Kdy se platí silniční daň

Lenka Rutteová
Publikováno 23. prosince 2022
 • Od roku 2022 byly zálohy na silniční daň zrušeny, platí se tedy celá jednou ročně, a to do 31. ledna
 • V roce 2022 byl snížen také počet vozidel, která jsou předmětem daně – dani již nepodléhají např. osobní automobily
 • Silniční daň se platí za provozování auta k realizaci podnikání
 1. Kdy se platí silniční daň

  Kdo platí silniční daň

  Silniční daň je ze zákona č. 16/1993 o dani silniční daní z provozování auta k realizaci podnikání, a to auta registrovaného a používaného v České republice.

  Je jedno, zda jde o ježdění autem za klienty nebo o provozování náklaďáku, se kterým si podnikatel přiváží materiál, třeba na jím realizovanou stavbu. Jakmile je vůz užíván k podnikání (bez vozu by se podnikání prokazatelně dělat nedalo), je nutné z něj odvádět i silniční daň.

 2. Kdo má výjimku v placení silniční daně

  Výjimka se u silniční daně vztahuje na vícero typů vozů. Od roku 2022 byl počet vozidel, která jsou předmětem daně, snížen – dani již nepodléhají např. osobní automobily.

  Všechny změny silniční daně najdete zde.

  Podle § 2 zákona nejsou předmětem daně

  • a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,
  • b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka

  Výjimka z placení silniční daně, která se podle § 3 zmíněného zákona vztahuje na:

  • a) vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla,
  • b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
  • c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
  • d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),
  • e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, s výjimkou osobních automobilů,
  • f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která
  • mají elektrický pohon,
  • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
  • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo
  • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85,
  • g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,
  • h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.
 3. Jak se podává daňové přiznání k silniční dani

  Podání přiznání k silniční dani je velmi snadné, stačí si stáhnout a vyplnit formulář, přinést jej na finanční úřad v místě, kam územně spadá vaše trvalé bydliště (OSVČ) nebo sídlo vaší firmy. Stihnout je to nutné vždy jednou za rok do 31. ledna následujícího roku po tom roce, za který se daň platí.

  Další možností je vyplnění formuláře online na Daňovém portálu coby elektronické služby Finanční správy České republiky (tzv. EPO).

  V blízké budoucnosti bude také možné vyplnit vše pohodlně přes nově chystaný portál MOJE daně, který bude sloužit jako online finanční úřad.

 4. Jak se registruje k silniční dani

  Pouhé přiznání k silniční dani nestačí, nutné je se k ní nejdříve registrovat, abyste pak mohli daň platit a podávat daňová přiznání. Jedním formulářem se registrují fyzické osoby (OSVČ), jiným pak osoby právnické (firmy).

  Registrace je povinná již ve chvíli, kdy s využíváním vozu pro podnikání začínáte. Samotné přiznání k dani se řeší později, do konce ledna následujícího roku. Platby ale musíte odvádět již v roce, kdy se k dani zaregistrujete.

  Odeslat registraci můžete poštou, elektronicky (datová schránka, elektronický podpis) nebo osobně dodat na podatelnu finančního úřadu.

 5. Kdy a jak se platí silniční daň

  Silniční daň, pokud jste k ní registrovaní, se platila každého čtvrt roku formou záloh. Od roku 2022 byly zálohy zrušeny generálním pardonem ministra financí – daň silniční za rok 2022 a další roky se již bude platit celá jednorázově.

  Daňové přiznání se podává jednou za rok, a to do konce ledna následujícího roku. Způsoby placení jsou v podstatě dva, a to převod z účtu nebo poštovní poukázka typu A.

  Finanční správa zveřejnila následující pokyny pro placení silniční daně:

  k platbě poukázkou i přes internet (převodem) je nutno přidat i variabilní symbol, aby se platba identifikovala jako vaše. Variabilním symbolem přitom je vaše DIČ, případně vaše rodné číslo, pokud DIČ nemáte, tedy nejste plátcem DPH a ani k DPH identifikovanou osobou (poskytování služeb do zahraničí neplátcem DPH).

  Platba pak musí mít i konstantní symbol, a to buď 1148 (když platíte přes internet – převodem), nebo 1149 (když použijete poštovní poukázku typu A).

  Účty jsou pro každý finanční úřad jiné – třídění je zde nastaveno podle krajů, přesná čísla účtů Finanční správa také zveřejnila na svém portálu, viz níže. Jsou mimochodem shodná s těmi, na které se odvádí DPH:

  • FÚ pro hlavní město Prahu:  748–77628031/0710
  • FÚ pro Středočeský kraj:  748–77628111/0710
  • FÚ pro Jihočeský kraj:  748–77627231/0710
  • FÚ pro Plzeňský kraj:  748–77627311/0710
  • FÚ pro Karlovarský kraj:  748–77629341/0710
  • FÚ pro Ústecký kraj:  748–77621411/0710
  • FÚ pro Liberecký kraj:  748–77628461/0710
  • FÚ pro Královéhradecký kraj:  748–77626511/0710
  • FÚ pro Pardubický kraj:  748–77622561/0710
  • FÚ pro Kraj Vysočina:  748–67626681/0710
  • FÚ pro Jihomoravský kraj:  748–77628621/0710
  • FÚ pro Olomoucký kraj:  748–47623811/0710
  • FÚ pro Moravskoslezský kraj:  748–77621761/0710
  • FÚ pro Zlínský kraj:  748–47620661/0710
  • Specializovaný finanční úřad:  748–77620021/0710
 6. Jak vysoká je silniční daň

  Před rokem 2022 se platba silniční daně vztahovala také na osobní automobily určené k podnikání. Nyní se vztahuje jen na vozidla kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4 registrovaná v registru silničních vozidel v ČR.

  Silniční daň je odstupňována dle typu automobilu, dle počtu náprav a hmotnosti v tunách. V tomto případě se daň pohybuje se od 400 Kč do 24 200 Kč. Konkrétní částky najdete na webu Finanční správy. Pro zdvihový objem motoru se daň pohybuje od 1 200 Kč do 4 200 Kč. 


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma kdy se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás