, práce | Kategorie | Skrblík.cz

SKRBLOG

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Ukázka dopisu zasílaného zaměstnavatelem svému zaměstnanci zachycuje rozhodnutí o převedení zaměstnance na jinou práci, a to ze zdravotních důvodů. Dopis se zpravidla zasílá alespoň doporučeně. Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů je běžné zejména v případech, kdy se změní stav zaměstnance a ten již nemůže vykonávat svoji dosavadní práci. Zaměstnanec nejprve zašle svému zaměstnavateli žádost podloženou lékařskou zprávou […] Celý článek »

Pracovní smlouva

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Vzor pracovní smlouvy slouží všem zaměstnavatelům, kteří nově přijímají nového zaměstnance. Formulář o velikosti jedné strany rozměrů A4 stačí vyplnit, vytisknout a poté ho obě strany podepíší. Pracovní smlouva, respektive vzor pracovní smlouvy, obsahuje několik desítek povinně vyplňovaných polí, mezi kterými nechybí kompletní informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvalé bydliště […] Celý článek »

Výpověď ve zkušební době

úterý, 25. září 2018 Petr Novák Komentáře: 1

Vzor výpovědi alias ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance lze využít v případě, kdy chcete jako zaměstnanec ve fázi zkušební doby odejít. Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době se řídí paragrafem 66 odst. 1 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec není povinen udávat důvod ukončení výpovědi. V paragrafu 66 Zákoníku práce se doslova píše: […] Celý článek »

Dohoda o provedení práce

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor formuláře dohody o provedení práce slouží k uzavření smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné […] Celý článek »

Dohoda o pracovní činnosti

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor formuláře dohoda o pracovní činnosti slouží k uzavření písemného smluvního ujednání mezi dvěma subjekty. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat […] Celý článek »

Osobní a mzdový list pracovníka

čtvrtek, 26. červenec 2018 Markéta Musilová komentáře 4

Osobní a mzdový list pracovníka je nezbytným dokumentem, který nesmí chybět v žádné firmě. Slouží ke kompletní evidenci mj. odpracovaných hodin zaměstnance, dovolené, nemocí, náhradního volná popřípadě dosažených odměn. Vzor tiskopisu tvoří dvě strany dokumentu, který lze vyplňovat a skladovat buď na počítači, nebo vytištěný a vyplňovaný ručně. První stranu formuláře tvoří především informace o samotném zaměstnanci, jako jsou osobní údaje, […] Celý článek »

Žádost o zaměstnání

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor žádosti o zaměstnání poslouží zejména všem nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají novou práci, našli perspektivní inzerát a chystají se na něj odpovědět. Žádost o zaměstnání tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. Oficiální dopis by měl být napsán co nejprofesionálněji, neboť je jakousi vizitkou žadatele o pracovní místo. V úvodu vzoru žádosti o zaměstnání by předně neměla chybět informace, o jaké […] Celý článek »

Výpověď dohodou

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová Komentáře: 1

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou poslouží všem zaměstnancům, kteří chtějí se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dle §50 Zákoníku práce. Výpovědní doba dle §51 činí dva měsíce, a tak v tomto případě zaměstnavatel fakticky přestane pracovat za právě uplynulé dva měsíce. Tento vzor výpovědi je potřeba upravit tak, aby vyhovoval vám samotným. Jedná se tak zejména o úpravu […] Celý článek »

Pozvánka k výběrovému řízení

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor pozvánky k výběrovému řízení dobře využijí všichni zaměstnavatelé, kteří potřebují rozšířit základnu svých zaměstnanců, a proto si vytipované jedince zvou k výběrovému řízení. Pozvánka k výběrovému řízení má formu dopisu s hlavičkou, který se zasílá doporučeně na adresu potencionálního zaměstnance. Součástí pozvánky k výběrovému řízení musí být vždy časový harmonogram a informace kdy a kde konkurz probíhá. Náležitosti pozvánky k výběrovému řízení Pozvánku […] Celý článek »

Strukturovaný životopis

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Strukturovaný životopis, z latinského Curriculum Vitae často nazývaný i jako CV, slouží jako podrobné představení zaměstnance. Kromě informací, jako je datum narození, státní příslušnost či kontaktních údajů obsahuje zejména informace o vzdělání zaměstnance a jeho předchozí pracovní praxi. Ta byla měla být rozepsaná přesně z roku do roku, obsahovat název pracovní pozice a stručně popsat i její náplň. Dalším bodem CV, neboli strukturovaného […] Celý článek »