Kdy se lije olovo

Klára Hrnčířská
Publikováno 10. prosince 2023
 1. Kdy se lije olovo

  Historie lití olova

  Lití olova je starým zvykem, na který přišli už ve starověkém Řecku. Tradice se uchovala až do dnešních dnů a i když ji znali spíše naše babičky, i v dnešní době se těší oblibě, především na vesnicích a v malých městech. Lití olova zůstalo vánoční nebo novoroční tradicí ve spoustě evropských zemí, včetně České Republiky.

  Zatím co někde má čistě tradiční charakter a slouží jako zábava při věštění budoucnosti, jinde, například v Turecku, jím vyhání zlé démony a noční běsy, aby měli lidé po celý rok klidné spaní.

 2. Kdy se lije olovo

  Nejprve se tedy podívejme, kdy se olovo lije. I když je to tradice spojená ve většině rodin se Štědrým dnem nebo s novým rokem, dříve se olovo lilo už posledního listopadu.

  Tento zvyk patřil především děvčatům, které olovo buď přímo koupily nebo ho odlupovaly ze starých oken. Tohle kouzlo už se ale dávno vytratilo, protože na dnešní plastová okna by si nepřišly.

  Olovo stačí dát na kovovou lžíci a podržet ho nad zapálenou svíčkou. Rozpuštěné olovo se pak lije do mísy se studenou vodou, kde ihned klesá ke dnu a na dně okamžitě chladne. Někdy je olovo nahrazováno též cínem.

  Dalším zvykem spojeným s touto tradicí je výroba olověných kuliček, které dívky házely přes střechu své ho domu. Podle toho, kam kulička dopadla, odtud měl přijít budoucí ženich.

 3. Proč se lije olovo

  Teď se ještě podívejme, proč se olovo vlastně lije. Už jsme si řekli, že v některých zemích může mít například ochranný charakter.

  U nás se olovo lije především proto, aby se z něj věštilo. Dívky jsou schopny z olova vyčíst nejen, kdy a jakého ženicha potkají, především podle toho, jaké tvary jim řemeslo připomíná, ale také jaký bude celý následující rok.

  Pro tento zvyk se vám bude hodit sada na lití olova.

 4. Jak se věští z olova

  Jestli jste si nalili své první olovo, pojďte se s námi podívat, co mohou jednotlivé tvary znamenat. Pokud vám z olova vyšli různé dlouhé i krátké čáry, můžete se odrazit při samotném věštění už od nich. Zatím co zvlněné čáry značí v budoucím roce samé zmatky a nejasnosti, především v duševní oblasti, rovné čáry naopak značí přímost a skrze ni klidný život. Jestli vám tedy vyšly samé rovné čáry, příští rok se toho u vás pravděpodobně příliš nestane.

  Dalším motivem jsou kruhy nebo půlkruhy. Zatím co uzavřený kruh značí peníze, což mohlo v minulých dobách znamenat finančně zajištěného ženicha, půlkruhy vám naopak napoví rozpory ve vztahu s milovaným člověkem. Kruh však nemusí znamenat jen partnera. Můžete také dědit nebo dostat vysoký peněžitý dar. V dnešní době to může znamenat také povýšení v práci nebo nečekanou zakázku.

  Obdobným způsobem lze vyložit také trojúhelníky. Jestli jste si vylili jeden krásný pravidelný trojúhelník, můžete si být jisti, že se vám v práci bude dařit. Naproti tomu jestli je trojúhelník přerušený, příliš s úspěchem v podnikání nepočítejte.

  Jestli je kruh jakkoli porušený, může to naopak znamenat ztrátu finanční jistoty nebo těžkou nemoc.

  Větší množství neporušených kruhů už se z finanční oblasti obrací k dětem a tématům rodiny. Jestli jste si odlili kruhy jen dva, můžete nejprve čekat svatbu a třeba budete mít více kruhů příští rok. Naopak jestli jste již zasnoubeni a vyjdou vám dva porušené kruhy, můžete si být jisti, že ze svatby sejde.

  Vedle kruhů vám můžou vyjít také nejrůznější ovály. Podle předchozích znamení lze sice určit, že se objeví váš ženich, ale teprve podle jednoho neporušeného oválu poznáte, že to bude sňatek z lásky. Jestli vám ale vyjde nepravidelný nebo přerušovaný ovál, můžete si být jisti, že svou lásku rozhodně nedostanete zadarmo.

  Další možností, i když méně pravděpodobnou, je čtverec. Jestli jsou jeho rohy rozmístěny pravidelně a nikde není výrazně přerušený, můžete si být jista spokojeným a harmonickým živote.

  Naopak jestli je čtverec přerušený, stejně jako u oválu máte možnost dosáhnout všeho, po čem vaše srdce touží, ale cesta k tomuto snu nebude příliš snadná. Zatím co jeden čtverec slibuje jeden uskutečněný cíl, více čtverců naopak prorokuje ztrátu sil a nesoustředěnou pozornost.

  Na pověrčivé bude platit především motiv kříže a nezáleží na tom, zda je to křesťanský kříž nebo rovnoramenný. Jestli vám kříž vyšel jen jeden, může to znamenat smrt vaši nebo někoho blízkého. Naopak dva a více křížů značí spokojené stáří prožité v blahobytu. Jestli vám vyšel jen jeden a půl kříže, můžete se dohadovat, co jste si to vlastně přichystali. To se ale stejně ukáže teprve s příchodem nového roku.

  Vyjít vám mohou i nejrůznější květiny nebo zvířata a další motivy. Některé motivy mohou být spojené s někým, kdo je vám blízký. Například vyjde-li vám podkova, zamyslete se, jestli neznáte někoho, kdo má blízko ke koním. Když vám spolu s podkovou vyjde ještě jiný symbol, můžete si je vyložit dohromady.

  Zvířata není těžké vyložit. Většinou symbolizují to, jakou o nich máme zakořeněnou představu. Zatím co ryba bude značit klid a mlčenlivost, had může znamenat zradu a úskok.

  Mnohé vám mohou napovědět také tvary v podobě stromů. Zatím co rozvětvený bohatý strom může znamenat plodný rok, suchá nezajímavá větévka může znamenat spíše chřadnutí.

  Vždy si však uvědomte, že i když budete mít pocit, že vám vyšlo něco negativního, někdy k nám tyto informace přicházejí právě proto, abychom měli možnost je změnit a připravit si tak svou vlastní budoucnost sami.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma kdy se


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás