Jak využít FKSP

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak využít FKSP

  Co je FKSP

  č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

  Jde o peněžní fond, který pro své zaměstnance musí povinně tvořit každý zaměstnavatel, který je organizační složkou státu, státním podnikem, příspěvkovou organizací státu či územní samosprávy (kraje, obce). Jedná se v podstatě o formu zaměstnaneckých benefitů, které zaměstnanci čerpají právě z tohoto fondu.

  Nejznámějším je příspěvek na dovolenou, na závodní stravování, na podporu zdraví, na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, dále příspěvky na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění apod.

 2. Kdo musí vytvářet FKSP

  Jak jsme již zmínili, jsou to všechny organizační složky a příspěvkové organizace zřízené státem, krajem nebo obcí. Jinými slovy jde o všechny veřejné školy a školská zařízení, veřejná zdravotnická zařízení, soudy, armáda, policie, věznice, technické služby, úřady, veřejná kulturní zařízení, státní podniky apod.

 3. Jak se generují peníze ve FKSP

  Peníze odváděné do FKSP jsou přímo součástí rozpočtu dané organizace, který tato získává od svého zřizovatele. Nejde tedy o rezervní fond, kam by se odváděly případné přebytky hospodaření, ale o plánovaně naplňovanou finanční kapitolu rozpočtu dané organizace.

  Výše finančních prostředků je závislá jak na počtu zaměstnanců, tak na procentní výši příspěvku vypočtené z celkových nákladů na mzdy zaměstnanců, konkrétně jde o dvě procenta z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů všech zaměstnanců.

  Peníze patřící do FKSP se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank nebo České národní banky, nesmějí být míchány s ostatními provozními financemi organizace.

 4. Kdo schvaluje využití prostředků z FKSP

  V případě využití prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb je rozhodujícím činitel jak zaměstnavatel, tak také odborový orgán vytvořený v každé z organizací. Kde odbory chybějí, tam rozhoduje pouze zaměstnavatel, tedy vedení organizace.

 5. Jak využít FKSP

  Peníze z FKSP nejsou převoditelné do běžného provozu organizace, ale musejí se poskytnout konkrétním zaměstnancům, ovšem pouze a jedině formou benefitu – tedy ne v hotovosti, nýbrž jako příspěvek na předem schválenou akci, péči, produkty nebo pojištění (spoření).

  Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb přímo říká, že „veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních zápůjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.“

  Vyhláška dále v § 4 – 14stanoví konkrétní možnosti, na co se dá z FKSP přispívat, na co zaměstnanci půjčit, co zaměstnanci uhradit atd. Shrňme tyto možnosti do základního seznamu, podrobnosti najdete právě ve zmíněné vyhlášce. Z fondu FKSP lze poskytovat:

  1. příspěvek na akce v zařízení sloužících kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků, kam patří zejména:
   1. kulturních zařízení,
   2. rekreační zařízení,
   3. sportovní a tělovýchovná zařízení,
   4. rehabilitační zařízení včetně masáží
   5. zařízení pro zájmovou činnost
  2. příspěvek na náklady na provoz zařízení péče o dítě (školné v mateřské škole, v zařízení poskytujícím služby péče o dítě v dětské skupině)
  3. příspěvek na provoz autobusu, a to v rozsahu pro potřeby zařízení sloužícího kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků
  4. příspěvek na dopravu zaměstnance hromadnou dopravou do zaměstnání
  5. příspěvek na vitaminové prostředky,
  6. příspěvek na závodní stravování
  7. příspěvek na vzájemnou výměnnou rekreaci, zájezd, kulturní či sportovní akci nebo soutěž (při zachování vzájemnosti FKSP obou organizací)
  8. příspěvek na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,
  9. příspěvek na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,
  10. příspěvek na očkování proti infekčním onemocněním
  11. příspěvek na penzijní připojištění (staré penzijko) nebo doplňkové penzijní spoření (nové penzijko), nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů
  12. příspěvek na soukromé životní pojištění
  13. příspěvek na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům
  14. příspěvek na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků
  15. příspěvek na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy
  16. zápůjčku na pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení nebo na rekonstrukci vlastního bydlení. Zápůjčka je v takovém případě bezúročná
  17. sociální výpomoc zaměstnancům či jejich nejbližším pozůstalým
  18. příspěvky odborové organizaci
  19. věcné nebo peněžní dary zaměstnancům za mimořádnou aktivitu nebo při pracovních výročích, při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, dále při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu
  20. pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě úmrtí zaměstnance.

  V oblasti zdravotní péče je možno přispívat jen tam, kde není plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Možnosti darů, zápůjček nebo sociální výpomoci jsou ve vyhlášce omezeny konkrétními částkami i příjemci.

  Příspěvkem přitom podle této vyhlášky, pokud není přímo stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů, tedy zaplacení celé ceny.

 6. Má zaměstnanec nárok na čerpání prostředků z FKSP?

  Nikoliv, na čerpání příspěvků z FKSP není stanoven nárok, nelze jej jakkoliv vynutit, a to ani soudní cestou. Legislativa však předpokládá uplatnění zásady rovnosti mezi zaměstnanci, jinými slovy že by pro zaměstnance na obdobných pracovních postech měla platit obdobná pravidla čerpání FKSP.

  Možná vás zajímá i jak využít hypotéku nebo jak využít LinkedIn.


js
jana step 17.12.2020 – 18:17

dobrý den, kde ve vyhlášce najdu kdo schvaluje využití prostředků z FKSP vy píšete: V případě využití prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb je rozhodujícím činitel jak zaměstnavatel, tak také odborový orgán vytvořený v každé z organizací. Kde odbory chybějí, tam rozhoduje pouze zaměstnavatel, tedy vedení organizace. v naší organizaci odbory nemáme, ale přesto vedení požaduje účast na schůzi FKSP a zápis ze schůze a hlasování o využití prostředků.

Odpovědět

MS
Marie Szlauerová 15.04.2021 – 13:39

Dobrý den, chtěla bych informace ohledně životního jubilea - zda lze jako věcný dar chápat poukaz na masáže? Pokud ano, zda je možno tento dar proplatit fakturou a pod jakým článkem nebo paragrafem jde dohledat. Děkuji Szlauerová Marie

Odpovědět

ú
účetní 13.05.2021 – 10:31

Lze jednomu zaměstnanci vyplatit z FKSP v tomtéž roce peněžní dar jak k životnímu tak i pracovnímu výročí ? děkuji za odpověd

Odpovědět

PS
Petr Sus 14.05.2021 – 11:14

Dobrý den mám dotaz da, se FKSP vyuzit na zaplaceni autoškoly ?

Odpovědět

H
Hana 08.07.2021 – 11:24

Dobrý den, mám dotaz ohledně čerpání FKSP na dovolenou. Jsem zaměstnána ve školství a letos jsem onemocněla. Můžu čerpat příspěvek z FKSP i v době pracovní neschopnosti? ( Jsem onkologický pacient a na dovolenou můžu jet). Děkuji Hana

Odpovědět

H
Helena 08.07.2021 – 14:58

Dobrý den, lze uplatnit z fondu FKSP celodenní rodinné vstupné do aquaparku? Předem děkuji za odpověď

Odpovědět

R
Renata 16.08.2021 – 20:51

Dobrý den ,lze uplatnit z fondu FKSP na celodenní výlet lodí i oběd pro rodinu?? Děkuji za odpověď

Odpovědět

J
Jana 03.01.2022 – 16:43

Dobrý den, prosím o radu. Z FKSP jsme si do práce koupili stejné oblečení a boty. Nyní z práce odcházím a zaměstnavatel trvá na tom, že tam musím oblečení i obuv nechat, že jde o majetek školy. Má zaměstnavatel právo mi oblečení a obuv nedat?

Odpovědět

L
Lucie 28.01.2022 – 13:45

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda může zaměstnanec použít příspěvek na zhotovení nových zubů. Děkuji za odpověď.

Odpovědět

IL
Ivana Laláková 24.02.2022 – 10:05

Dobrý den, může příspěvková organizace pořídit s FKSP svým zaměstnancům karty ISIC? děkuji za odpověď.

Odpovědět

I
Irena 08.07.2022 – 19:27

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když jsem odcházela dříve než my končila smlouva, mám nárok na doplacení FKPS, které jsem tím pádem nevybrala?

Odpovědět

MD
Martin Dušek 29.09.2022 – 08:40

Dobrý den, může zaměstnavatel zaplatit příspěvek na rok 2023 už v roce 2022? Únorovou rekreaci chce provozovatel rekr. zařízení proplatit už v říjnu. Děkuji.

Odpovědět

EI
Eva Indrová 20.11.2022 – 17:38

Dobrý den, chci se zeptat, když využiji příspěvek v daném roce př.fakturou se v roce 2022 vyčerpá obnos peněz na rekreaci, je možné aby realizace - tedy rekreace proběhla v roce následujícím 2023? Děkuji za odpověď Eva Indrová

Odpovědět

L
Lucie 22.11.2022 – 09:32

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda je možné čerpat příspěvek z FKSP na zakoupení permanentky na plavání? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

L
Lenka 14.12.2022 – 07:57

@Irena: Na doplacení nevyčerpané částky po ukončení pracovního poměru nemáte. Veškeré nároky musíte vyčerpat ještě v době trvání. Hezký den

Odpovědět

L
Lenka 14.12.2022 – 08:02

@Lucie: Ano, na permanentky plavání lze hradit, ale jen v případě, že je tato položka v rozpočtu FKSP (ve směrnici o FKSP) rozpočtována. Zaměstnavatel je musí objednat a pak následně proti podpisu zaměstnanci vydat. Upozorňuji, že by se mělo jednat o položku, kterou můžou čerpat i ostatní zaměstnanci, takže se ve většině případů jedná o hromadnou objednávku nějaké konkrétního počtu.

Odpovědět

K
Karolína 27.01.2023 – 13:43

Dobrý den, v naší mš proplaci paní ředitelka z Fondu FKSP pouze část platby za obědy. Kolegyně ( bez zdrav. problémů) nechce obědy odebírat, ale vyžaduje jako náhradu permanentku na bazén ve stejném částce jako máme my, ostatni zaměstnci cca 1000 kč/ měsíc. Je ve zkušební lhůtě. Má na to nárok?ďekuji

Odpovědět

a
aa 04.03.2023 – 12:58

Nárok rozhodně nemá, je to její volba, že nechce chodit na obědy. Fond není o tom, aby všichni dostali přesně stejně.

Odpovědět

p
pavel 08.03.2023 – 18:36

dobry den je nárok na FKSP v době mateřské dovolené

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 17.03.2023 – 14:30

Dobrý den, FKSP nejde zpravidla uplatnit v době pracovní neschopnosti ani mateřské dovolené.

Odpovědět

J
Jana 13.04.2023 – 12:20

Dobrý den, pokud organizace provozuje rekreační zařízení a veškeré náklady jsou hrazeny z FKSP je možné uzavřít smouvu (DPP, DPČ) se správcem areálu a hradit tento náklad z FKSP?

Odpovědět

P
Petra 13.04.2023 – 12:36

Dobrý den, lze čerpat z FKSP za zubní náhradu, kterou neplatí zdravotní pojišťovna? Děkuji

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 13.04.2023 – 18:29

Dobrý den, Petro, z FKSP lze přispívat zaměstnancům na preventivní péči sektoru dentální hygieny a zubní prevenci, atd. Zubní náhrada by se tak dala brát za léčebnou péči za účelem navrátit pacientovi dřívější kvalitu života a FKSP by tímto způsobem mělo jít čerpat (nesmí být však hrazeno pojišťovnou, což jak uvádíte není).

Odpovědět

E
Eva 06.05.2023 – 15:16

Dobrý den, z FKSP hradíme teambuildingovou akci mimo pracovní dobu, účast zaměstnanců není povinná. Někteří zaměstnanci se tedy rozhodnou nezúčastnit - mají nárok na nějakou kompenzaci? Konkrétně jsme hradili např. večeři a dožadují se dodatečně poukázky do stejné restaurace. Děkuji.

Odpovědět

MB
Macek Bohumír 17.09.2023 – 10:36

Dobrý den,mám nárok na čerpání příspěvku na rekreaci i po odchodu do důchodu.Pracoval jsem 12 let ve školství jako školník. Děkuji za odpověd.

Odpovědět

A
Alena 10.11.2023 – 09:23

Dobrý den, pracuji ve školství, lze z příspěvků FKSP čerpat příspěvek na služby (kadeřnictví, masáže, kosmetiku) jako sociální péče? Děkuji za Vaši odpověď

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak využít


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás