Jak se hraje dáma

Lenka Rutteová
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak se hraje dáma

  Jak se hraje dáma

  Klasická neboli mezinárodní dáma se hraje na hrací desce s políčky podobně jako když chcete hrát šachy. Jen pro dámu má deska velikost 10 x 10 polí. Na desce jsou vyznačena čísla 1 – 50. Hraje se s bílými a černými kameny. Bílé stojí na číslech 31 – 50, černé na polích s čísly 1 – 20. Každý hráč má k dispozici 20 hracích kamenů.

  Kameny se pohybují jen dopředu, ale při braní (skákání) mohou i dozadu. Pokud se kámen dostane přes celé hrací pole na poslední dámovou řadu skokem, nemůže se změnit na dámu. Přednost před skákáním, a to i před dámou, má větší počet kamenů.

 2. Jak se hraje čínská dáma

  Čínská dáma nemá s dámou v podobě, jakou ji známe, mnoho společného. Tato obdoba známé hry vznikla v roce 1892 v Německu. Je určena pro 2, 3 nebo 6 hráčů. Herní plán má podobu šesticípé hvězdy. Každý hráč má k dispozici 15 hracích kamenů. Pokud se však hraje v plném počtu hráčů, tedy v šesti, má každý hráč k dispozici jen 10 herních kamenů.

  Cílem této hry je obsadit co nejrychleji svými kameny protilehlý roh herního plánu. Na začátku hry si hráči rozestaví své kameny na pole stejné barvy, jakou mají jejich kameny. Jestliže hrají jen dva hráči, rozestaví své kameny na fialová a žlutá pole.

  Pokud hrají hráči tři, využívá se modrého, žlutého a červeného rohu. Při šesti hráčích se obsazují všechny barvy. Můžete najít i varianty hracího plánu, který má jen tři barvy (modrou, červenou a zelenou). Kameny se po hrací ploše pohybují na volná pole vpřed libovolnými směry.

  Pohyb dozadu povolen není. Kameny spolu nebojují (při skoku se neberou). Při pohybu se mohou přeskakovat, pokud je další pole za kamenem volné. Přeskočit můžete kameny své i protihráčů. Přeskoky se mohou řetězit a je tedy možné přeskočit více kamenů v jednom tahu.

  Komu se podaří nejdříve obsadit protilehlý roh, vyhrává.

  K čínské dámaě si můžete uvařit sojové maso na čínský způsob, krásně se to bude doplňovat.

 3. Jak se hraje česká dáma

  Česká dáma je nejrozšířenější varianta hry u nás. Je určena pro dva hráče, kteří hrají na desce s 64 poli. Každý hráč má k dispozici 12 kamenů. Na začátku hry jsou kameny rozestavěny do tří řad na černých polích. Pole jsou označena čísly 1 – 8 a písmeny a – h.

  Hru začíná hráč s bílými kameny a hráči se ve hře navzájem střídají. Kameny se pohybují v diagonálách pouze vpřed a obsazují volné sousední pole. Pokud se kámen dostane na poslední řadu hrací desky, mění se v dámu (na hrací kámen se položí ještě jeden).

  Dáma se pak pohybuje také v diagonálách, ale všemi směry a o libovolný počet polí. Cílem hry je sebrat protihráči všechny jeho hrací figury. Toho dosáhneme tzv. skokem. Skákání je ve hře povinné. Kdo přehlédne, že měl v daném tahu skákat, přichází o kámen, který měl tento tah provést.

  Kámen získává soupeř. Není možné přeskakovat kameny vlastní. Stojí-li dva kameny za sebou, skok taktéž není možný. Ve hře může dojít k vícenásobnému skoku. To znamená, že kamenem či dámou přeskočíte v diagonálách více soupeřových figur.

  Přeskočené kameny se z hrací plochy odstraňují až po dokončeném vícenásobném skoku. Hra končí tehdy, když hráč nemá k dispozici již žádné kameny, nebo je hra nerozhodná a hráči se na konci dohodnou.

 4. Jak se hraje malá dáma

  Malá dáma má stejná pravidla jako dáma česká. Hraje se na stejné hrací ploše o 64 polích, jen se nehraje s dvanácti, ale jen s osmi kameny na každé straně hracího pole. Jedná se o zjednodušenou variantu české dámy.

  Na začátku hry rozestavíme kameny na každé straně do dvou řad ob jedno pole. Pohyb začínají černé kameny. Pohyb je dovolen opět jen vpřed po diagonálách. Skákání je povinné. Vyhrává ten, kdo soupeři vezme všechny kameny nebo jej zablokuje tak, že další soupeřův tah není možný.

 5. Jak se hraje žravá dáma

  Žravá dáma má stejná pravidla jako dáma česká, jen s tím rozdílem, že cílem hry je přijít co nejrychleji o své kameny. Hráč vyhrává i tehdy, když nemůže provést žádný tah a má všechny své kameny zablokované. Skákání i při této variantě hry zůstává povinné.

 6. Jak se hraje dáma zaječí pochod

  Pravidla této hry jsou opět stejná jako u české dámy, jen s tím rozdílem, že hráč má k dispozici dva tahy přímo za sebou. Poprvé táhne se svými kameny, podruhé s kameny soupeře. Začíná hráč, který má bílé kameny.

  V úvodu však táhne jen jednou. Poté hráč s černými kameny táhne dvakrát a hráči se tímto způsobem pravidelně střídají. Prohrává ten, který již nemá žádný kámen ve hře.

 7. Jak se hraje koňská dáma

  V koňské dámě se hrací kameny proměňují v koně, kteří mají stejné herní vlastnosti jako ve hře šachy. Svůj pohyb vykonávají jen vpřed skokem ve tvaru písmene L. Nemohou však přeskakovat žádné další kameny, ani vlastní ani soupeřovi.

  Když kůň skočí na pole, kde stojí protihráčova figurka, musí kámen vzít a pokračuje ve hře. Když se s kamenem dostanete na druhou stranu hracího pole, stává se z něj šampión. Ten se pak může pohybovat vpřed i vzad.

  Hru vyhrává ten, kterému se podaří prvnímu dostat svého šampióna zpět na okraj své šachovnice (na start) nebo ten, kterému se podaří vzít soupeři všechny kameny či zablokovat soupeři všechny další tahy.

 8. Jak se hraje dáma s nábojem

  Hra má stejná základní pravidla jako česká dáma. Hraje se na stejném poli s dvanácti kameny. Jen s tím rozdílem, že 6 kamenů označíme znaménkem plus a zbývajících šest znaménkem mínus. Cílem hry je zabavit soupeři všechny kameny kladné, tedy se znaménkem plus.

  Tehdy hra končí a vyhráváte. Pokud získáte všechny soupeřovi kameny se znaménkem mínus, vyhrává soupeř. Braní kamenů je taktéž povinné.

 9. Jak se hraje dáma solitér

  Tahle hra je speciálně určena pro jednoho hráče. Hrací deska má opět 64 polí. Hraje se však s šestnácti bílými a s šestnácti černými kameny, které jsou postaveny do dvou krajních herních řad proti sobě.

  Cílem hry je vyřadit co nejvíce kamenů. Kameny se po poli musí pohybovat skokem, ne diagonálně, kdy dochází k přeskočení jiného kamene. Jiný pohyb než skok je zakázaný. Při každém tahu musí dojít k přeskočení nejméně jednoho kamene.

  Hra končí tehdy, když již nelze přeskočit žádný další kámen. Čím méně zůstane na desce kamenů, tím lépe. Vždy však zůstanou nejméně kameny dva.

 10. Jak se hraje dáma králova loutka

  Dáma s názvem králova loutka má opět klasická pravidla české dámy. Pokud se vám však podaří kámen dostat na druhou stranu hrací plochy, nestává se z kamene dáma, ale tzv. králova loutka, s kterou od této chvíle může libovolně pohybovat váš soupeř.

  Strategií této varianty hry je nahrávat soupeři do cesty své kameny tak, aby byl nucen dosáhnout kamenem okraje našeho hracího pole a my získali pro sebe jeho hrací kameny.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma jak hrát


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás