Jak se integruje

Petr Verner
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se integruje

  Základy integrálů

  Integrace je v podstatě obráceným postupem k derivaci. Jestliže máme např. funkci f = x2 , pak derivací získáme funkci 2x (x2 → 2x). Opačným postupem je integrování. Máme funkci F = 2x a ptáme se z jaké funkce jsme ji získali derivováním. Odpověď je: přece z funkce x2 ! Funkci f = x2 se říká primitivní funkce k F= 2x.

  Odpověď ale není úplně přesná – derivací funkce f = x2 +k (k je konstanta) totiž získáme také funkci 2x, neboť derivace konstanty je nula. Při integraci funkce F = 2x tedy nevíme, zda primitivní funkce neobsahovala nenulovou konstantu k.

  Integrály jsou neurčité (neomezený interval) a určité (integrace v určitém intevalu, např. a – b, viz obrázek). Vidíme, že v tomto případě je integrál vlastně plocha pod křivkou.

 2. Jak se integruje v praxi

  V praxi se nejčastěji používá numerická integrace jednorozměrných integrálů pro výpočet plochy pod křivkou (kvadratura), případně dvojrozměrných integrálů pro výpočet objemu těles (kubatura).
  Integrál funkce

  f(x)dx ( dx je zde tzv. diferenciál x, který říká, že integračním intervalem je osa x)

  v rozsahu a až b pak můžeme spočítat tak, že si interval a – b rozdělíme na několik “dílků” a v nich funkci f(x) přibližně nahradíme obdélníkem, lichoběžníkem, nebo polynomem druhého stupně. Použijeme tedy obdélníkovou, lichoběžníkovou, popř. Simpsonovu metoda numerické integrace. Plochu těchto geometrických útvarů umíme snadno spočítat.

  Chyba takové integrace se pak liší podle použitého polynomu a podle počtu intervalů, na které si úsek a – b rozdělíme. Vyšší stupeň polynomu a větší počet intervalů znamenají větší přesnost.

 3. Jak se integruje

  Jak integrovat v Excelu

  Integraci obdélníkovou metodou můžeme snadno provést pomocí aplikace MS Excel. Ukažme si to na příkladu integrace funkce f(x)dx pro funkci f(x) = 1/x v intervalu a=1 a b=7.

  Do sloupce A v tabulce zadáme intervaly integrace, tj. například 1,2,…7. Do prvního řádku sloupce B pak vložíme funkci 1/x (zápis v Excelu je =SOUČIN(1/RC[-1])) a vyplníme ji i do dalších řádků sloupce B odpovídajících intervalům ve sloupci A.

  Potom do prvního řádku sloupce C zapíšeme funkci =(B1+B2)/2*(A2-A1) (zápis v Excelu vypadá takto: =(RC[-1]+R[1]C[-1])/2*(R[1]C[-2]-RC[-2])). Tuto funkci opět vyplníme i do dalších řádků sloupce C odpovídajících intervalům ve sloupci A kromě posledního řádku (tj. řádků 1 – 6).

  Posledním krokem je udělat součet hodnot všech řádků ve sloupci C. Klepneme na řádek pod posledním vyplněným ve sloupci C (řádek 7) a v liště nástrojů klepneme na funkci Automatické shrnutí.

  Tento postup je možné použít i pro větší počet intervalů integrace pro vyšší přesnost.

  Projděte si i další Skrblíkovy užitečné návody:Jak se počítají procenta nebo Jak vytvořit graf v Excelu


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma Excel


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás