Jak poznat, že dítě špatně slyší

Klára Hrnčířská
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak poznat, že dítě špatně slyší

  Jak reagují slyšící děti v prvním roce života

  Nejprve si řekněme, že sluch dítěte je vyšetřován hned v porodnici, a to speciálním ORL přístrojem, kterým sleduje práci bubínků. Tímto krokem se ihned detekují ty nejvýraznější sluchové vady, ale zdaleka ne všechny.

  Jak by vlastně mělo reagovat správně slyšící dítě? Podívejme se na průřez reakcemi během prvního roku života.

  Pokud dítě nemá problémy se sluchem, bude správně slyšet už jako novorozenec. Jestliže uslyší hlasitý zvuk, může se vylekat nebo tím směrem při nejmenším otočit hlavu. Stále ale není schopno rozeznat zvuky podrobněji.

  Teprve od druhého měsíce života je dítě schopno rozlišit výšku a hloubku tónu a také přikládá větší význam intenzitě jednotlivých zvuků.

  Od třetího a čtvrtého měsíce života je dítě schopno rozeznat jednotlivé lidi podle hlasu. Také si začíná všímat vašeho vyjadřovacího způsobu a začíná se postupně učit opakovat některé samohlásky a souhlásky.

  Od šestého a pátého měsíce si dítě všímá vašeho vlastního smíchu a má snahu ho napodobovat.

  V devátém měsíci už si je dítě schopno všimnout, že k některým zvukům připojujete také určitá gesta a začíná je samo opakovat.

  Teprve koncem jednoho roku života se dítě začíná učit opakovat některá slova, která od vás slyší.

 2. Jaké jsou příznaky u neslyšících dětí

  Teď se podívejme přímo na příznaky u neslyšících dětí, ať máte srovnání. Zatím co dítě, které má sluch v pořádku, je na vás schopno reagovat a snaží se od malička napodobovat to, co od vás samo slyší, u dětí s postižením sluchu je to jiné.

  Takové dítě nebude reagovat na nic z toho, co mu říkáte a nebude si většinou ani schopné všimnout, že na něho mluvíte, dokud vás přímo neuvidí.

  Jestli je sluch dítěte poškozený, může se často stávat, že bude dítě chtít, abyste zopakovali to, co jste právě řekli.

  Špatně slyšící dítě vás bude mít tendenci prvně najít pomocí zraku, než si bude jisto, že na něj skutečně mluvíte.

  D9těti se bude také špatně učit mluvit. Nebude umět dobře vyslovit jednotlivá slova a věty, respektive nebude je od vás slyšet, aby se je mohlo učit opakovat. Může se stát, že dítě také začne mluvit výrazně později než jeho vrstevníci. Špatný sluch se může odrazit také na špatných výsledcích ve škole.

  Dítěti může také dělat problémy zachytit jemné nebo špatně slyšitelné zvuky a může mít problém rozumět, mluví-li v jeho blízkosti více lidí najednou.

 3. Jak se chovají neslyšící děti

  Nyní se podívejme na to, jak se projevují neslyšící děti.

  Protože nás dítě neslyší, můžeme mít podvědomě tendenci na ně zvyšovat hlas, aby nás slyšelo. Dítě je pak nešťastné, protože nedokáže pochopit, proč na něj křičíme.

  Dítě se může také často vztekat nebo působit frustrovaně, protože není schopno slyšet, co mu ostatní říkají a neumí si s tím poradit.

  Může působit také stydlivě, když na něj mluví někdo, na koho není zvyklé.

  Dítě, které špatně slyší, bude také velice tiché a uzavřené. Navíc může působit dojmem neposlušného dítěte, protože není schopno slyšet a plnit vše, co se po něm žádá. To se může pojit i s nízkým sebevědomím.

 4. Jak zkontrolovat sluch u staršího dítěte

  Teď se ještě podívejme, jak zkontrolovat sluch u staršího dítěte.

  Zkuste zjistit, jestli je dítě schopno slyšet i jemné vzdálené zvuky, například mobil zvonící ve vedlejší místnosti nebo tikající budík. Tohle je důležité hlavně v době, kdy dítě nastupuje do základní školy. Kdyby nebylo schopno pracovat s tím, co slyší kolem sebe a vybírat si to podstatné, těžko by se soustředilo.

  Zaměřte se na to, jestli je dítě schopno správně vyslovit sykavky a další obtížněji vyslovitelné prvky. Dítě by také mělo být schopno s jistotou říct, jakou hláskou začíná konkrétní slovo a jakým zvukem končí. V souvislosti s tím je důležité také rozvíjení sluchové paměti pomocí vyprávěných příběhů.

  S dalšími tématy spojenými s dětmi vám poradí naše články Jak naučit dítě na nočníkJak ušetřit za dětské pleny.

 5. Jak se chová nedoslýchavé dítě?

  Specifickou vadou je téměř naprostá nebo úplná hluchota dítěte. Pokud není ztráta sluchu úplná, mohou pomoci naslouchadla. V některých případech je řešením také operace a zavedení kochleárního implantátu. Většina dětí totiž alespoň nějaký zbytkový sluch má, a od toho se lze odrazit.

  Pokud je dítě nedoslýchavé od narození, často na to mohou rodiče přijít až kolem jednoho roku života, kdy většina dětí začíná se svými prvními slůvky. Teprve až se rodičům zdá, že dítě příliš dlouho nemluví, napadne je, že by něco mohlo být jinak. Často se tedy na to přijde až kolem patnáctého měsíce.

  V takových případech se mohou rodiče obrátit na centra, která se specializují na komunikaci s dětmi se sluchovým postižením. K rodině může pravidelně docházet pracovnice centra, která rodičům pomůže s komunikací se sluchově postiženým dítětem a podpoří je v prvních fázích sžívání se s touto změnou.

  Ať už je vada sluchu jakkoli vážné, i nedoslýchavé děti se nohou naučit mluvit za předpokladu, že mají správné logopedické vedení. Mohou se stejně jako ostatní děti naučit číst a psát a vystudovat vysokou školu.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma dítě


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás