Jak se počítá bonus u povinného ručení

Lenka Rutteová
Publikováno 11. ledna 2024
 1. Jak se počítá bonus u povinného ručení

  Co je bonus u povinného ručení

  Bonus u povinného ručení je procentní sleva ze základní ceny povinného ručení. Výše slevy záleží jednak na počtu měsíců, po které trvá vaše povinné ručení (začalo se evidovat v roce 2000), jednak na průběhu povinného ručení – zda jste způsobili dopravní nehodu či ne.

  Třetím faktorem je sama pojišťovna, která za počty měsíců pojištění a jeho průběh dává různé výše slev. Za jeden rok bezeškodného průběhu povinného ručení přidělují pojišťovny 5 až 10 % slevy. Některé pojišťovny počítají bonusy lineárně (za každý rok stejně), jiné progresivně (v prvních letech rychleji).

  Maximální bonus může být až 65 % a dosáhnout se na něj dá od sedmi do třinácti let právě podle metodiky výpočtu bonusů u každé pojišťovny.

 2. Co je malus u povinného ručení

  Malus je opakem bonusu, takže přirážka k povinnému ručení, a to v případě, kdy během trvání povinného ručení způsobíte dopravní nehodu. Tou se připravíte o 36 měsíců bezeškodného průběhu, tedy o bonusy za 3 roky.

  Opět jde o procentní vyjádření, někdy proto může povinné ručení i podražit nad svou základní výši. I dopravní nehody a malusy se evidují centrálně u České kanceláře pojistitelů. Maximální malus bývá u pojišťoven 100 %.

 3. Jak se počítá bonus u povinného ručení

  Výpočet bonusu je trochu komplikovanější, protože každá pojišťovna do něj může zasáhnout trochu jinak. Pojišťovny totiž nastavují ceny povinného ručení samy a dokonce nastavují i maximální možný bonus, který u nich můžete získat, mohou dokonce ovlivnit i procentní výši bonusu. Co ovlivnit nemohou, je počet měsíců, za které máte na bonus nárok. Ale i zde najdeme jednu výjimku.

  Pojďme si postupně popsat tvorbu a výpočet bonusu.

  Jakmile uzavřete první povinné ručení, začíná vás Česká kancelář pojistitelů vést v evidenci Databáze Bonus/Malus (pojistně škodní průběh). Zde eviduje:

  • přehled jednotlivých pojištění s identifikací pojišťovny,
  • dobu jejich trvání
  • přehled případných škodných událostí

  Tyhle informace jsou závazné pro všechny pojišťovny, vždy vám musí uznat ten počet měsíců bonusů, který máte v evidenci. Jedinou výjimkou, kdy může pojišťovna počet bonusových měsíců u povinného ručení sama ovlivnit, je případ začínajících řidičů, kterým může počet měsíců s bezeškodným průběhem dopředu navýšit a zlevnit jim díky tomu povinné ručení hned od začátku.

  Obecně pojišťovny počítají 5 – 10% bonus za každých 12 měsíců povinného ručení s bezeškodní událostí a 36 měsíců odečítají za každou zaviněnou dopravní nehodu. Některé počítají lineárně, jiné progresivně. Zjistit přesnou velikost bonusu u dané pojišťovny lze pouze dotazem přímo na pojišťovnu, obecný výpočet nabídnout nelze.

 4. Na co se vztahuje bonus u povinného ručení

  Měsíce pojištění se přenášejí mezi pojišťovnami, vztahují se totiž na řidiče, nikoliv na pojišťovnu nebo na auto. Pokud máte s manželem nebo manželkou společný vůz a oba jej řídíte bez nehody, měsíce bez nehody se počítají jen tomu, na koho je povinné ručení vozu uzavřeno.

 5. Které pojišťovny nabízejí bonus u povinného ručení

  Všechny pojišťovny nabízejí bonus u povinného ručení, jen každá v jiné výši. Počet měsíců bezeškodného  průběhu musejí respektovat, ale konkrétní bonus si nastavují samy.

 6. Lze převést bonus u povinného ručení mezi pojišťovnami

  Ano, převádí se při každém přechodu k jiné pojišťovně, protože se bonus vztahuje na řidiče, nikoliv na pojišťovnu nebo auto. To je důvod, proč je počet měsíců pojistné historie veden centrálně u České kanceláře pojistitelů, nikoliv u jednotlivých pojišťoven.

  Také je vhodné vědět, jak zrušit  povinné ručení a změnit pojišťovnu.

 7. Lze si bonus u povinného ručení koupit předem

  Ano, u začínajících řidičů dávají některé pojišťovny předem tři roky bezeškodného průběhu pojištění. Když to řidič dodrží a opravdu celé tři roky nebourá, je vše v pořádku.

  Jakmile ale nehodu způsobí, musí doplatit bonus a ještě jde s cenou pojištění nad jeho základní nastavení, protože má tříletý malus za způsobenou nehodu.

 8. Lze si bonus u povinného ručení pojistit

  I tohle je možné. Někteří řidiči si sjednávají připojištění bonusů, což znamená, že pokud způsobí dopravní nehodu a oni toto připojištění mají, bonus se nekrátí. Nabídky připojištění se u každé pojišťovny liší, někde ani nelze uzavřít.

 9. Jaký je maximální bonus u povinného ručení

  Pojišťovny nabízejí maximální bonus od 50 do 65 %. To ale o výsledné ceně povinného ručení nic neříká, protože každá pojišťovna sestavuje nabídku základních cen jinak. A tak 65% sleva někdy může vést k vyšší ceně povinného ručení než sleva 50%.

  Porovnání jednotlivých nabídek povinného ručení je proto velmi důležité, nikoliv se jen dívat na procentní vyjádření bonusu. O výsledné ceně povinného ručení totiž samotný bonus nic neřekne.

  Maximální bonus je dosažitelný v termínu od 7 do 13 let trvání povinných ručení bez zaviněných dopravních nehod, u různých pojišťoven, ale uzavřených na vaši osobu. Každá pojišťovna jej načítá s jinou rychlostí a jiným způsobem.

 10. Jaký je maximální malus u povinného ručení

  Pojišťovny nastavují maximální malus na 100 %, což znamená, že pro častěji bourajícího řidiče se může cena povinného ručení vyšplhat až na dvojnásobek základu, nebo na čtyřnásobek ceny pro řidiče s bonusem 50 %.

 11. Lze bonus z povinného ručení využít i u pojištění havarijního

  Některé pojišťovny zavedly bonusy i u havarijního pojištění, a to v těch pojistkách, kde si majitel vozu nebo řidič pojišťuje havárie jím zapříčiněné. Tato složka totiž není povinnou součástí havarijního pojištění, lze jej seskládat ryze na přání pojištěného.

  Tím se právě havarijní pojištění odlišuje od povinného ručení. Ale ne každá pojišťovna nabídne bonus i k havarijnímu pojištění. A i zde platí, že havarijní pojištění bez bonusu může být ve výsledku levnější než havarijní pojištění s bonusem. Proto je velmi důležité srovnání nabídek havarijního pojištění.

 12. Jak je to s bonusem u OSVČ

  Jste-li OSVČ, počítají se měsíce povinného ručení odděleně. A jakmile živnost ukončíte a budete chtít uzavřít povinné ručení na svůj soukromý vůz, měsíce se budou načítat znovu od nuly.

  Přestože jste stále jednou a tou samou osobou, převod bonusů mezi OSVČ povinným ručením a soukromým povinným ručením po ukončení živnosti se nekoná.


V
VLK 14.01.2024 – 16:20

3 Dotazy na autora článku - nechci nějaké dohady rádobyznalců. 1. Bonus se počítá na člověka, tedy když má někdo na sebe napsané auto 20 let a je bez pojistné události, jak to je v případě kdy si pořídí druhé auto? Počítají se u tohoto druhého auta roky pro bonus od nuly? Nebo se mu započítá bezeškodný průběh řidiče a má rovnou výrazný bonus? Nebo ještě jinak? 2. Když pojistnou událost s mým autem způsobí jiný řidič (ten kterému jsem svoje auto půjčil) je to úplně stejné jako bych nehodu způsobil já (když škoda se hradí z pojistné smlouvy na moje auto) ? 3. Pokud mám auto od roku 2000 - tedy 23 let - bonus je stejný jako bych měl auto cca 15 let - dál se nenavyšuje. Pokud mám jednu pojistnou událost tak se od mých 23 let odečtou tři roky a tedy se reálný bonus nezmění? Když stejně mám počet roku pro zápočet bonusu vyšší než je maximální možný započtený počet roků. Je to tak?

Odpovědět

V
Ventero 15.04.2024 – 14:37

Nejsem znalec a otázka mě také zajímá. Nicméně by se dalo vyjít z této věty obsažené v článku: "Pokud máte s manželem nebo manželkou společný vůz a oba jej řídíte bez nehody, měsíce bez nehody se počítají jen tomu, na koho je povinné ručení vozu uzavřeno." To by znamenalo, že beznehodový bonus (stejně jako malus) je čistě záležitost toho, kdo je aktérem pojistné smlouvy a neměl by se tedy odečíst či přičíst komukoliv jinému, než pojistníkovi.

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma auto


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás