje konkrétní den narození. První tři čísla, která jsou za lomítkem, značí pořadí při narození ve stejný den daného roku. Poslední (čtvrté) číslo za lomítkem je číslo kontrolní. Kontrolní číslo se přiřazuje zcela účelově, jedná se totiž o zbytek po dělení.

  Z rodného čísla se dá vyčíst pár informací. Především se dozvíme datum narození konkrétní osoby, nebo také zjistíme, zda se jedná o muže či ženu.

  Jedinou zemí na světě, kde mají shodný formát rodných čísel jako u nás, je sousední Slovensko. Ostatní země ale používají obdobné identifikační znaky.

  Každé rodné číslo obsahuje 10 čísel a musí být beze zbytku dělitelné 11. Proč tomu tak je? Odpověď je popsaná v boxíku č. 5.

 2. Jak se generuje rodné číslo?

  O tom, jak se generuje rodné číslo, se podrobně zabývá Skrblíkův samostatný návod. Určitě si tedy nezapomeňte článek přečíst a zjistěte, jak se generuje rodné číslo.

 3. Jaké mají rodné číslo ženy?

  Specifikací rodných čísel u žen je měsíc narození. K číselnému vyjádření konkrétního měsíce je přičteno číslo 50 (aby bylo odlišeno od mužských rodných čísel). Je-li vyčerpána číselná řada, poté se přičítá číslo 70.

  Příkladem žena, narozena 24.8. 1978, může mít, pro naši ukázku zcela náhodně použité, rodné číslo 785824/2040 (v případě připočtení čísla 70 – 787824/2042).

 4. Jaké mají rodné číslo muži?

  U mužských rodných čísel se běžně nic nepřičítá. Výjimka nastává pouze v případě, že je vyčerpána číselná řada. V tom případě by se k měsíci narození (jeho číselnému vyjádření) připočetlo číslo 20.

  Opět zcela náhodným příkladem muž, narozen 24.8. 1978, může mít rodné číslo 780824/3124 (v případě připočtení čísla 20 – 782824/3126).

 5. Proč je rodné číslo dělitelné 11?

  Vysvětlení je jednoduché. Je to z důvodu kontroly, aby se odstranily náhodné překlepy a včas se podchytily případné chyby. Toto lze ovšem kontrolovat pouze u rodných čísel, která byla přidělována od 1. ledna 1954. Do té doby byla rodná čísla pouze devítimístná, kdy chybělo kontrolní číslo (čtvrté za lomítkem).

  Je-li rodné číslo beze zbytku dělitelné 11 zkontrolujeme velice snadno bez kalkulačky. Stačí sečíst čísla na lichých pozicích a čísla na sudých pozicích. Výsledky se odečtou a řešením je číslo, které je dělitelné 11 (pokud vyjde 0, je to taktéž v pořádku).

  Příkladem bude rodné číslo, které je uvedeno v boxíku č. 3.:

  • 7+5+2+2+4 = 20 (čísla na lichých místech)
  • 8+8+4+0+0 = 20 (čísla na sudých místech)
  • 20 – 20 = 0

  Pokud celé rodné číslo vydělíme číslem 11 (s kalkulačkou), musí vyjít celé číslo. 7858242040 ÷ 11 = 714 385 640.

  U rodného čísla 780824/3124 (z boxíku č. 4) je patrné, že jako kontrolní (poslední) číslo bylo použito číslo 4. Proč? Při dělení čísla 780824312 (rodné číslo bez kontrolního čísla a lomítka) číslem 11 dojdeme k výsledku 70 984 028,3(636,..). Za číslem 3, které je uvedeno za desetinnou čárkou, se nachází ještě číslo 6 – zaokrouhlujeme tedy nahoru. Po zaokrouhlení na celé číslo se dopracujeme právě k číslu 4.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma proč je


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás