Jak citovat v textu

Pavlína Černá
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak citovat v textu

  Jak správně citovat v textu

  Přímá citace

  Pokud přebíráte z jiného zdroje doslovnou citaci, musíte použít uvozovky. Za větou pak uvedete zdroj ve vybraném formátu. Například citace podle harvardského stylu, který se používá nejčastěji, bude mít formát následující: (Autor – rok vydání)

  Např. (Novák 2007)

  Parafráze

  Pokud přebíráte z jiného zdroje pouze informaci, kterou přepíšete vlastními slovy, pak se jedná o parafrázi a uvozovky se nepoužívají. Zdroj však musíte uvést i v tomto případě, a to stejně jako u přímé citace.

  Celé dílo

  Pokud v textu odkazujete na celé dílo, nikoli jeho konkrétní část, pak uvádíte za jméno autora do závorky pouze rok vydání.

  Např. Novák (2007) ve své knize předkládá myšlenku, že …

  Všechny použité zdroje, na které v textu odkazujete, je nutné uvést v seznamu literatury na konci textu, a to se všemi bibliografickými údaji.

 2. Jak citovat v textu více autorů

  Pokud citujete v textu více autorů, máte více možností. V případě dvou autorů uvádíte obě jména a rok vydání publikace.

  Např. (Novák, Suchý 2013) nebo (Novák a Suchý 2013)

  Pokud se na publikaci podílelo více autorů, uvádíte jméno prvního autora a zbytek nahrazujete zkratkou „et al.“ nebo „aj.“, případně “a kol.”.

  Např. (Jašková et al. 2003) nebo (Jašková aj. 2003), (Jašková a kol. 2003)

 3. Jak citovat v textu normou APA

  Pro akademické účely existuje několik citačních norem. Norma APA je jednou z nejpoužívanějších. Je potřeba dodržovat následující pravidla:

  Autor a rok vydání se oddělují čárkou. Např. (Novák, 2007)

  Při citování dvou a více autorů se pro oddělení používá znak &. Např. (Novák & Suchý, 2007)

  Pokud citujete více publikací najednou, oddělují se středníkem. Např. (Novák, 2007; Hrubý 2003)

  Při odkazování ke konkrétní straně v textu se za jménem a rokem uvádí číslo strany ve formátu „s. 123“. Např. (Novák, 2007, s. 15)

  Všechny zdroje se pak uvádějí na konci textu v seznamu zdrojů, abecedním pořadí se všemi bibliografickými údaji.

 4. Jak citovat zákon v textu

  Citace legislativních dokumentů či zákonů není ošetřena žádnou normou. V textu jej můžete citovat do závorky ve formě (zákon č. X/rok Sb.)

  Např. Zákon o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb.) uvádí, že…

  Na konci textu uvádíte zákon v celém znění.

  Např. Zákon 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů.

 5. Jak citovat obrázek v textu

  Citace obrázků není upravená normou, vždy je však nutné zdroj uvést. A to tak, že zdroj napíšete rovnou do popisku obrázku, například když budete citovat obrázky z naší série “Jak nakreslit”. Třeba Jak nakreslit oko.

  Případně obrázek můžete opatřit číslem. K číslu odkážete v seznamu zdrojů na konci dokumentu.

 6. Jak citovat Wikipedii v textu

  Články na Wikipedii vznikají jako kolektivní dílo různých autorů. U většiny informací by měl být na konci článku seznam použitých zdrojů. Někdy je proto lepší vyhledávat přímo v původních zdrojích, a pak je odcitovat.

  Wikipedie nabízí i speciální nástroj pro citace. Při rozkliknutí článku naleznete v levém panelu nabídku. Pod záložkou „Nástroje“ najdeme příkaz „Citovat stránku“. Ta vás odkáže na web s připravenými citacemi. Stačí si vybrat požadovanou normu a citaci zkopírovat. Citace v textu by pak měla formu následující:

  Např. (přispěvovatelé Wikipedie, 2019)

 7. Jak citovat webovou stránku v textu

  V případě webových stránek používáte pro citaci její název místo jména autora. Jako rok vydání byste měli uvést rok, kdy byl text zveřejněný. Případně můžete dohledat rok copyrightu. Ten najdete většinou na konci stránky společně s dalšími údaji o webu.

  Informace z článku na webu Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-struktura-populace-se-vyrazne-meni) bychom citovali následovně:

  Např. Podle posledních údajů se v první polovině 21. století počty obyvatel výrazně nezmění. (ČSÚ, 2019)

 8. Jak citovat video v textu

  Pokud citujete video nebo film, je potřeba vždy uvést jeho zdroj. Zpravidla uvádíme:

  • název
  • formát
  • autora
  • den citace
  • rok publikování či vydání
  • pokud je to možné, tak i přímo odkaz na zdroj

  Např. 3 questions to ask yourself about everything you do. In: Youtube [online]. 08.01.2019 [cit.2019-03-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3zJHwOwirjA. Kanál uživatele TED.


J
Jana 10.10.2020 – 11:17

Dobrý den, jmenuji se Jana, bakalářku mám napsanou, ale mám v ní špatně ocitovanou část, týkající se Piageta a jeho popisem kognitivních stadií. Text jsem čerpala od Vágnerové. Jde o sekundární citaci. Ocitovala jsem to takto: ......( Vágnerová, 2012). Autorka neuvádí zdroje Piaget. Jak to prosím, mám ocitovat? Děkuji za cennou radu a přeji pěkný den. Špillerová

Odpovědět

Napsat komentář

Další návody na téma jak postupovat


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás