Jak připravit dítě do 1. třídy

Silva Páčová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak připravit dítě do 1. třídy

  Jak poznat, že je dítě na školu zralé

  Možná si kladete otázku, jestli je vaše dítě na školu zralé či nikoliv. Co to vlastně je školní zralost a jaké faktory ji ovlivňují?

  Aby dítě bylo ve škole úspěšné, což si jako rodič samozřejmě přejeme, mělo by být sociálně, fyzicky a psychicky zralé. Pod pojmem školní úspěšnosti však nehledejme jen samé jedničky. Jedná se také o zvládnutí požadavků, které škola na dítě klade a o vzájemnou spolupráci mezi dítětem, učitelem a ostatními dětmi.

  Fyzicky zralé dítě

  Fyzicky zralé dítě je dítě, které, jednoduše řečeno, unese plnou aktovku. Dnešní trh již nabízí velké množství školních tašek a batohů i pro děti menšího vzrůstu. Fyzický problém se však může negativně odrazit i ve školní jídelně, kdy dítě neunese tác s obědem nebo nedosáhne na odkládací okénko.

  V mnohém směru se řečené jeví jako malichernosti, ale děti občas dokážou být škodolibé a na dítě mohou posměšky či neúspěch způsobený menším vzrůstem působit negativně a vyvolat tak následnou negaci ke škole.

  Mezi fyzickou zralost můžeme taktéž zařadit i dostatečně rozvinutou hrubou (dítě by mělo umět běhat a skákat snožmo i po jedné noze) a jemnou motoriku (mělo by zvládat stříhání, modelování, navlékání korálků, nedržet křečovitě tužku v nesprávném úchopu).

  Sociálně zralé dítě

  Sociálně zralé dítě je dítě, kterému nevadí kolektiv a práce v něm. Uznává pravidla a normy tohoto kolektivu a dodržuje je. Své chování umí přizpůsobit dané situaci a přizpůsobit se jí. Mezi sociální zralost můžeme zařadit i umění verbální a neverbální komunikace. Sociální zralost se velmi dobře pěstuje již v mateřské škole. Ve škole se nadále rozvíjí.

  Psychická zralost

  Rozhodně není důležité, aby dítě před vstupem do první třídy umělo číst a počítat. Mělo by se však umět orientovat v základních geometrických tvarech, barvách, znát své jméno a jména svých nejbližších, vědět, kde bydlí.

  Důležitou součástí je schopnost umět se koncentrovat delší dobu na zadaný úkol. V tomto mají mnohé děti v dnešní době nedostatky. Odbíhají od práce, skáčou do řeči, ruší ostatní, jsou roztržité, nedokončí zadaný úkol.

 2. Jaké jsou faktory ovlivňující školní úspěšnost

  Mezi významné faktory, které ovlivňují úspěch dítěte ve škole, patří řeč, paměť, pozornost a zdravotní indispozice. Nelze však opomenout ani faktory působící na dítě zvenku a těmi jsou rodina, osobnost učitele, sebehodnocení a patřičná motivace.

  Vady řeči jsou významným činitelem při neúspěchu ve čtení a posléze i psaní. Dítě má často problém se sluchovou analýzou a syntézou slov. Nedostatečně rozvinutá paměť brání k rychlému osvojení učiva. Nesoustředěnost ovlivňuje celkovou výuku.

  Rodina dítě zásadně ovlivňuje svým postojem ke škole, požadavky, které na dítě klade nebo problémy, s kterými se potýká.

  Aby dítě bylo ve škole úspěšné, snažíme se o pozitivní motivaci a přístup. Zbytečně dítě ani sebe nestresujeme. Nehodnotíme výukové metody ani osobnost učitele přímo před dítětem. Snažíme se dítěti co nejvíce naslouchat, ale také sdělené informace ověřovat.

 3. Jak se připravit k zápisu

  Na většině škol se již nesetkáte s klasickým zápisem, kde by dítě v pozoru odrecitovalo básničku, zavázalo si tkaničky, vzalo si dáreček a bylo přijato do první třídy. Pedagogové se dnes snaží, aby první setkání dítěte se školou bylo co nejpříjemnější. Zápisy se tak většinou nesou v duchu pohádek a her.

  Co by však vaše dítě mělo u zápisu zvládnout? V prvé řadě by se mělo v klidu odpoutat od rodiče a začít bez většího strachu komunikovat s učitelem. Dítě nezralé bude plakat, nepustí se maminky, předvede scénu hned v úvodu.

  Při rozhovoru učitel nenápadně zjišťuje řečové nedostatečnosti, velikost slovní zásoby a základní matematické či čtenářské dovednosti. Při kresbě postavy nebo při psaní jména můžeme zase pozorovat rozvinutost jemné motoriky.

  Mezitím, co je dítě nenápadně testováno, vy jako rodič vyplníte nezbytnou dokumentaci.

 4. Jak připravit dítě na školní docházku

  Aby byl začátek pro nás i pro naše dítě co nejjednodušší, je dobré se připravovat již pár týdnů či měsíců dopředu. Dítěti bychom měli zajistit pravidelný režim spánku. I když je to o letních prázdninách mnohdy neřešitelný úkol, naši důslednost záhy oceníme.

  Dítě by mělo chodit spát a vstávat přibližně ve stejnou dobu a pokud to neumí, naučit se pravidelně snídat. Ve školce je přece jen více prostoru na to, aby se dítě najedlo i po svém příchodu, ve škole už takový luxus nenajdeme.

  Zvládání správné sebeobsluhy ocení zejména paní učitelky. Při převlékání do tělocviku i v jídelně. Mnohé děti mají problém s hygienickými návyky. Umytí rukou po toaletě a utření zadečku by měl umět každý prvňáček.

 5. Kdy uvažovat o odkladu

  Vy nejlépe znáte své dítě. Pokud nejste stoprocentně přesvědčeni, že vaše dítě bude v první třídě úspěšné, nenechejte se zviklat kýmkoliv jiným. Pozorujte, ptejte se na názor. Paní učitelky ve školce, logoped, ke kterému případně chodíte i učitelé u zápisu vám mohou dát cenné rady. Výsledné rozhodnutí však stejně zůstává v rukou rodiče.

  O odkladu byste měli uvažovat tehdy, pokud dítě nesplňuje všechny výše zmíněné podmínky zralého dítěte. A také tehdy, když se u něj projevuje větší měrou jakákoliv logopedická nedostatečnost. Při léčitelném zdravotním handicapu může roční odklad také pomoci. Přece jen je první třída pro dítě velkou zátěží jak fyzickou, tak psychickou.

 6. Kdy navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu

  Pokud máte jakékoliv pochyby o zralosti svého dítěte, nebojte se navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu ještě před samotným zápisem. Paní psycholožky vám svými zkušenostmi mohou velmi pomoci.

  Jelikož se termíny po zápisech v poradnách rychle plní, objednejte se co nejdříve. Mnohdy se stane, že dostanete termín až o letních prázdninách, což už je velmi stresující jak pro vás, tak pro dítě, které neví, jestli do školy půjde či nikoliv.

  Do poradny můžete být odesláni i školou. Pokud pedagogové shledají, že se jim dítě jeví u zápisu jakkoliv nezralé, doporučí vám toto opatření. Poté záleží opět na vašem rozhodnutí, co dál.

 7. Jak připravit sebe na první třídu

  Možná se tato otázka zdá úsměvná, ale příprava rodiče na první třídu je neméně důležitá jako příprava budoucího prvňáčka. Vystresovaný rodič dokáže mnohdy nadělat více škody než užitku. Jak tedy na to?

  Zkuste zajistit klidné domácí prostředí na školní přípravu. Nespěchejte na sebe ani na dítě. Mluvte spolu. Buďte důslední – v pravidelnosti spánku, v čase školní přípravy, v chystání věcí na druhý den. Nechtějte být perfektní… (zrovna vaše Barunka nemusí jako první přinést do školy toaletní papír, když máte do večera pracovní poradu…)

  Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebojte se obrátit na třídního učitele. A v neposlední řadě se naučte relaxovat. První třída je sice krásná, plná dojemných a nezapomenutelných okamžiků, ale náročná jak pro dítě a učitele, tak i pro rodiče.

 8. Jaké pomůcky do 1. třídy

  Než poprvé zazvoní školní zvonek, nastává chaos v přípravách pomůcek do první třídy. Jak se vyznat v číslech sešitů? Jaké pastelky jsou nejlepší? Budeme potřebovat pero hned 1. září?

  Tyto a mnohé další otázky vám zodpoví budoucí paní učitelky či páni učitelé na třídních schůzkách, které většina škol uskutečňuje již před letními prázdninami. Každá škola požaduje po rodičích něco jiného. Od státu má nárok každý prvňáček na balíček pomůcek v určité hodnotě.

  Tento balíček si však sestavuje paní učitelka podle vlastního uvážení. Proto je zbytečné ihned po úspěšném zápisu běžet do papírnictví a začít nakupovat. První třída je náročná nejen psychicky, ale i finančně, proto se s nákupy neunáhlujte.

  Jestliže jste ve finanční tísni, můžete si o příspěvek na školní pomůcky zažádat na odboru sociálních služeb nebo si hlídat ceny školních pomůcek u jednotlivých obchodních řetězců.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma dítě


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás