Jak se počítá BMI

Michaela Hakenová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se počítá BMI

  Co je BMI?

  BMI je zkratka pro body mass index. Přeloženo: index tělesné hmotnosti.

  Jedná se o číslo, které vyjadřuje míru podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy nebo obezity.

  Tato hodnota je pouze statistickým nástrojem. Nebere v potaz důležité informace, jako jsou: stavba těla, množství svaloviny apod. Je to pouze jakýsi odhad zdravé a nezdravé hmotnosti člověka k jeho výšce.

  Hodnotu však musíte správně interpretovat v závislosti na věku a pohlaví.

 2. Jak se počítá BMI?

  BMI je jednoduché spočítat.

  Vzorec pro výpočet je: hmotnost (v kilogramech) děleno výška (v metrech) na druhou.

  Pokud budete počítat BMI v Excelu, zadejte vzorec: =hmotnost/výška^2. Místo textu hmotnost zadejte váhu (v kilogramech) a místo textu výška zadejte výšku (v metrech).

  Výsledná jednotka je kg/m2.

  Pokud chcete, můžete si na internetu vyhledat přímo kalkulátor BMI. Můžete zde zadat i datum narození a kdy bylo měřeno. Kalkulátor vám poté spočítá BMI pro děti i dospělé.

  Protože BMI je velmi nepřesný, můžete se setkat i s dalšími ukazateli:

  RFM

  Výzkumníci, na základě nepřesností s BMI, přišli s novým indexem, zvaným RFM. Relative fat mass index. Přeloženo: relativní tuková hmotnost.

  RFM je přesnější a dává lepší představu o tom, zda je poměr tělesného tuku osoby v dobré úrovni nebo ne.

  Spočítáte ho jednoduše:

  • RFM mužů = 64 – (20 x výška / obvod pasu)
  • RFM žen = 76 – (20 x výška / obvod pasu)

  Výsledné číslo následně jen dosadíte do tabulky pro BMI uvedené níže.

  ABSI

  Můžete se ještě setkat s indexem ABSI. A Body Shape Index.

  ABSI se určuje z obvodu pasu, výšky a váhy.

  Jeho vzoreček je složitější, proto doporučuji používat online kalkulátory.

  Pro matematiky uvádím: ABSI = obvod pasu / (BMI ^ 2/3 * výška ^ 1/2).

  Jakmile získáte číslo, porovnáte ho pro své pohlaví a věk. Určíte tak riziko předčasného úmrtí v důsledku nadváhy. Tabulky výsledků jsou uvedeny u jednotlivých kalkulátorů.

  Rohrerův index

  Index tělesné plnosti. Je určen především pro děti, které jsou v pubertě.

  Brocův index

  Kolik kg vám přebývá nebo chybí k normální váze. Je určen pro lidi, kteří mají výšku mezi 155 a 165 cm.

  WHR index

  Index, který udává, kde se ukládá tělesný tuk.

  WHtR nebo WSR index

  Ukazuje množství tělesného tuku člověka. Jeho vzoreček je obvod pasu / výška. Čím vyšší hodnoty ukáže, tím vyšší riziko srdečních chorob spojených s obezitou.

 3. Co nám říká BMI?

  Nejdůležitější je správně údaje interpretovat. Základní rozdělení je do 3 skupin:

  • dívky 2 – 20 let
  • chlapci 2 – 20 let
  • dospělí

  Pro dospělé existují jednoduché tabulky, kam svůj výsledek zařadíte. Dle toho zjistíte, do jaké kategorie spadáte.

  Jednoduchou tabulku pro určení BMI, přikládáme. Na internetu jsou však dostupné i grafy, podle kterých se zařadíte do kategorie podle své výšky a váhy.

  BMI je:

  • < 16,5 = těžká podvýživa
  • 16,5 – 18,5 = podváha
  • 18,5 – 25 = ideální váha
  • 25 – 30 = nadváha
  • 30 – 35 = mírná obezita
  • 35 – 40 = střední obezita
  • > 40 = morbidní obezita

  Pro děti není jednotná tabulka, podle které byste určili, do jaké kategorie dané dítě spadá. Na internetu jsou ale dostupné grafy, kam BMI dítěte zařadíte a zjistíte výsledek. Důvodem je to, že u dětí se BMI mění každým rokem.

 4. Proč nepoužívat BMI?

  Jak již bylo řečeno. BMI je pouze statistický údaj, který nezohledňuje důležité faktory.

  Nebere v potaz svalovou hmotu, tělesný tuk ani strukturu kostí. Berte tedy tento údaj pouze jako informativní.

  Váha, kterou dosazujete do vzorečku, totiž nevypovídá o tvaru postavy.

  Například: svalnatý muž může mít váhu velmi vysokou, ale nemá v těle skoro žádný tuk, ale svaly. Svaly jsou těžší, než tuk. Proto, když cvičíte, není váha dobrým ukazatelem.

  Dalším příkladem může být velmi vysoká a mohutná žena. Podle váhy byste ji zařadili, že má nadváhu, ale ve skutečnosti má váhu ideální.

  Pokud už BMI používáte, hodnota by vás (nebo vaše děti) měla pouze nasměrovat k lékaři, který doporučí další postup.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma hubnutí


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás