Jak opravit fakturu

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak opravit fakturu

  Co je faktura a jaké jsou její náležitosti

  Faktura sice není definována v právních předpisech, přesto ji všichni dobře známe. Jedná se vlastně o účet, který obdržíte (případně vystavíte) za prodané zboží nebo vykonanou službu.

  Faktury mohou být od:

  • neplátce DPH,
  • plátce DPH.

  U obou osob faktura musí obsahovat:

  • informaci, zda se jedná o výdej či příjem peněz (vydaná / přijatá faktura),
  • identifikaci dodavatele (název/jméno, sídlo, IČ, DIČ),
  • identifikaci odběratele (název/jméno, adresu, popř. IČ a DIČ),
  • číslo daňového dokladu, a popis faktura,
  • jakým způsobem bude provedena platba (hotově/převodem),
  • datum vystavení, datum splatnosti,
  • rozsah a druh služby / množství a druh výrobku.

  U plátce DPH musí být obsaženo:

  • jednotková cena bez daně,
  • základ daně,
  • sazbu daně,
  • výši daně,
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění.

  U neplátce DPH musí být uvedeno:

  • peněžní suma,
  • poznámka o tom, že není plátce DPH.

  Razítko a podpis být nemusí. Razítko není právně upraveno, takže ho nemusíte používat vůbec.

  DIČ má i neplátce DPH, ale doporučuje se uvádět ho pouze při komunikaci s finančním úřadem (jedná se o rodné číslo).

 2. Jak opravit fakturu

  V případě, že zjistíte chybu ve faktuře, dá se poměrně snadno opravit. Opravit faktury můžeme jen takové, které máme u sebe. To znamená: Pokud jsme vydali fakturu a předali ji odběrateli, pak ji už nemůžeme opravovat, protože odběratel by měl stále tu špatnou.

  Bezdokladový způsob

  Jedná se o jednoduchý způsob, při kterém vyznačíme opravu přímo na faktuře.

  Jak na to?

  • Chybu slabě přeškrtnete (tak, aby byl čitelný původní zápis),
  • hned vedle nebo nad chybu napíšete údaj správný,
  • k opravě napište datum, kdy k opravě došlo,
  • připojte i podpis osoby, která je odpovědná za správnost dokladu.

  Dokladový způsob

  Jedná se vlastně o vystavení nového dokladu.

  Jak na to?

  • Na novém dokladu vyznačíte číslo opravovaného a naopak.
  • Může se uvést i důvod opravy.

  Oprava celé faktury

  Můžete se setkat i s tím, že je faktura celá špatně. Neplátce DPH může jednoduše vytvořit tzv. storno fakturu.

  Takováto faktura je označená jako „storno faktura k faktuře č.“. Bude úplně stejná, jen budou použity minusové znaménka.

  Plátce DPH vydává opravný daňový doklad, tzv. dobropis. Dobropis vypadá stejně jako faktura, jen je doplněn o opravované položky s minusovými znaménky.

 3. Jak opravit špatně zaúčtovanou fakturu

  Pokud špatně fakturu zúčtujete, stačí pouze opravit účetní zápis. Sníží se tržby a pohledávky. Následně zaúčtujete správně. To ale lze pouze za předpokladu, že jste na chybu přišli v účetním období, kterého se to týká.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás