Jak dlouho archivovat daňové přiznání

Veronika Jelínková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak dlouho archivovat daňové přiznání

  Co je daňové přiznání

  Daňové přiznání podávají jak fyzické osoby, tak i osoby právnické. To znamená, že se týká všech občanů a firem. K podání lze využít interaktivní formulář daňového přiznání 2024.

  Tímto dokladem se přiznává výše příjmů, které podléhají dani určené státem.

  Skutečná výše vyměřené daně se po odevzdání přiznání porovná se zaplacenými zálohami. Tímto aktem vzniká přeplatek, nebo nedoplatek. Finanční úřad následně posílá přeplatky zpět, nebo požádá o zaplacení nedoplatku.

 2. Archivace daňového přiznání fyzických osob

  Fyzickými osobami, které jsou povinny podávat daňové přiznání, jsou: zaměstnanci, maminky na mateřské a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

  Přesné informace o podávání daňového přiznání a osob povinných k podání, najdete na webu finančního úřadu v sekci fyzických osob.

  Po podání přiznání dostanete kopii výpisu, na které je přesný výpis informací. Tuto kopii není třeba archivovat a neexistuje zákon, který by archivaci tohoto dokumentu nakazoval.

  Jste ovšem povinni archivovat podklady, na jejichž základech bylo přiznání vyplněno. Tato doba je tři roky. Pokud nebyla zahájena během této lhůty kontrola, nejste po jejím uplynutí povinni dále podklady schovávat.

 3. Daňová evidence

  Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhl určitý limit daný pro rok, za který je podáváno přiznání. Dále nemají záznam v obchodním rejstříku a nejsou účastníkem sdružení. Jedná se tedy o osoby, které podnikají.

  Daňovou evidencí není myšleno účetnictví!

  Součástí daňové evidence je přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků. Na podkladech evidence je počítána výše záloh pro vyměření daně drobným podnikatelům.

 4. Archiv daňového přiznání firem

  Nejčastějším typem zakládaných společností v ČR jsou firmy s ručením omezeným (s.r.o.) či akciové společnosti (a.s.). Ty sou zastupované právnickou osobou.

  Společnosti mají také povinnost podávat daňové přiznání. Datum podání se u firem a fyzických osob liší.

  Ve zkratce o archivaci daňového přiznání: Lhůta pro archivaci daňového přiznání je dlouhá 10 let. Týká se to především uchování a archivace daňových dokladů, podle kterých byla vypočítána výše daně. Některé další doklady mohou být uchovávány kratší dobu.

  Informace k daňovému přiznání firem jsou velmi obsáhlé a všechny je naleznete na webu finanční správy České Republiky.


IH
Ivan Horák 25.01.2021 – 15:23

Dobrý den. Jsem již důchodce, který ale ještě stále pracuje jako OSVČ. Jsem povinen uchovávat daňová přiznání, přehledy OSVČ jak zdravotní tak sociální, když už beru 9 let důchod ? Pokud jsem povinen tyto doklady uchovávat ( od r 1995 ) tak do kdy ? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak dlouho


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás