16 otázek k daňovému přiznání: Kdy daní důchodci, jak správně uplatnit daňový bonus a slevu na manželku

Lenka Chládková
Publikováno 18. března 2019

Pro někoho je vyplnění daňového formuláře otázkou pár minut, pro jiné jsou daně tvrdým oříškem. A není divu. Každým rokem vstupují v platnost různé změny a praxe často přináší situace, které jsou z daňového hlediska přinejmenším komplikované.

Daňový základ je možné snížit díky slevám, bonusům a nezdanitelným částkám. Jenže právě u těchto položek se podle vyjádření Finanční správy nejvíce chybuje. A protože se termín pro podání daňového přiznání nezadržitelně blíží, připravili jsme souhrn nejčastějších dotazů souvisejících s daněni. Odpovědi jsme hledali u daňových expertů a na Finanční správě.

Dokdy podat daňové přiznání, jak prodloužit lhůtu, penále za pozdní zaplacení a dalším praktickým informacím se věnujeme v článku Daňové přiznání na poslední chvíli, kdo musí podávat daňové přiznání, přehled daňových slev a další zákonné povinnosti řeší Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2018/2019: Průvodce, formulář, rady. Kompletní návod, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu a čísla účtů finančních úřadů pro placení daní v jednotlivých krajích najdete v článku Jak zaplatit daň.

 1. Byl jsem zaměstnán u jednoho zaměstnavatele, k říjnu 2018 jsem ukončil pracovní poměr a do konce roku jsem byl na úřadu práce. Z bývalého zaměstnání jsem obdržel potvrzení o zdanitelných příjmech. Daňové přiznání tedy musím podat sám?

  Na požádání Vám mohl roční zúčtování daní provést bývalý zaměstnavatel, ale lhůta pro podání žádosti vypršela 15. února 2019.

  Nicméně do pondělí 1. dubna 2019 si můžete na základě potvrzení o zdanitelných příjmech podat zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání sám.

 2. Jako OSVČ řeším daně již několik let prostřednictvím výdajového paušálu. Vážou se pro rok 2018 pro použití výdajových paušálů nějaké zvláštní povinnosti nebo omezení?

  Paušální výdaje za rok 2018 lze uplatnit pouze do částky 1 000 000 Kč zdanitelného příjmu. Ale můžete zároveň uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.

  Jinak platí, že za rok 2018 lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslných živností, nejvýše však do částky 800 000 Kč, 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše však 600 000 Kč.

  U jiných příjmů ze samostatné činnosti s výdajovým 40% paušálem lze uplatnit nejvýše 400 000 Kč a u 30 % paušálních výdajů do částky 300 000 Kč.

 3. V dubnu 2018 nastoupila manželka na mateřskou, následně na rodičovskou. Mohu si za ni odečíst slevu na vyživovanou manželku?

  Slevu na dani na vyživovanou manželku lze odečíst, pokud její příjmy za celý rok 2018 nepřesáhly 68 000 Kč.

  Do těchto příjmů se započítávají například veškeré hrubé příjmy od zaměstnavatele, příjmy z podnikání, nájmu, podpora v nezaměstnanosti, dávky nemocenského pojištění tedy mateřská, nemocenská či ošetřovné. Rodičovský příspěvek coby dávka státní sociální podpory se do příjmů se nezahrnuje.

 4. Žena byla celý rok 2018 na rodičovské, ale manželé jsme až od června 2018. Mohu uplatnit slevu na vyživovanou manželku?

  Pokud Vaše manželka neměla za celý 2018 vyšší příjmy než 68 000 Kč, přičemž rodičovský příspěvek se do těchto příjmů nezapočítává, je možné uplatnit slevu ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění slevy.

  Pokud jste se vzali v průběhu června, pak lze uplatnit slevu od července do prosince 2018. Sleva bude ve výši 6× 2 070 Kč, tedy 12 420 Kč.

 5. S manželem jsme rozvedení a máme dvě děti ve střídavé péči. Můžeme oba uplatnit daňové zvýhodnění, každý na šest měsíců?

  Ano, v takovém případě můžete oba uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti v délce šesti měsíců.

  Slevu ale nesmíte uplatňovat ve stejných měsících, proto je k Vašemu daňovému přiznání třeba doložit čestné prohlášení bývalého manžela o uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti v konkrétních měsících, stejně tak Váš bývalý manžel dokládá k daňovému přiznání Vaše čestné prohlášení.

 6. S manželkou vychováváme celkem 3 děti, dvě děti jsou z manželčina předchozího vztahu, nejmladší dítě je společné. Jak je to s daňovou slevou na vyživované děti? Mám nárok na uplatnění zvýhodnění za všechny 3 děti?

  Ve Vašem daňovém přiznání si můžete uplatnit všechny vyživované děti, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.

  Za vyživované dítě poplatníka je podle zákona dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů nebo dítě druhého z manželů. Podmínkou je, aby děti žily s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

  Pokud se jedná již o zletilé dítě, které studuje, považuje se za vyživované dítě až do 26 let. V daňovém přiznání nejdříve uveďte společné děti, pak děti z prvních manželství.

 7. Mohu v daňovém přiznání uplatnit školkovné – slevu za umístění dítěte i v případě soukromé školky?

  Slevu za umístění dítěte lze uplatnit nejen pro soukromou školku, ale i pro školku firemní nebo lesní, případně také pro soukromé jesle.

  Zařízení však musí splňovat požadavky školského zákona. Tuto slevu na dani může uplatnit v rámci jedné společně hospodařící domácnosti pouze jeden z rodičů a to až do výše 12 200 Kč za každé vyživované dítě, odečtená částka ale zároveň nesmí přesáhnout skutečně vynaložené výdaje za umístění dítěte. Stravné se do výdajů nezapočítává.

  Nárok na slevu se prokazuje potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v daném zdaňovacím období.

 8. Syn studuje prezenční formou vysokou školu a zároveň podniká. Svoje příjmy daní, mimo základní slevy na poplatníka uplatňuje také slevu na studenta. Mohu si i přesto uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, nebo na něj nemám nárok?

  Pokud s Vámi syn žije ve společné domácnosti a soustavně se připravuje na budoucí povolání a není mu více než 26 let, můžete na něj uplatnit daňové zvýhodnění.

  Syn jako pracující student má podle zákona nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a současně si může odečíst 335 Kč za každý měsíc studia. K daňovému přiznání je nutné doložit potvrzení o studiu.

 9. Jsem důchodce, pobírám starobní důchod a kromě toho mám příjem z pronájmu nemovitosti. Navíc mám dvaadvacetiletou dceru, která nyní studuje na vysoké škole. Musím podávat daňové přiznání a mám nárok na daňový bonus?

  Jako důchodce přiznáváte pouze příjmy z nájmu a to pouze v případě, že inkasujete více než 15 000 Kč. Příjmy z pravidelně vypláceného důchodu se do daňového přiznání neuvádí, pokud nemáte důchod větší než 36 600 Kč měsíčně.

  Daňový bonus můžete uplatnit pouze v případě, že jste za rok 2018 vydělal alespoň šestinásobek minimální mzdy, což je 73 200 Kč. Daň se platí ze zisku, tedy z příjmů bez výdajů, přičemž výdaje můžete odečíst ve skutečné výši, nebo 30% výdajovým paušálem.

 10. Jsem důchodce a každoročně si přivydělávám prodejem ovoce a zeleniny ze své zahrady. V roce 2018 jsem si celkem vydělal 17 000 Kč. Musím podávat daňové přiznání?

  Neměl-li jste kromě důchodu jiný příjem, nemáte povinnost podávat daňové přiznání, protože příjmy z příležitostné činnosti jako je například prodej ovoce, zeleniny či medu z vlastní produkce, jsou od daně osvobozené až do výše 30 000 Kč.

 11. Jsem v důchodu, během roku 2018 jsem si občasně přivydělával na dohodu o provedení práce. Odměnu za práci můj zaměstnavatel danil srážkovou daní. Mohu získat odvedené daně prostřednictvím daňového přiznání nazpět?

  Ano, pokud byla Vaše měsíční odměna do 10 000 Kč a nepodepisoval jste prohlášení k dani, pak Vám z hrubé odměny byla odvedena 15% srážková daň.

  Tuto daň získáte nazpět, jestliže podáte daňové přiznání a uplatníte slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, přitom roční zdanitelný příjem musí být nižší než 165 500 Kč. Důchod se do zdanitelných příjmů nezapočítává, pokud není jeho měsíční výše větší než 36 600 Kč.

  Přílohou k Vašemu daňovému přiznání musí být potvrzení zaměstnavatele o výši Vašich příjmů a srážkové dani.

 12. Mohu využít slevu na studenta, i když studuji vysokou školu dálkově?

  Pro dálkovou neboli kombinovanou formu vysokoškolského studia si lze v daňovém přiznání odečíst základní slevu ve výši 24 840 Kč a také slevu na studenta ve výši 4 020 Kč.

  To je ale možné pouze v případě, že Vám není více než 26 let. Slevu na studenta je možné odečíst také po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let.

 13. Před několika lety jsem si vzala hypotéku na byt, smlouva je psaná jen na mě, ale nyní jsem na rodičovské dovolené a nemám příjmy, na kterých bych si mohla odečíst úroky z hypotéky. Mohl by si je odečíst můj přítel?

  Úroky z hypotéky si může ze základu daně odečíst pouze poplatník, který v úvěrové smlouvě figuruje jako dlužník nebo spoludlužník.

  Rovněž musí být splněna podmínka, že nemovitost financovanou úvěrem vlastní nebo spoluvlastní a tato nemovitost slouží k vlastnímu bydlení. Jinými slovy, Váš přítel si úroky odečíst nemůže, není-li uveden v úvěrové smlouvě.

 14. Minulý rok jsme prodali rodinný dům, ve kterém jsme bydleli od roku 2001. Musíme zahrnout příjem z prodeje do daňového přiznání?

  Ne, příjem z prodeje Vašeho domu je od daně osvobozen. Příjmy z prodeje bytu či domu jsou od daně osvobozeny, pokud v nemovitosti bydlíte minimálně 2 roky před prodejem, nebo ji vlastníte více než 5 let.
  Jestliže je ale prodávána nemovitost, ve které prodávající bydlel méně než 2 roky, bude příjem od daně osvobozen pouze v případě, že za peníze získané prodejem bude nejpozději do jednoho roku pořízen byt či dům určený k vlastnímu bydlení. Přijetí částky je ale třeba oznámit správci daně do konce příslušného zdaňovacího období.

  Použije-li prodávající na novou nemovitost jen část peněz z prodeje, je od daně osvobozena pouze tato část, zbývající prostředky je nutné zdanit.

 15. V roce 2018 jsem měl příjmy v ČR, ale na můj eurový účet mi byly zasílány také příjmy z Německa. Jak mám příjmy zdanit a jaký mám použít kurz pro přepočet měny?

  Jste-li daňový rezident České republiky (pobýval jste v roce 2018 alespoň 183 dnů na území ČR) uvedete v daňovém přiznání všechny příjmy, jak příjmy z ČR tak příjmy z Německa.

  V účetnictví poplatníků se pro daňové účely používají kurzy vyhlášené Českou národní bankou. Jestliže není vedeno účetnictví, pak se užívá stanovený jednotný kurz měn. Konkrétní kurzy pro rok 2018 najdete v Pokynu Generálního finančního ředitelství GFŘ D – 40.

 16. Mám trvalé bydliště na Slovensku, ale celý rok podnikám a žiji v ČR. Daňové přiznání mám podat v Česku, nebo na Slovensku?

  Podle Vašeho dotazu splňujete podmínky pro rezidenta České republiky. Každý, kdo pobývá na území České republiky alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce je rezidentem České republiky.

  A rezident ČR je povinen danit veškeré příjmy v České republice.


HZ
Helena Zimmelová 27.03.2019 – 13:45

Dobrý den , zaujal mě čl 14) o dani z příjmu domu. Od kdy platí, že příjmy z prodeje domu jsou od daně osvobozeny, jestliže jsem vlastnila (1/8) více než 5let ???? Děkuji za odpověď. Helena Zimmelová

Odpovědět

Lenka Chládková
Lenka Chládková redaktor Skrblíka 27.03.2019 – 14:45

Dobrý den, osvobození od daně se v tomto případě řídí dle §4 odst.1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který je účinný od 1.1.1993. Od této doby byl zákon celkem 121x novelizován, pokud potřebujete znát datum účinnosti výše zmíněné části, doporučuji se bud' obrátit na zkušeného daňového poradce, nebo projít jednotlivé novely zákona o daních z příjmu třeba na stránkách ZákonyProLidi.cz.

Odpovědět

Napsat komentář

Další články z kategorie Dotazy na…


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás